Thành viên vantran158

DE KIEM TRA DIA 6 HOC KI I 2012-2013

- 01/01/2014
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên vantran158

DE KIEM TRA DIA 6 HOC KI I 2012-2013

- 01/01/2014
152
Báo lỗi

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS TUY LAI Năm học:2012-2013 MÔN: ĐỊA 6 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề) Họ và tên:…………………Lớp:………………………Điểm :Lời phê của giáo viên:I/ Phần trắc nghiệm: (3đ)1/ Trái đất quay quanh trục theo chiều: A. Tây sang đông B. Đông sang tây C. Bắc sang nam D.Nam sang bắc2/ Ở Hà Nội nước ta là 9 giờ sáng thì ở Luân Đôn- Anh là mấy giờ ? A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ3/Thời gian trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời là: A. 363 ngày 2 giờ B. 364 ngày C. 365 ngày 6 giờ D. 366 ngày4/Lúc nửa cầu bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời thì nửa cầu bắc sẽ có mùa: A. Xuân B. Hạ C. Thu D. Đông5/Cấu tạo bên trong của Trái Đất có: A. 3 lớp B. 4 lớp C. 5 lớp D. 6 lớp6/ Lục địa có diện tích lớn nhất là: A. Nam cực B. Bắc Mĩ C. Nam Mĩ D. Á – ÂuII. Phần tự luận (7đ) 1/Nêu đặc điểm chuyển động của Trái đất quanh mặt trời? (2 đ) 2/ Hãy giải thích câu ca dao:2d “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, Ngày tháng mười chưa cười đã tối ’’ 3/ Hãy nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái đất?3d Bài Làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................ ...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................ ...........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................ ...........................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................ ...........................……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………................................. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA 6Năm học: 2012-2013 Chủ đềBiết Hiểu  Vận dụng TổngTNTLTNTLTNTLSự vận động tự quay quanh trục của TĐ 2(1đ)2(1đ)10%Sự c/đ của TĐQuanh MT2(1đ)1(2đ)3(3đ)30%Hiện tượng Ngày đêm Dài ngắn1(3đ)1(3đ)30%Cấu tạo bênTrong của TĐ2(1đ)1(2đ)3(3đ)30% Tổng2(1đ)10%4(2đ)20%2(4đ)40%1(3đ)30%10đ100%HƯỚNG DẪN CHẤMMôn Địa lí 6I/ Phần trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu đúng 0,5đCâu 1 2 3 4 5 6Đáp ánABCB A DII. Phần tự luận (7đ)Câu 1: Đặc điểm chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:(2 đ)Đường chuyển động (quỹ đạo) có hình E líp gần trònChiều chuyển động từ tây sang đông (ngược chiều kim đồng hồ)Thời gian chuyển động một vòng là 365 ngày 6 giờTrục trái đất luôn nghiêng về một phía với góc không đổiCâu 2: (2đ) giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa do hiện tượng TĐ tự quay quanh trục Và quanh MTCâu 3: ( 3đ)- Đặc điểm của lớp vỏ trái đất :mỏng nhất nhưng quan trọng nhất chiếm 1%thể tích ,0,5% khối lượng trái đất ,là lớp đất đá rắn chắc dày 5km-70km ,trên lớp vỏ có núi sông sinh vật...là nơi sinh sống của xã hội loài người - Vỏ TĐ được cấu tạo do 1 số địa mảng nằm kề nhau- Các địa mảng không cố định mà di chuyển rất chậm. 2 địa mảng có thể tách xa nhau hoặc Xô vào nhau.

Nội dung
LỚP 6 KIÊM TRA HỌC KÌ I

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS TUY LAI Năm học:2012-2013

MÔN: ĐỊA 6

Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:…………………

Lớp:………………………

Điểm :

Lời phê của giáo viên:

I/ Phần trắc nghiệm: (3đ)

1/ Trái đất quay quanh trục theo chiều:

A. Tây sang đông B. Đông sang tây

C. Bắc sang nam D.Nam sang bắc

2/ Ở Hà Nội nước ta là 9 giờ sáng thì ở Luân Đôn- Anh là mấy giờ ?

A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ

3/Thời gian trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời là:

A. 363 ngày 2 giờ B. 364 ngày

C. 365 ngày 6 giờ D. 366 ngày

4/Lúc nửa cầu bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời thì nửa cầu bắc sẽ có mùa:

A. Xuân B. Hạ C. Thu D. Đông

5/Cấu tạo bên trong của Trái Đất có:

A. 3 lớp B. 4 lớp C. 5 lớp D. 6 lớp

6/ Lục địa có diện tích lớn nhất là:

A. Nam cực B. Bắc Mĩ C. Nam Mĩ D. Á – Âu

II. Phần tự luận (7đ)

1/Nêu đặc điểm chuyển động của Trái đất quanh mặt trời? (2 đ)

2/ Hãy giải thích câu ca dao:2d

“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,

Ngày tháng mười chưa cười đã tối ’’

3/ Hãy nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái đất?3d

Bài Làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

........................................................................................................................... ...........................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

........................................................................................................................... ...........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

........................................................................................................................... ...........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

........................................................................................................................... ...........................

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA 6

Năm học: 2012-2013

Chủ đề

Biết

Hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Sự vận động

tự quay quanh

trục của TĐ

2

(1đ)

2

(1đ)

10%

Sự c/đ của TĐ

Quanh MT

2

(1đ)

1

(2đ)

3

(3đ)

30%

Hiện tượng

Ngày đêm

Dài ngắn

1

(3đ)

1

(3đ)

30%

Cấu tạo bên

Trong của TĐ

2

(1đ)

1

(2đ)

3

(3đ)

30%

Tổng

2

(1đ)

10%

4

(2đ)

20%

2

(4đ)

40%

1

(3đ)

30%

10đ

100%

HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn Địa lí 6

I/ Phần trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu đúng 0,5đ

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

C

B

A

D

II. Phần tự luận (7đ)

Câu 1: Đặc điểm chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:(2 đ)

Đường chuyển động (quỹ đạo) có hình E líp gần tròn

Chiều chuyển động từ tây sang đông (ngược chiều kim đồng hồ)

Thời gian chuyển động một vòng là 365 ngày 6 giờ

Trục trái đất luôn nghiêng về một phía với góc không đổi

Câu 2: (2đ)

giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa do hiện tượng TĐ tự quay quanh trục

Và quanh MT

Câu 3: ( 3đ)

- Đặc điểm của lớp vỏ trái đất :mỏng nhất nhưng quan trọng nhất chiếm 1%thể tích ,0,5% khối lượng trái đất ,là lớp đất đá rắn chắc dày 5km-70km ,trên lớp vỏ có núi sông sinh vật...là nơi sinh sống của xã hội loài người

- Vỏ TĐ được cấu tạo do 1 số địa mảng nằm kề nhau

- Các địa mảng không cố định mà di chuyển rất chậm. 2 địa mảng có thể tách xa nhau hoặc

Xô vào nhau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang