Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên vantran158

DE KIEM TRA DIA 6 HOC KI I 2012-2013

- 11 tháng trước
152
Báo lỗi

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS TUY LAI Năm học:2012-2013 MÔN: ĐỊA 6 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề) Họ và tên:…………………Lớp:………………………Điểm :Lời phê của giáo viên:I/ Phần trắc nghiệm: (3đ)1/ Trái đất quay quanh trục theo chiều: A. Tây sang đông B. Đông sang tây C. Bắc sang nam D.Nam sang bắc2/ Ở Hà Nội nước ta là 9 giờ sáng thì ở Luân Đôn- Anh là mấy giờ ? A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ3/Thời gian trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời là: A. 363 ngày 2 giờ B. 364 ngày C. 365 ngày 6 giờ D. 366 ngày4/Lúc nửa cầu bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời thì nửa cầu bắc sẽ có mùa: A. Xuân B. Hạ C. Thu D. Đông5/Cấu tạo bên trong của Trái Đất có: A. 3 lớp B. 4 lớp C. 5 lớp D. 6 lớp6/ Lục địa có diện tích lớn nhất là: A. Nam cực B. Bắc Mĩ C. Nam Mĩ D. Á – ÂuII. Phần tự luận (7đ) 1/Nêu đặc điểm chuyển động của Trái đất quanh mặt trời? (2 đ) 2/ Hãy giải thích câu ca dao:2d “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, Ngày tháng mười chưa cười đã tối ’’ 3/ Hãy nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái đất?3d Bài Làm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................ ...........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................ ...........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................ ...........................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................ ...........................……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………................................. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA 6Năm học: 2012-2013 Chủ đềBiết Hiểu  Vận dụng TổngTNTLTNTLTNTLSự vận động tự quay quanh trục của TĐ 2(1đ)2(1đ)10%Sự c/đ của TĐQuanh MT2(1đ)1(2đ)3(3đ)30%Hiện tượng Ngày đêm Dài ngắn1(3đ)1(3đ)30%Cấu tạo bênTrong của TĐ2(1đ)1(2đ)3(3đ)30% Tổng2(1đ)10%4(2đ)20%2(4đ)40%1(3đ)30%10đ100%HƯỚNG DẪN CHẤMMôn Địa lí 6I/ Phần trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu đúng 0,5đCâu 1 2 3 4 5 6Đáp ánABCB A DII. Phần tự luận (7đ)Câu 1: Đặc điểm chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:(2 đ)Đường chuyển động (quỹ đạo) có hình E líp gần trònChiều chuyển động từ tây sang đông (ngược chiều kim đồng hồ)Thời gian chuyển động một vòng là 365 ngày 6 giờTrục trái đất luôn nghiêng về một phía với góc không đổiCâu 2: (2đ) giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa do hiện tượng TĐ tự quay quanh trục Và quanh MTCâu 3: ( 3đ)- Đặc điểm của lớp vỏ trái đất :mỏng nhất nhưng quan trọng nhất chiếm 1%thể tích ,0,5% khối lượng trái đất ,là lớp đất đá rắn chắc dày 5km-70km ,trên lớp vỏ có núi sông sinh vật...là nơi sinh sống của xã hội loài người - Vỏ TĐ được cấu tạo do 1 số địa mảng nằm kề nhau- Các địa mảng không cố định mà di chuyển rất chậm. 2 địa mảng có thể tách xa nhau hoặc Xô vào nhau.

Nội dung
LỚP 6 KIÊM TRA HỌC KÌ I

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS TUY LAI Năm học:2012-2013

MÔN: ĐỊA 6

Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:…………………

Lớp:………………………

Điểm :

Lời phê của giáo viên:

I/ Phần trắc nghiệm: (3đ)

1/ Trái đất quay quanh trục theo chiều:

A. Tây sang đông B. Đông sang tây

C. Bắc sang nam D.Nam sang bắc

2/ Ở Hà Nội nước ta là 9 giờ sáng thì ở Luân Đôn- Anh là mấy giờ ?

A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ

3/Thời gian trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời là:

A. 363 ngày 2 giờ B. 364 ngày

C. 365 ngày 6 giờ D. 366 ngày

4/Lúc nửa cầu bắc ngả nhiều nhất về phía mặt trời thì nửa cầu bắc sẽ có mùa:

A. Xuân B. Hạ C. Thu D. Đông

5/Cấu tạo bên trong của Trái Đất có:

A. 3 lớp B. 4 lớp C. 5 lớp D. 6 lớp

6/ Lục địa có diện tích lớn nhất là:

A. Nam cực B. Bắc Mĩ C. Nam Mĩ D. Á – Âu

II. Phần tự luận (7đ)

1/Nêu đặc điểm chuyển động của Trái đất quanh mặt trời? (2 đ)

2/ Hãy giải thích câu ca dao:2d

“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,

Ngày tháng mười chưa cười đã tối ’’

3/ Hãy nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái đất?3d

Bài Làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

........................................................................................................................... ...........................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

........................................................................................................................... ...........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

........................................................................................................................... ...........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

........................................................................................................................... ...........................

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….................................

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA 6

Năm học: 2012-2013

Chủ đề

Biết

Hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Sự vận động

tự quay quanh

trục của TĐ

2

(1đ)

2

(1đ)

10%

Sự c/đ của TĐ

Quanh MT

2

(1đ)

1

(2đ)

3

(3đ)

30%

Hiện tượng

Ngày đêm

Dài ngắn

1

(3đ)

1

(3đ)

30%

Cấu tạo bên

Trong của TĐ

2

(1đ)

1

(2đ)

3

(3đ)

30%

Tổng

2

(1đ)

10%

4

(2đ)

20%

2

(4đ)

40%

1

(3đ)

30%

10đ

100%

HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn Địa lí 6

I/ Phần trắc nghiệm: (3đ) Mỗi câu đúng 0,5đ

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

C

B

A

D

II. Phần tự luận (7đ)

Câu 1: Đặc điểm chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:(2 đ)

Đường chuyển động (quỹ đạo) có hình E líp gần tròn

Chiều chuyển động từ tây sang đông (ngược chiều kim đồng hồ)

Thời gian chuyển động một vòng là 365 ngày 6 giờ

Trục trái đất luôn nghiêng về một phía với góc không đổi

Câu 2: (2đ)

giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa do hiện tượng TĐ tự quay quanh trục

Và quanh MT

Câu 3: ( 3đ)

- Đặc điểm của lớp vỏ trái đất :mỏng nhất nhưng quan trọng nhất chiếm 1%thể tích ,0,5% khối lượng trái đất ,là lớp đất đá rắn chắc dày 5km-70km ,trên lớp vỏ có núi sông sinh vật...là nơi sinh sống của xã hội loài người

- Vỏ TĐ được cấu tạo do 1 số địa mảng nằm kề nhau

- Các địa mảng không cố định mà di chuyển rất chậm. 2 địa mảng có thể tách xa nhau hoặc

Xô vào nhau.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT