Thành viên dinhphung1201

Đề kiểm tra 1 tiết_ Số học 6_Chương III

- 01/13/2014
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên dinhphung1201

Đề kiểm tra 1 tiết_ Số học 6_Chương III

- 01/13/2014
108
Báo lỗi

Họ và tên: ………………………………..…………………………………………….Lớp: 6 …..KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: SỐ HỌC 6 Năm học: 2008 - 2009ĐIỂM:I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất.Câu 1: Có người nói:A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm;B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương;C. Tích của một số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm;D. Tích của một số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương.Câu 2: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:A. 5 và - 5; B. 1 và - 1; C. 1; - 1 và 5 D. 1; - 1; 5 và – 5.Câu 3: Có người nói:A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999; B. Số nguyên nhỏ nhất là 0;C. Số nguyên nhỏ nhất là - 1; D. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.Câu 4: Phân số bằng phân số là:A. B. C. D. Câu 5: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau là:A. B. C. D. Câu 6: Tính 5. (-6) = A. 30 B. – 30 C. – 1 D. 1 Câu 7: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số: A . B. C. D. Câu 8. Số nào là mẫu chung {tức là BCNN(7, 9, 21)}của các phân số: ?A. 21 B. 42 C. 63 D. 147II. TỰ LUẬN (6đ):Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của - 7 và các ước của 7.b) Tìm số nguyên x ; biết: Bài 3 (1đ): Rút gọn. Bài 4 (2,5đ): a) Quy đồng mẫu các phân số . b) So sánh các phân số: và Bài 5 (1,5đ): Khối lớp 6 Trường THCS Trần Phú có số học sinh thích bóng đá; thích bóng bàn; thích bóng chuyền. Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn trong khối lớp 6 của trường yêu thích nhất ?Bài làm:……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………BIỂU ĐIỂM: I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất. Mỗi câu 0,5đ12345678BDDACBACII. TỰ LUẬN (6đ):Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của – 7: Đúng ba bội bất kì (0,25đ) và các ước của 7: Ư(7) = { 1; 7} (0,25đ) b) Tìm số nguyên x ; biết: (0,25đ) (0,25đ) Bài 3 (1đ): Rút gọn. (0,5đ) (0,5đ) Bài 4 (2,5đ): a) (1,25đ) + Tìm được MC = BCNN(3, 4, 5, 12) = 60 (0,2 5đ) + Quy đồng mẫu: ; (0,2 5đ) (0,2 5đ) (0,25đ) (0,2 5đ) b) So sánh các phân số: và : (0,75đ)+ Quy đồng mẫu: (0,2 5đ) (0,25đ) ….  > (0,2 5đ) Bài 5 (1,5đ): + Quy đồng mẫu: (0,2 5đ) (0,2 5đ)

Nội dung

Họ và tên: ………………………………..

…………………………………………….

Lớp: 6 …..

KIỂM TRA MỘT TIẾT

MÔN: SỐ HỌC 6

Năm học: 2008 - 2009

ĐIỂM:

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất.

Câu 1: Có người nói:

A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm;

B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương;

C. Tích của một số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm;

D. Tích của một số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương.

Câu 2: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:

A. 5 và - 5; B. 1 và - 1; C. 1; - 1 và 5 D. 1; - 1; 5 và – 5.

Câu 3: Có người nói:

A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999;

B. Số nguyên nhỏ nhất là 0;

C. Số nguyên nhỏ nhất là - 1;

D. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.

Câu 4: Phân số bằng phân số embedded:image1.wmf là:

A. embedded:image2.wmf B. embedded:image3.wmf C. embedded:image4.wmf D. embedded:image5.wmf

Câu 5: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau là:

A. embedded:image6.wmf B. embedded:image7.wmf C. embedded:image8.wmf D. embedded:image9.wmf

Câu 6: Tính 5. (-6) =

A. 30 B. – 30 C. – 1 D. 1

Câu 7: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số:

A . embedded:image10.wmf B. embedded:image11.wmf C. embedded:image12.wmf D. embedded:image13.wmf

Câu 8. Số nào là mẫu chung {tức là BCNN(7, 9, 21)}của các phân số: embedded:image14.wmf ?

A. 21 B. 42 C. 63 D. 147

II. TỰ LUẬN (6đ):

Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của - 7 và các ước của 7.

b) Tìm số nguyên x ; biết: embedded:image15.wmf

Bài 3 (1đ): Rút gọn.

embedded:image16.wmf embedded:image17.wmf

Bài 4 (2,5đ): a) Quy đồng mẫu các phân số embedded:image18.wmf.

b) So sánh các phân số: embedded:image19.wmf và embedded:image20.wmf

Bài 5 (1,5đ): Khối lớp 6 Trường THCS Trần Phú có embedded:image21.wmf số học sinh thích bóng đá; embedded:image22.wmf thích bóng bàn; embedded:image23.wmf thích bóng chuyền. Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn trong khối lớp 6 của trường yêu thích nhất ?

Bài làm:

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

BIỂU ĐIỂM:

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất. Mỗi câu 0,5đ

1

2

3

4

5

6

7

8

B

D

D

A

C

B

A

C

II. TỰ LUẬN (6đ):

Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của – 7: Đúng ba bội bất kì (0,25đ)

và các ước của 7: Ư(7) = { embedded:image24.wmf 1; embedded:image25.wmf 7} (0,25đ)

b) Tìm số nguyên x ; biết: embedded:image26.wmf

embedded:image27.wmf (0,25đ)

embedded:image28.wmf (0,25đ)

Bài 3 (1đ): Rút gọn.

embedded:image29.wmf (0,5đ) embedded:image30.wmf (0,5đ)

Bài 4 (2,5đ): a) (1,25đ)

+ Tìm được MC = BCNN(3, 4, 5, 12) = 60 (0,2 5đ)

+ Quy đồng mẫu: embedded:image31.wmf; (0,2 5đ)

embedded:image32.wmf (0,2 5đ)

embedded:image33.wmf (0,25đ)

embedded:image34.wmf (0,2 5đ)

b) So sánh các phân số: embedded:image35.wmf và embedded:image36.wmf: (0,75đ)

+ Quy đồng mẫu: embedded:image37.wmf (0,2 5đ)

embedded:image38.wmf (0,25đ)

…. embedded:image39.wmf embedded:image40.wmf > embedded:image41.wmf (0,2 5đ)

Bài 5 (1,5đ): + Quy đồng mẫu: embedded:image42.wmf (0,2 5đ)

embedded:image43.wmf (0,2 5đ)

embedded:image44.wmf (0,2 5đ)

+ Vì 35 < 48 < 66. Nên: embedded:image45.wmf embedded:image46.wmf embedded:image47.wmf (0, 5đ)

+ Kết luận: Môn bóng đá (0,2 5đ)

Lưu ý: HS làm cách khác (nếu có) vẫn ghi trọn điểm. HS làm sai hoặc sót phần nào không ghi điểm phần đó.

_1298156627.unknown _1298261828.unknown _1298264235.unknown _1298264581.unknown _1298265258.unknown _1298265384.unknown _1298265563.unknown _1298266102.unknown _1298265573.unknown _1298265483.unknown _1298265345.unknown _1298265367.unknown _1298265259.unknown _1298264774.unknown _1298264793.unknown _1298264754.unknown _1298264382.unknown _1298264397.unknown _1298264253.unknown _1298261890.unknown _1298264080.unknown _1298264090.unknown _1298263428.unknown _1298261864.unknown _1298157177.unknown _1298261454.unknown _1298261737.unknown _1298261779.unknown _1298261594.unknown _1298261424.unknown _1298156755.unknown _1298156756.unknown _1298156672.unknown _1269891225.unknown _1276492130.unknown _1298156625.unknown _1269891256.unknown _1269544183.unknown _1269891204.unknown _1269891214.unknown _1269544156.unknown _1237611162.unknown
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang