Thành viên ankomankom

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1

- 04/23/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên ankomankom

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1

- 04/23/2012
4,485
Báo lỗi

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1Tài liệu tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới.

Nội dung
De 1.doc

1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Biết Hiểu Vận dụng/kĩ

năng

Nội dung

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Tổng

Môi trường xích đạo ẩm 1

(0,5đ)

1

(0,5đ)

Môi trường đới lạnh 1

(1,0đ)

1

(1,0đ)

Dân số đới nóng 1

(0,5đ)

1

(0,5đ)

Nông nghiệp đới nóng 1

(0,5đ)

1

(0,5đ)

Hoạt động kinh tế hoang

mạc

1

(0,5đ)

1

(0,5đ)

Khí hậu châu Phi 1

(3đ)

1

(3đ)

Dân số thế giới 1

(4đ)

1

(4đ)

Tổng điểm 3

(1,5đ)

1

(1,0đ)

3

(7,5đ)

7

(10đ)

2

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:

Câu 1.

Biểu đồ dưới đây là biểu đồ khí hậu của môi trường nào?

A. Nhiệt đới.

B. Xích đạo ẩm.

C. Nhiệt đới gió mùa.

D. Hoang mạc.

Câu 2. Các cây công nghiệp chủ yếu ở đới nóng là:

A. cà phê, cao su, bông, ngô.

B. cao su, lạc, chè, khoai.

C. cà phê, cao su, bông, dừa, lạc, mía.

D. cao su, cà phê, chè, ngô, lạc.

Câu 3. Dân số ở đới nóng chiếm: A. gần 50% dân số thế giới. B. hơn 35% dân số thế giới. C. 40% dân số thế giới. D. khoảng 60% dân số thế giới.

Câu 4. Ý nào dưới đây không phải là hoạt động kinh tế cổ truyền ở hoang mạc? A. Chăn nuôi du mục, vận chuyển hàng hóa. B. Trồng trọt trong các ốc đảo, chăn nuôi. C. Khai thác dầu khí, khoáng sản. D. Vận chuyển hàng và buôn bán qua các hoang mạc.

3

Câu 5. Chọn các cụm từ trong ngoặc ( 2- 3 tháng, 3- 4 tháng, thực vật, động vật,

-8oC, -10oC, mùa hạ, mùa xuân) và điền vào các chỗ trống (…) trong câu sau cho

phù hợp:

“ Ở gần cực khí hậu lạnh quanh năm, mùa hạ chỉ dài ….………(1)………

Nhiệt độ trung bình luôn dưới ……(2).................. Đất đóng băng quanh năm,…..

……………(3)…………... chỉ phát triển được vào…….(4)………………ngắn

ngủi trong những thung lũng kín gió, khi lớp băng trên mặt tan đi”.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (4 điểm):

Dựa vào biểu đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy:

- Nhận xét và giải thích tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến

cuối thế kỷ XX.

- Nêu hậu quả của việc tăng dân số nhanh.

4

Câu 2 (3 điểm):

Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Phi

có khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới.

5

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang