Thành viên songtu435

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống
Thành viên songtu435

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC

- 12 tháng trước
528
Báo lỗi

kiểm tra chương IV số phức (cơ bản) lớp 12 (2008-2009) …………o0o………..Họ và tên……………………….. điểm lời phê Đề số 1Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính : a/ (3 + 2i)(5 – i) + (1 – 3i)(7 + 4i) .b/ .Câu 2(3đ). Tìm số phức z , biết  = và phần ảo của z bằng hai lần phần thực của nó .Câu 3(4đ). Giải các phương trình sau .a/ z2 + 2z + 7 = 0 . b/ z4 + 2z2 – 3 = 0 . Bài làm kiểm tra chương IV số phức (cơ bản) lớp 12 (2008-2009) …………o0o………..Họ và tên……………………….. điểm lời phê Đề số 2Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính : a/ (3 - 2i)(4 + i) + (2 + 3i)(7 + 4i) .b/  .Câu 2(3đ). Tìm số phức z , biết  = và phần ảo của z bằng hai lần phần thực của nó .Câu 3(4đ). Giải các phương trình sau .a/ z2 + 2z + 12 = 0 . b/ z4 + 5z2 – 6 = 0 . Bài làm

Nội dung

kiểm tra chương IV số phức (cơ bản)

lớp 12 (2008-2009)

…………o0o………..

Họ và tên………………………..

điểm

lời phê

Đề số 1

Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính :

a/ (3 + 2i)(5 – i) + (1 – 3i)(7 + 4i) .

b/ embedded:image1.wmf.

Câu 2(3đ). Tìm sè phøc z , biÕt embedded:image2.wmf = embedded:image3.wmf vµ phÇn ¶o cña z b»ng hai lÇn phÇn thùc cña nã .

Câu 3(4đ).

Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau .

a/ z2 + 2z + 7 = 0 .

b/ z4 + 2z2 – 3 = 0 .

Bài làm

kiểm tra chương IV số phức (cơ bản)

lớp 12 (2008-2009)

…………o0o………..

Họ và tên………………………..

điểm

lời phê

Đề số 2

Câu 1(3đ). Thực hiện các phép tính :

a/ (3 - 2i)(4 + i) + (2 + 3i)(7 + 4i) .

b/ embedded:image4.wmf .

Câu 2(3đ). Tìm sè phøc z , biÕt embedded:image5.wmf = embedded:image6.wmf vµ phÇn ¶o cña z b»ng hai lÇn phÇn thùc cña nã .

Câu 3(4đ).

Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau .

a/ z2 + 2z + 12 = 0 .

b/ z4 + 5z2 – 6 = 0 .

Bài làm

_1297573717.unknown _1297573915.unknown _1297572869.unknown _1297570924.unknown _1297571377.unknown

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang