Tài liệu

ĐỀ TÀI:TỔ CHỨC TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPTHEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 865     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu ĐỀ TÀI:TỔ CHỨC TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPTHEO PHƯƠNG PHÁP  ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT - tài liệu, sách iDoc.VnĐỀ TÀI:TỔ CHỨC TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPTHEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT,ĐỀ TÀI:TỔ CHỨC TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPTHEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG .Thực hiện chỉ thị…
background image

Sáng ki n kinh nghi m                                             Giáo viên th c hi n : Bùi Th  Tuy t 

ế

ế

- 1 -

      PHÒNG GIÁO D C – ĐÀO T O HUY N EAKAR

TR

NG THCS NGUY N KHUY N 

ƯỜ

hhh

SÁNG  KI N KINH NGHI M 

Đ  TÀI

:T  CH C TI T HO T Đ NG GIÁO D C

Ụ  

NGOÀI GI  LÊN L PTHEO PH

NG PHÁP 

ƯƠ

Đ I M I NH M NÂNG CAO CH T L

NG .

ƯỢ

                                                      Giáo viên th c hi n : Bùi Th  Tuy t 

ế

                                                  Năm h c 2009 - 2010

               

background image

Sáng ki n kinh nghi m                                             Giáo viên th c hi n : Bùi Th  Tuy t 

ế

ế

M C L C

I . Đ T V N Đ  ………………………………………………        Trang 1 

II. N I DUNG C A SÁNG KI N ……………………………        Trang 2

1.

C  S  LÝ LU N : ……………………………………          Trang 2

Ơ Ở

2.

TH C TR NG T  CH C HĐGDNGLL ……………           Trang 2

3.

CÁC BI N PHÁP TH C HI N ……………………….         Trang 4

3.1. Nh ng yêu c u khi th c hi n  …………………………         Trang 4

3.2. Ph

ng pháp th c hi n  ………………………………          Trang 4

ươ

3.3 .Cách t  ch c th c hi n  ………………………………          Trang 5

ổ ứ

a) L p k  ho ch ………………………………………             Trang 5

ậ ế ạ

b) So n n i dung ch

ng trình …………………………          Trang 5

ạ ộ

ươ

c) Cách th c hi n ……………………………………….          Trang 7 

d) Ti n hành th c hi n …………………………………..         Trang 9

ế

3.4. Hi u qu  c a sáng ki n kinh nghi m …………………..         Trang 9

ả ủ

ế

4. K t lu n : …………………………………………………         Trang 10

ế ậ

- 2 -

background image

Sáng ki n kinh nghi m                                             Giáo viên th c hi n : Bùi Th  Tuy t 

ế

ế

DANH M C CÁC CH  VI T T T

1.

Ho t đ ng giáo d c ngoài gi  lên l p : HĐGDNGLL 

ạ ộ

2.

Giáo d c và đào t o :                             GD & ĐT

3.

Giáo viên :                                              GV

4.

H c sinh :                                               HS 

5.

Ph

ng pháp :                                        PP

ươ

6.

Trung h c c  s  :                                   THCS 

ọ ơ ở

7.

Giáo viên ch  nhi m :                            GVCN 

- 3 -

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

ĐỀ TÀI:TỔ CHỨC TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPTHEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT

ĐỀ TÀI:TỔ CHỨC TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPTHEO PHƯƠNG PHÁP
ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG .

Thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT –BGD ĐT của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường THCS. Để tạo môi trường thân thiện và phát huy được tính tích cực trong học tập và sinh hoạt của học sinh bản thân tôi có những suy nghĩ và trăn trở mình phải làm thế nào để đáp ứng được những yêu cầu của nhiệm vụ năm học này. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn thay đổi một số nội dung hoạt động trong Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tạo sự thân thiện và đoàn kết của học sinh trong học đường.
HĐGDNGLL là những hoạt động diễn ra ngoài giờ các môn học trên lớp. Đây là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành niềm tin và nhân cách cho các em.
Cùng với sự đổi mới về phương pháp dạy học.Năm 2008 Bộ GD-ĐT đã tiến hành đổi mới PP tổ chức HĐGDNGLL .Nhưng thực tế hiện nay tiết HĐGDNGLL ở mỗi trường thực hiện mỗi khác, đôi lúc lãng phí thời gian, thực hiện cho có, không những không phát huy tác dụng giáo dục cho học sinh mà còn gây sự nhàm chán trong học sinh. Vì vậy với tình hình đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay chúng ta phải làm thế nào và bằng cách nào để có một tiết HĐGDNGLL hiệu quả, gây sự hứng thú trong học tập, rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh, đồng thời giúp các em nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết mà thực tế các tiết học trên lớp các em chưa có điều kiện tiếp cận hoặc chưa có điều kiện để ôn lại. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch trong tuần trong tháng.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 865     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan