Tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK Môn : Toán - Lớp 7

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 422     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK  Môn : Toán - Lớp 7 - tài liệu, sách iDoc.Vn
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK Môn : Toán - Lớp 7
Tài liệu tham khảo về đề kiểm tra môn toán giúp học sinh ôn thi bài tốt nhất...
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Phòng GD Quận Tân Phú ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK

II ( 2007 – 2008 )

Trường THCS Đồng Khởi Môn : Toán - Lớp 7 : (

Ngày kiểm tra 12 – 03 – 2008 )

Đề A – Thời gian làm bài : 60 phút

A)Trắc nghiệm: (2đ) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các

câu sau:

1) Một người đi xe máy trong x (h) với vận tốc 30 km/h và

sau đó đi bộ trong y (h) với vận tốc 5km/h , thì tổng

quãng đường người đó đi được sẽ là:

A. 35(x + y) C. 30y + 5x

B. 30x + 5y D. Cả 3 câu trên đều

đúng.

2) Biểu thức nào sau đây là đơn thức?

A. 2 x3y C. 4x - 3y9z

B. 2(x + 1) D. Câu A,C đều đúng.

3) ABC vuông tại C thì theo định lý PiTaGo ta có :

A. BC2 = AB2 + AC2 C. AB2 = BC2 + AC2

B. AC2 = AB2 + BC2 D. Cả 3 câu trên đều

sai.

4) Cho IEM có M = 400 , E = 800 , I = 60 0 . Khẳng định

nào sau đây là đúng:

A. IE EM IM C. IE IM EM

B. EM IM IE D. EM EI IM

B) Bài toán :

Bài 1: (2,5đ) Trong đợt tổng kết phong trào kế hoạch nhỏ

của học sinh toàn trường vừa qua, số kg giấy thu được của mỗi

lớp đã được ghi lại như sau :

60 65 75 70 75 80 65 70

65 70 70 80 70 75 80 60

70 60 60 80 60 80 70 80

75 80 60 65 75 60 75 75

80 75 65 70 80 70 65 80

a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ?

b) Hãy lập bảng tần số và tìm số trung bình cộng ?

Bài 2: (2đ) Cho hai đơn thức: A = xy2 và B = -

4x3yt

a) Tính giá trị của đơn thức A tại x = - 4 và y = 2 ?

b) Tính A.B ?

Bài 3 : (3,5đ) Cho cân tại B ( B là góc nhọn) . Kẻ BI

AC.

a) Chứng minh : IAB = ICB?

b) Cho biết AB = 5cm ; BI = 4cm .Tính độ dài IC ?

c) Kẻ Chứng minh ID = IK

?

d) So sánh góc ABI và góc BCI ?

(Hết)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm