Thành viên huynhthibaochau

Đề tài: Lý luận về tiền lương của Các Mác

- 12 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên huynhthibaochau

Đề tài: Lý luận về tiền lương của Các Mác

- 12 tháng trước
2,483
Báo lỗi


luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là
W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho
lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu
phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát
triển, để buộc công nhân làm việc, giai cấp tư sản phải dựa vào Nhà nước để duy
trì mức lương thấp. Tuy nhiên từ lý luận này ta thấy được là, công nhân chỉ
nhận được từ sản phẩm lao động của mình những tư liệu sinh hoạt tối thiểu do họ
tạo ra. Phần còn lại đã bị nhà tư bản chiếm đoạt. Đó là mầm mống phân tích sự
bóc lột.

Lý luận về tiền lương của
Mác là sự tiếp tục phát triển lý luận về tiền lương của các nhà kinh tế cổ điển
trước đó. Lý luận tiền lương của Mác đã
vạch rõ bản chất của tiền lương dưới CNTB đã bị che đậy – tiền lương là giá cả
của lao động, bác bỏ quan niệm của các nhà kinh tế tư bản trước đó (Ricardo).
Những luận điểm của Mác về tiền lương vẫn còn giá trị đến ngày nay.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang