Thành viên ducito

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn: HOÁ HỌC

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên ducito

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn: HOÁ HỌC

- 12 tháng trước
2,138
Báo lỗi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  
                 BẾN TRE   
                                                                           ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
Đề thi có 2 trang             TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010             
                  Môn: HOÁ HỌC
                                      Thời gian:180 phút (không kể phát đề)
          
 
Câu 1: ( 2,5 điểm)  Hòa tan m gam kim loi R trong dung dch HCl d thu c dung dch A và 1,12
lít H2 (ktc). X lí A  iu ki n thích hp thu c 9,95 gam mu
i B duy nh t. Thêm t t KOH d
vào dung dch A r
i lc kt ta em nung ngoài không khí n kh
i lng không i thu c ( m +
1,2) gam ch t rn D. em hòa tan lng D này trong dung dch H2SO4 loãng, v a , c dung dch
E. X lí E  iu ki n thích hp thu c 14,05 gam mu
i G duy nh t. Xác nh R, B và G.
Câu 2: ( 2,0 điểm)Ch c dùng thêm mt thu
c th, hãy phân bi t 5 l m t nhãn cha các ch t khí
riêng bi t sau : HCl, NH3, H2S, C2H2, SO2.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang