Tài liệu

Đề tài NCKHSPUD quản lí giáo dục: Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5364     Tải về: 11     Lượt mua: 7     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu Đề tài NCKHSPUD quản lí giáo dục: Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn - tài liệu, sách iDoc.VnĐề tài NCKHSPUD quản lí giáo dục: Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn,Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Lĩnh vực áp dụng: Quản lí giáo dục Đối tượng: Hiệu trưởng Xếp loại: A, cấp tỉnh
CÔNG TÁC CH Đ O XÂY D NG VÀ NÂNG CAO
CH T L NG HO T Đ NG T CHUYÊN MÔN Ư
1
Đề tài NCKHSPUD quản lí giáo dục: Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Lĩnh vực áp dụng: Quản lí giáo dục
Đối tượng: Hiệu trưởng
Xếp loại: A, cấp tỉnh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5364     Tải về: 11     Lượt mua: 7     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus