Chia sẻ Download
Tài liệu Đề Thi GVG môn GDCD cấp tỉnh (Có đáp án)
/1
Thành viên vantran158

Đề Thi GVG môn GDCD cấp tỉnh (Có đáp án)

- 10 tháng trước
263
Báo lỗi

ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN GDCD CHU KỲ 2008-2011. ( Thời gian 150 phút )Câu 1/ (6 đ). Anh chị cho biết quan điểm của mình về phương pháp dạy học “Lấy người học làm trung tâm”? Hãy thiết kế giáo án của bài 6 lớp 10 thể hiện quan điểm trên của Anh (Chị)?Câu 2/ (3đ). Anh (Chị ) hiểu thế nào là hệ thống chính trị Xã hội chủ nghĩa? Đảng ta xác định “Thực chất của đổi mới và kiện toàn hệ thống chính Xã hội chủ nghĩa ở nước ta là xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa”. Hãy làm rõ luận điểm trên?Câu 3/ (6 đ). Trong tiếthọc “Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội”.Sau thời gian thảo luận sôi nổi giữa các nhóm .Có một học sinh rút ra kết luận: “ Pháp luật là công cụ quản lý xã hội hiệu quả nhất nên pháp luật là công cụ quản lý vạn năng của nhà nước”. Là giáo viên anh (chị) có ý kiến gì? Và giải thích với học sinh như thế nào?Câu 4/ (5đ). “Phát triển nhanh,hiệu quả và bền vững,tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ,công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB chínhtrị quốc gia hà Nội 2006). Anh (Chị) hãy viết một bài nói chuyện trước đội thanh niên trẻ lập nghiệp thể hiện quan điểm trên của Đảng?

Nội dung
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN GDCD

ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH MÔN GDCD

CHU KỲ 2008-2011.

( Thời gian 150 phút )

Câu 1/ (6 đ).

Anh chị cho biết quan điểm của mình về phương pháp dạy học

“Lấy người học làm trung tâm”? Hãy thiết kế giáo án của bài 6 lớp 10 thể

hiện quan điểm trên của Anh (Chị)?

Câu 2/ (3đ).

Anh (Chị ) hiểu thế nào là hệ thống chính trị Xã hội chủ nghĩa?

Đảng ta xác định “Thực chất của đổi mới và kiện toàn hệ thống chính Xã hội

chủ nghĩa ở nước ta là xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ Xã hội

chủ nghĩa”. Hãy làm rõ luận điểm trên?

Câu 3/ (6 đ).

Trong tiếthọc “Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội”.Sau thời gian

thảo luận sôi nổi giữa các nhóm .Có một học sinh rút ra kết luận:

“ Pháp luật là công cụ quản lý xã hội hiệu quả nhất nên pháp luật là công cụ

quản lý vạn năng của nhà nước”.

Là giáo viên anh (chị) có ý kiến gì? Và giải thích với học sinh như thế nào?

Câu 4/ (5đ).

“Phát triển nhanh,hiệu quả và bền vững,tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực

hiện tiến bộ,công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”.

(Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. NXB chínhtrị quốc gia hà Nội 2006).

Anh (Chị) hãy viết một bài nói chuyện trước đội thanh niên trẻ lập nghiệp

thể hiện quan điểm trên của Đảng?

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT