Tài liệu

Đề tài "Mạch đèn tín hiệu và mạch đén nháy đa hài dùng Transistor"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1978     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Đề tài "Mạch đèn tín hiệu và mạch đén nháy đa hài dùng Transistor" - tài liệu, sách iDoc.VnĐề tài "Mạch đèn tín hiệu và mạch đén nháy đa hài dùng Transistor",Như chúng ta đã biết “tín hiệu” là thông số của một quá trình,sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian tạo ra tin tức hữu ích. Trên…
background image

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Khoa Điện Tử Viễn Thông

====o0o====

  Báo cáo bài tập lớn

Đề tài: Mạch đèn tín hiệu và mạch đèn nháy đa hài 

dùng Transistor

Giảng viên hướng dẫn: Phùng Kiều Hà

                     Sinh viên thực hiện: Phạm Ngọc Giao

                                 Lưu Quang Hưng

                    Lớp:Điện tử 8 – K51

                                        Hà Nội 6 - 2009

background image

I. Đặt vấn đề.

   Như chúng ta đã biết “tín hiệu” là thông số của một quá 

trình,sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian tạo ra tin tức 

hữu ích. Trên quan điểm kĩ thuật người ta phân chia làm 2 

loại tín hiệu:tín hiệu tương tự và tín hiệu số. Tín hiệu tương 

tự là tín hiệu thay đổi liên tục theo thời gian và có thể nhận 

mọi giá trị trong khoảng biến thiên của nó. Ngược lại tín 

hiệu số là tín hiệu đã được rời rạc hóa về mặt thời gian và 

lượng tử hóa về mặt biên độ. Tín hiệu có thể được khuyếch 

đại,điều chế,truyền đạt.v.v

  Để gia công tín hiệu người ta dùng 2 loại mạch cơ bản là 

mạch tương tự và mạch số. Trong những năm gần đây kỹ 

thuật số phát triển rất mạnh mẽ và đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc gia công tín hiệu nhưng nó không thể thay 

thế hoàn toàn mạch điện tương tự được. Thực tế có nhiều 

thuật toán mà chúng ta không thể dùng mạch số được hoặc 

dùng mạch số không kinh tế bằng mạch tương tự hoặc 

trong mạch số có nhưng thành phần mạch tương tự. Do đó 

trong báo cáo này chúng em xin đề cập đến 2 mạch điện 

tương tự đơn giản nhưng có nhiều ứng dụng trong thực tế 

và hiệu quả hơn khi sử dụng trong thực tế so với mạch số: 

mạch đèn tín hiệu và mạch đèn nháy đa hài dùng 

Transistor.

background image

II.Phân công nhiệm vụ.

   Phạm Ngọc Giao(nhóm trưởng):

    +Mô phỏng mạch bằng WorkBench.

    +Hàn và lắp giáp mạch,chạy thử mạch.

    +Viết và trình bày báo cáo bằng Word.

    +Báo cáo trước lớp.

   Lưu Quang Hưng:

    +Viết báo cáo bằng Slide.

    +Mua và kiểm tra thông số linh liện trước khi hàn mạch.

    +In báo cáo. 

III.Nội dung báo cáo.

A. Mạch đèn nháy đa hài.

1.Sơ đồ nguyên lý.

2.Nguyên lý hoạt động.

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đề tài "Mạch đèn tín hiệu và mạch đén nháy đa hài dùng Transistor"

Như chúng ta đã biết “tín hiệu” là thông số của một quá trình,sự thay đổi của tín hiệu theo thời gian tạo ra tin tức hữu ích. Trên quan điểm kĩ thuật người ta phân chia làm 2 loại tín hiệu:tín hiệu tương tự và tín hiệu số. Tín hiệu tương tự là tín hiệu thay đổi liên tục theo thời gian và có thể nhận mọi giá trị trong khoảng biến thiên của nó. Ngược lại tín hiệu số là tín hiệu đã được rời rạc hóa về mặt thời gian và lượng tử hóa về mặt biên độ. Tín hiệu có thể được khuyếch đại,điều chế,truyền đạt.v.v Để gia công tín hiệu người ta dùng 2 loại mạch cơ bản là mạch tương tự và mạch số.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1978     Tải về: 9     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm