Tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4287     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1 - tài liệu, sách iDoc.Vn[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-kiem-tra-mon-dia-li-hoc-ki-i-lop-7-de-so-1.772616.html]ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HCI, LP 7
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Biết Hiu Vn dng/kĩ
năng
Ni dung
TNKQ
TL TNKQ
TL TNKQ
TL
Tng
Môi trường xích đạo m 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Môi trường đới lnh 1
(1,0đ)
1
(1,0đ)
Dân s đới ng 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Nông nghip đới nóng 1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Hot động kinh tế hoang
mc
1
(0,5đ)
1
(0,5đ)
Khí hu châu Phi 1
(3đ)
1
(3đ)
Dân s thế gii 1
(4đ)
1
(4đ)
Tng đim 3
(1,5đ)
1
(1,0đ)
3
(7,5đ)
7
(10đ)
2
B. NI DUNG ĐỀ
I. TRC NGHIM KCH QUAN (3 đim)
Hãy khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đầu ý đúng trong các câu sau:
Câu 1.
Biu đồ dưới đây là biu đồ khí hu ca môi trường nào?
A. Nhit đới.
B. Xích đạo m.
C. Nhit đới gió mùa.
D. Hoang mc.
Câu 2. c cây công nghip ch yếu đới nóng là:
A. cà phê, cao su, bông, ngô.
B. cao su, lc, chè, khoai.
C. cà phê, cao su, bông, da, lc, mía.
D. cao su, cà phê, chè, ngô, lc.
Câu 3. n s đới nóng chiếm:
A. gn 50% dân s thế gii.
B. hơn 35% dân s thế gii.
C. 40% dân s thế gii.
D. khong 60% dân s thế gii.
Câu 4. Ý nào dưới đây không phi hot động kinh tế c truyn hoang mc?
A. Chăn nuôi du mc, vn chuyn hàng hóa.
B. Trng trt trong các c đảo, chăn nuôi.
C. Khai thác du khí, khoáng sn.
D. Vn chuyn hàng và buôn bán qua c hoang mc.
3
Câu 5. Chn các cm t trong ngoc ( 2- 3 tháng, 3- 4 tháng, thc vt, động vt,
-8
o
C, -10
o
C, mùa h, mùa xuân) đin o các ch trng (…) trong u sau cho
phù hp:
gn cc khí hu lnh quanh năm, mùa h ch dài .………(1)………
Nhit độ trung bình luôn dưới ……(2).................. Đất đóng băng quanh năm,..
……………(3)…………... ch phát trin được vào…….(4)………………ngn
ngi trong nhng thung lũng kín gió, khi lp băng trên mt tan đi”.
II. T LUN (7 đim)
Câu 1 (4 đim):
Da vào biu đồ dưới đây và kiến thc đã hc, hãy:
- Nhn xét và gii thích tình hình tăng dân s thế gii t đầu thế k XIX đến
cui thế k XX.
- Nêu hu qu ca vic tăng dân s nhanh.
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1
[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/de-kiem-tra-mon-dia-li-hoc-ki-i-lop-7-de-so-1.772616.html]ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1[/url]Tài liệu tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4287     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tài liệu ôn thi môn địa lí Lượt tải: 249 Lượt xem: 16989
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân… Lượt tải: 10 Lượt xem: 16939
GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM Lượt tải: 168 Lượt xem: 16145
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 245 Lượt xem: 13180
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 11485