Tài liệu

ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC KHỐI 10 CHUYÊN ĐỀ 3: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ, TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 871     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 54
Tài liệu ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC KHỐI 10 CHUYÊN ĐỀ 3: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ, TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC - tài liệu, sách iDoc.Vntài liệu hóa học tham khảo dành cho các bạn học sinh ôn thi, kiểm tra 1 tiết và củng cố lại các kiến thức đã học tr
CHUYÊN ĐỀ 3: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ, TỐC ĐỘ
PHẢN ỨNG
VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC
Câu 1: Trong phản ứng oxi hóa – khử
A. chất bị oxi hóa nhận điện tử và chất bị khử cho điện tử.
B. quá trình oxi hóa và khử xảy ra đồng thời.
C. chất chứa nguyên tố số oxi hóa cực đại luôn là chất khử.
D. quá trình nhận điện tử gọi là quá trình oxi hóa.
Câu 2: Chất khử là chất
A. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản
ứng.
B. cho điện t, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản
ứng.
C. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản
ứng.
D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản
ứng.
Câu 3: Chất oxi hoá là chất
A. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản
ứng.
B. cho điện t, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản
ứng.
C. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản
ứng.
D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản
ứng.
Câu 4: Chọn phát biểu không hoàn toàn đúng.
A. Sự oxi a là quá trình chất khử cho điện tử.
B. Trong các hợp chất số oxi hóa H luôn là +1.
C. Cacbon có nhiều mức oxi hóa (âm hoặc dương) khác nhau.
D. Chất oxia gặp cht khử chưa chắc đã xảy ra phản ứng.
Câu 5: Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra theo chiều tạo thành
A. chất oxi hóa yếu hơn so với ban đầu. B. chất khử yếu
hơn so với chất đầu.
C. chất oxi hóa (hoặc khử) mới yếu hơn. D. chất oxi hóa
(mi) và chất khử (mới) yếu hơn.
Câu 6 : Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng
thi sự oxi hoá và sự khử.
B. Phn ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó s thay
đổi số oxi hoá của tt cả các nguyên tố.
C. Phản ứng oxi hoá - khử phản ng trong đó xảy ra sự
trao đổi electron giữa các chất.
D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó sự thay
đổi số oxi hoá của mt số nguyên tố
Câu 7: Phảnng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản
ứng oxi hóa – khử ?
A. oxit phi kim và bazơ. B. oxit kim loại và axit.
C. kim loại và phi kim. D. oxit kim loại
oxit phi kim.
Câu 8: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO
3
, H
2
O
2
, F
2
O,
KO
2
theo thứ tự là
A. -2, -1, -2, -0,5. B. -2, -1, +2, -0,5. C. -2, +1, +2,
+0,5. D. -2, +1, -2, +0,5.
Câu 9: Cho các hợp chất: NH
4
, NO
2
, N
2
O, NO
3
, N
2
Th tự giảm dần số oxi hóa của N là:
ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC KHỐI 10 CHUYÊN ĐỀ 3: PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ, TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC
tài liệu hóa học tham khảo dành cho các bạn học sinh ôn thi, kiểm tra 1 tiết và củng cố lại các kiến thức đã học trong chương trình trung học phổ thông.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1086 Lượt xem: 68260
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 50380
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 707 Lượt xem: 41291
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 396 Lượt xem: 34193
Có thể bạn quan tâm