Thành viên idoc2012

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Phú Yên

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Phú Yên

- 12 tháng trước
933
Báo lỗi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH PHÚ YÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút _________________________________ Bài 1. (4 điểm) Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 15km/h, đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 không đổi. Biết các đoạn đường mà người ấy đi là thẳng và vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 10km/h. Hãy tính vận tốc v2. Bài 2. (4 điểm) Đổ 738g nước ở nhiệt độ 15 oC vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 100 oC. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 17oC. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng. Bài 3. (3

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

PHÚ YÊN LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-2009

Môn thi: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 150 phút

_________________________________

Bài 1. (4 điểm)

Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 15km/h, đi nửa

quãng đường còn lại với vận tốc v2 không đổi. Biết các đoạn đường mà người ấy đi là

thẳng và vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 10km/h. Hãy tính vận tốc v2.

Bài 2. (4 điểm)

Đổ 738g nước ở nhiệt độ 15oC vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối

lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 100oC.

Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 17oC. Biết nhiệt dung riêng của nước là

4186J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng.

Bài 3. (3 điểm)

Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của

cường độ dòng điện vào hiệu điện thế khi làm thí nghiệm

lần lượt với hai điện trở khác nhau, trong đó đường (1) là

đồ thị vẽ được khi dùng điện trở thứ nhất và đường (2) là

đồ thị vẽ được khi dùng điện trở thứ hai. Nếu mắc hai

điện trở này nối tiếp với nhau và duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế không đổi U

= 18V thì cường độ dòng điện qua mạch là bao nhiêu?

Bài 4. (3 điểm)

Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 60cm thì mới

nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 30cm. Hãy dựng ảnh của vật (có dạng một đoạn thẳng

đặt vuông góc với trục chính) tạo bởi thấu kính hội tụ và cho biết khi không đeo kính

thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Bài 5. (3 điểm)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

I(A)

U(V)

4

12 24

(1)

(2)

O

Trong một bình nước hình trụ có một khối nước đá nổi được giữ bằng một sợi

dây nhẹ, không giãn (xem hình vẽ bên). Biết lúc đầu sức căng của sợi dây là 10N.

Hỏi mực nước trong bình sẽ thay đổi như thế nào, nếu khối nước đá tan hết? Cho diện

tích mặt thoáng của nước trong bình là 100cm2 và khối lượng riêng của nước là

1000kg/m 3 .

Bài 6. (3 điểm)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ

bên. Điện trở toàn phần của biến trở là Ro ,

điện trở của vôn kế rất lớn. Bỏ qua điện trở

của ampe kế, các dây nối và sự phụ thuộc của

điện trở vào nhiệt độ. Duy trì hai đầu mạch

một hiệu điện thế U không đổi. Lúc đầu con chạy C của biến trở đặt gần phía M. Hỏi

số chỉ của các dụng cụ đo sẽ thay đổi như thế nào khi dịch chuyển con chạy C về phía

N? Hãy giải thích tại sao?

-------------------- H ế t --------------------

V

A R

M

C

N

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

PHÚ YÊN LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-2009

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ

Bài Đáp án chi tiết Điểm

1 Gọi s là chiều dài cả quãng đường. Ta có:

Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu là : t1 = s/2v1 (1)

Thời gian đi hết nửa quãng đường sau là : t2 = s/2v2 (2)

Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là : vtb = s/(t1 + t2)

= > t1 + t2 = s/vtb (3)

Từ (1), (2) và (3) => 1/v1 + 1/v2 = 2/vtb

Thế số tính được v2 = 7,5(km/h)

(nếu ghi thiếu hoặc sai đơn vị của v2 thì trừ 0,5 điểm)

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2 Nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra : Q1 = m1c1(t1 – t) = 16,6c1(J)

Nhiệt lượng nước thu vào : Q2 = m2c2(t – t2) = 6178,536 (J)

Nhiệt lượng nhiệt lượng kế thu vào : Q3 = m3c1(t – t2) = 0,2c1(J)

Phương trình cân bằng nhiệt : Q1 = Q2 + Q3

<=> 16,6c1 = 6178,536 + 0,2c1

=> c1 = 376,74(J/kg.K) (nếu ghi thiếu hoặc sai đơn vị của c1 thì trừ 0,25

điểm)

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,75

3 Từ đồ thị tìm được : R1 = 3

và R2 = 6

=> Rtđ = R1 + R2 = 9()

Vậy : I = U/Rtđ = 2(A)

(nếu ghi thiếu hoặc sai đơn vị của I thì trừ 0,25 điểm)

1

1

0,5

0,5

4 Vẽ hình sự tạo ảnh của vật AB qua thấu kính hội tụ, thể hiện:

+ đúng các khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính

+ đúng tính chất của ảnh (ảo)

0,5

0,25

+ đúng các tia sáng (nét liền có hướng) và đường kéo dài các tia

sáng (nét đứt không có hướng)

Dựa vào hình vẽ, dùng công thức tam giác đồng dạng tính được khoảng

cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính bằng 60cm

(Nếu giải bằng cách dùng công thức thấu kính thì phân phối điểm như

sau:

+ viết đúng công thức thấu kính cho 0,5 điểm

+ thế số và tính đúng d’ = - 60cm cho 0,5 điểm)

Do kính đeo sát mắt và vì AB gần mắt nhất nên A’B’ phải nằm ở điểm

cực cận của mắt => khoảng cực cận của mắt bằng 60cm

Vậy khi không mang kính người ấy sẽ nhìn rõ vật gần nhất cách mắt

60cm

0,25

1

0,5

0,5

5 Nếu thả khối nước đá nổi (không buộc dây) thì khi nước đá tan hết, mực

nước trong bình sẽ thay đổi không đáng kể.

Khi buộc bằng dây và dây bị căng chứng tỏ khối nước đá đã chìm sâu

hơn so với khi thả nổi một thể tích V, khi đó lực đẩy Ac-si-met lên

phần nước đá ngập thêm này tạo nên sức căng của sợi dây.

Ta có: FA = 10.V.D = F

<=> 10.S.h.D = F (với h là mực nước dâng cao hơn so với khi khối

nước đá thả nổi)

=> h = F/10.S.D = 0,1(m)

Vậy khi khối nước đá tan hết thì mực nước trong bình sẽ hạ xuống 0,1m

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6 Khi dịch chuyển con chạy C của biến trở về phía N thì số chỉ của các

dụng cụ đo sẽ tăng. (nếu không giải thích đúng thì không cho điểm ý

này)

Giải thích:

Gọi x là phần điện trở của đoạn MC của biến trở; IA và UV là số chỉ của

ampe kế và vôn kế.

Điện trở tương đương của đoạn mạch:

0,5

Rm = (Ro – x) + 1

1

Rx

xR

<=> Rm 1

2

Rx

x R

  = R –

2

1

x

R

x

1

1

Khi dịch con chạy về phía N thì x tăng => (

2

1

x

R

x

1

1

) tăng => Rm giảm

=> cường độ dòng điện mạch chính: I = U/Rm sẽ tăng (do U không đổi).

Mặt khác, ta lại có: xR

I

R

II

x

I AA

 

 

=> IA =

x

R 1

I

xR

x.I

 

Do đó, khi x tăng thì (1 + ) x

R giảm và I tăng (c/m ở trên) nên IA tăng.

Đồng thời UV = IA.R cũng tăng (do IA tăng, R không đổi)

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

LƯU Ý:

- Thí sinh giải theo cách khác, nếu đúng vẫn cho đủ điểm số theo phân phối

điểm của hướng dẫn chấm này.

- Điểm toàn bài không làm tròn số.

___________________________________________

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang