Tài liệu

Đề Thi GVG môn GDCD cấp tỉnh (Có đáp án)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 248     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Đề Thi GVG môn GDCD cấp tỉnh (Có đáp án) - tài liệu, sách iDoc.Vn ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN GDCD CHU KỲ 2008-2011.
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN GDCD
CHU KỲ 2008-2011.
( Thời gian 150 phút )
Câu 1/ (6 đ).
Anh chị cho biết quan điểm của mình về phương pháp dạy học
“Lấy người học làm trung tâm”? Hãy thiết kế giáo án của bài 6 lớp 10 thể
hiện quan điểm trên của Anh (Chị)?
Câu 2/ (3đ).
Anh (Chị ) hiểu thế nào là hệ thống chính trị Xã hội chủ nghĩa?
Đảng ta xác định “Thực chất của đổi mới và kiện toàn hệ thống chính Xã hội
chủ nghĩa ở nước ta là xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ Xã hội
chủ nghĩa”. Hãy làm rõ luận điểm trên?
Câu 3/ (6 đ).
Trong tiếthọc “Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội”.Sau thời gian
thảo luận sôi nổi giữa các nhóm .Có một học sinh rút ra kết luận:
“ Pháp luật là công cụ quản lý xã hội hiệu quả nhất nên pháp luật là công cụ
quản lý vạn năng của nhà nước”.
Là giáo viên anh (chị) có ý kiến gì? Và giải thích với học sinh như thế nào?
Câu 4/ (5đ).
“Phát triển nhanh,hiệu quả và bền vững,tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực
hiện tiến bộ,công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”.
(Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB chínhtrị quốc gia hà Nội
2006).
Anh (Chị) hãy viết một bài nói chuyện trước đội thanh niên trẻ lập nghiệp
thể hiện quan điểm trên của Đảng?
Phan Thị Nhung : Trường THPT Đặng Thúc Hứa
1
Đề Thi GVG môn GDCD cấp tỉnh (Có đáp án)
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN GDCD CHU KỲ 2008-2011. ( Thời gian 150 phút )Câu 1/ (6 đ). Anh chị cho biết quan điểm của mình về phương pháp dạy học “Lấy người học làm trung tâm”? Hãy thiết kế giáo án của bài 6 lớp 10 thể hiện quan điểm trên của Anh (Chị)?Câu 2/ (3đ). Anh (Chị ) hiểu thế nào là hệ thống chính trị Xã hội chủ nghĩa? Đảng ta xác định “Thực chất của đổi mới và kiện toàn hệ thống chính Xã hội chủ nghĩa ở nước ta là xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa”. Hãy làm rõ luận điểm trên?Câu 3/ (6 đ). Trong tiếthọc “Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội”.Sau thời gian thảo luận sôi nổi giữa các nhóm .Có một học sinh rút ra kết luận: “ Pháp luật là công cụ quản lý xã hội hiệu quả nhất nên pháp luật là công cụ quản lý vạn năng của nhà nước”. Là giáo viên anh (chị) có ý kiến gì? Và giải thích với học sinh như thế nào?Câu 4/ (5đ). “Phát triển nhanh,hiệu quả và bền vững,tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ,công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB chínhtrị quốc gia hà Nội 2006). Anh (Chị) hãy viết một bài nói chuyện trước đội thanh niên trẻ lập nghiệp thể hiện quan điểm trên của Đảng?
Nội dung trích xuất từ tài liệu
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN GDCD

ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN GDCD

CHU KỲ 2008-2011.

( Thời gian 150 phút )

Câu 1/ (6 đ).

Anh chị cho biết quan điểm của mình về phương pháp dạy học

“Lấy người học làm trung tâm”? Hãy thiết kế giáo án của bài 6 lớp 10 thể

hiện quan điểm trên của Anh (Chị)?

Câu 2/ (3đ).

Anh (Chị ) hiểu thế nào là hệ thống chính trị Xã hội chủ nghĩa?

Đảng ta xác định “Thực chất của đổi mới và kiện toàn hệ thống chính Xã hội

chủ nghĩa ở nước ta là xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ Xã hội

chủ nghĩa”. Hãy làm rõ luận điểm trên?

Câu 3/ (6 đ).

Trong tiếthọc “Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội”.Sau thời gian

thảo luận sôi nổi giữa các nhóm .Có một học sinh rút ra kết luận:

“ Pháp luật là công cụ quản lý xã hội hiệu quả nhất nên pháp luật là công cụ

quản lý vạn năng của nhà nước”.

Là giáo viên anh (chị) có ý kiến gì? Và giải thích với học sinh như thế nào?

Câu 4/ (5đ).

“Phát triển nhanh,hiệu quả và bền vững,tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực

hiện tiến bộ,công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”.

(Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB chínhtrị quốc gia hà Nội 2006).

Anh (Chị) hãy viết một bài nói chuyện trước đội thanh niên trẻ lập nghiệp

thể hiện quan điểm trên của Đảng?

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 248     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 70 Lượt xem: 169720
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121247
Có thể bạn quan tâm