Tài liệu

ĐỀ TÀI : “CHỈ SỐ COD VÀ BOD TRONG NƯỚC THẢI ”

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9041     Tải về: 61     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 22
Tài liệu ĐỀ TÀI : “CHỈ SỐ COD VÀ BOD TRONG NƯỚC THẢI ” - tài liệu, sách iDoc.Vn  Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vấn đề nước thải và xử lỹ nước thải đang là vấn đề
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI
NGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN THỊ THANH THUỶNGƯỜI HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN THỊ THANH THUỶ
SV THỰC HIỆN : CAO THÀNH VINHSV THỰC HIỆN : CAO THÀNH VINH
VŨ HƯƠNG TRÀ VŨ HƯƠNG TRÀ
VŨ XUÂN THÀNHVŨ XUÂN THÀNH
ĐÀO THỊ NGUYỆT ĐÀO THỊ NGUYỆT
ĐÀO THUỲ ÁNH ĐÀO THUỲ ÁNH
Phạm Tùng LâmPhạm Tùng Lâm
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMKHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
TIỂU LUẬN XỬ LÝ NƯỚC THẢITIỂU LUẬN XỬ LÝ NƯỚC THẢI
ĐỀ TÀI : “CHỈ SỐ COD VÀ BOD TRONG NƯỚC ĐỀ TÀI : “CHỈ SỐ COD VÀ BOD TRONG NƯỚC
THẢI ”THẢI ”
Phần I: Đặt vấn đềPhần I: Đặt vấn đề
Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt
Nam nói riêng, vấn đề nước thải xử lỹ nước thải Nam nói riêng, vấn đề nước thải xử lỹ nước thải
đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay. đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay.
Để xử lý được nguồn nước trước tiên ta Để xử lý được nguồn nước trước tiên ta
phải đánh giá đựợc mức độ ô nhiễm của nước thải, phải đánh giá đựợc mức độ ô nhiễm của nước thải,
ngoài một số chỉ tiêu như: màu sắc, mùi, pH… ngoài một số chỉ tiêu như: màu sắc, mùi, pH…
người ta còn đặc biệt quan tâm nhiều đến chỉ số người ta còn đặc biệt quan tâm nhiều đến chỉ số
BOD và CODBOD và COD
Liên hệ quảng cáo

Phần II:Phần II:NỘI DUNGNỘI DUNG
Chỉ tiêu BOD Chỉ tiêu BOD (Biochemical Oxygen Demand)(Biochemical Oxygen Demand)
1.Khái niệm1.Khái niệm
2.Cách c định2.Cách c định
Chỉ tiêu COD Chỉ tiêu COD (Chemical Oxygen demand)(Chemical Oxygen demand)
1. Khái niệm1. Khái niệm
2.Cách c định2.Cách c định
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

ĐỀ TÀI : “CHỈ SỐ COD VÀ BOD TRONG NƯỚC THẢI ”
  Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, vấn đề nước thải và xử lỹ nước thải đang là vấn đề cấp bách cần được giải quyết ngay.   Để xử lý được nguồn nước trước tiên ta phải đánh giá đựợc mức độ ô nhiễm của nước thải, ngoài một số chỉ tiêu như: màu sắc, mùi, pH… người ta còn đặc biệt quan tâm nhiều đến chỉ số BOD và COD
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9041     Tải về: 61     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Vi sinh môi trường Lượt tải: 11 Lượt xem: 109346
HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ Lượt tải: 74 Lượt xem: 10245
Có thể bạn quan tâm