Thành viên dinhphung1201

Đề kiểm tra 1 tiết_ Số học 6_Chương III

- 11 tháng trước
Chia sẻ Download
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Thành viên dinhphung1201

Đề kiểm tra 1 tiết_ Số học 6_Chương III

- 11 tháng trước
108
Báo lỗi

Họ và tên: ………………………………..…………………………………………….Lớp: 6 …..KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: SỐ HỌC 6 Năm học: 2008 - 2009ĐIỂM:I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất.Câu 1: Có người nói:A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm;B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương;C. Tích của một số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm;D. Tích của một số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương.Câu 2: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:A. 5 và - 5; B. 1 và - 1; C. 1; - 1 và 5 D. 1; - 1; 5 và – 5.Câu 3: Có người nói:A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999; B. Số nguyên nhỏ nhất là 0;C. Số nguyên nhỏ nhất là - 1; D. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.Câu 4: Phân số bằng phân số là:A. B. C. D. Câu 5: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau là:A. B. C. D. Câu 6: Tính 5. (-6) = A. 30 B. – 30 C. – 1 D. 1 Câu 7: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số: A . B. C. D. Câu 8. Số nào là mẫu chung {tức là BCNN(7, 9, 21)}của các phân số: ?A. 21 B. 42 C. 63 D. 147II. TỰ LUẬN (6đ):Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của - 7 và các ước của 7.b) Tìm số nguyên x ; biết: Bài 3 (1đ): Rút gọn. Bài 4 (2,5đ): a) Quy đồng mẫu các phân số . b) So sánh các phân số: và Bài 5 (1,5đ): Khối lớp 6 Trường THCS Trần Phú có số học sinh thích bóng đá; thích bóng bàn; thích bóng chuyền. Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn trong khối lớp 6 của trường yêu thích nhất ?Bài làm:……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………BIỂU ĐIỂM: I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất. Mỗi câu 0,5đ12345678BDDACBACII. TỰ LUẬN (6đ):Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của – 7: Đúng ba bội bất kì (0,25đ) và các ước của 7: Ư(7) = { 1; 7} (0,25đ) b) Tìm số nguyên x ; biết: (0,25đ) (0,25đ) Bài 3 (1đ): Rút gọn. (0,5đ) (0,5đ) Bài 4 (2,5đ): a) (1,25đ) + Tìm được MC = BCNN(3, 4, 5, 12) = 60 (0,2 5đ) + Quy đồng mẫu: ; (0,2 5đ) (0,2 5đ) (0,25đ) (0,2 5đ) b) So sánh các phân số: và : (0,75đ)+ Quy đồng mẫu: (0,2 5đ) (0,25đ) ….  > (0,2 5đ) Bài 5 (1,5đ): + Quy đồng mẫu: (0,2 5đ) (0,2 5đ)

Nội dung

Họ và tên: ………………………………..

…………………………………………….

Lớp: 6 …..

KIỂM TRA MỘT TIẾT

MÔN: SỐ HỌC 6

Năm học: 2008 - 2009

ĐIỂM:

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất.

Câu 1: Có người nói:

A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm;

B. Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương;

C. Tích của một số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm;

D. Tích của một số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương.

Câu 2: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là:

A. 5 và - 5; B. 1 và - 1; C. 1; - 1 và 5 D. 1; - 1; 5 và – 5.

Câu 3: Có người nói:

A. Số nguyên lớn nhất là 999 999 999;

B. Số nguyên nhỏ nhất là 0;

C. Số nguyên nhỏ nhất là - 1;

D. Không có số nguyên nhỏ nhất, cũng không có số nguyên lớn nhất.

Câu 4: Phân số bằng phân số embedded:image1.wmf là:

A. embedded:image2.wmf B. embedded:image3.wmf C. embedded:image4.wmf D. embedded:image5.wmf

Câu 5: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau là:

A. embedded:image6.wmf B. embedded:image7.wmf C. embedded:image8.wmf D. embedded:image9.wmf

Câu 6: Tính 5. (-6) =

A. 30 B. – 30 C. – 1 D. 1

Câu 7: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số:

A . embedded:image10.wmf B. embedded:image11.wmf C. embedded:image12.wmf D. embedded:image13.wmf

Câu 8. Số nào là mẫu chung {tức là BCNN(7, 9, 21)}của các phân số: embedded:image14.wmf ?

A. 21 B. 42 C. 63 D. 147

II. TỰ LUẬN (6đ):

Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của - 7 và các ước của 7.

b) Tìm số nguyên x ; biết: embedded:image15.wmf

Bài 3 (1đ): Rút gọn.

embedded:image16.wmf embedded:image17.wmf

Bài 4 (2,5đ): a) Quy đồng mẫu các phân số embedded:image18.wmf.

b) So sánh các phân số: embedded:image19.wmf và embedded:image20.wmf

Bài 5 (1,5đ): Khối lớp 6 Trường THCS Trần Phú có embedded:image21.wmf số học sinh thích bóng đá; embedded:image22.wmf thích bóng bàn; embedded:image23.wmf thích bóng chuyền. Hỏi môn bóng nào được nhiều bạn trong khối lớp 6 của trường yêu thích nhất ?

Bài làm:

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……...………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

BIỂU ĐIỂM:

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu đúng nhất. Mỗi câu 0,5đ

1

2

3

4

5

6

7

8

B

D

D

A

C

B

A

C

II. TỰ LUẬN (6đ):

Bài 1 (1đ): a) Tìm ba bội của – 7: Đúng ba bội bất kì (0,25đ)

và các ước của 7: Ư(7) = { embedded:image24.wmf 1; embedded:image25.wmf 7} (0,25đ)

b) Tìm số nguyên x ; biết: embedded:image26.wmf

embedded:image27.wmf (0,25đ)

embedded:image28.wmf (0,25đ)

Bài 3 (1đ): Rút gọn.

embedded:image29.wmf (0,5đ) embedded:image30.wmf (0,5đ)

Bài 4 (2,5đ): a) (1,25đ)

+ Tìm được MC = BCNN(3, 4, 5, 12) = 60 (0,2 5đ)

+ Quy đồng mẫu: embedded:image31.wmf; (0,2 5đ)

embedded:image32.wmf (0,2 5đ)

embedded:image33.wmf (0,25đ)

embedded:image34.wmf (0,2 5đ)

b) So sánh các phân số: embedded:image35.wmf và embedded:image36.wmf: (0,75đ)

+ Quy đồng mẫu: embedded:image37.wmf (0,2 5đ)

embedded:image38.wmf (0,25đ)

…. embedded:image39.wmf embedded:image40.wmf > embedded:image41.wmf (0,2 5đ)

Bài 5 (1,5đ): + Quy đồng mẫu: embedded:image42.wmf (0,2 5đ)

embedded:image43.wmf (0,2 5đ)

embedded:image44.wmf (0,2 5đ)

+ Vì 35 < 48 < 66. Nên: embedded:image45.wmf embedded:image46.wmf embedded:image47.wmf (0, 5đ)

+ Kết luận: Môn bóng đá (0,2 5đ)

Lưu ý: HS làm cách khác (nếu có) vẫn ghi trọn điểm. HS làm sai hoặc sót phần nào không ghi điểm phần đó.

_1298156627.unknown _1298261828.unknown _1298264235.unknown _1298264581.unknown _1298265258.unknown _1298265384.unknown _1298265563.unknown _1298266102.unknown _1298265573.unknown _1298265483.unknown _1298265345.unknown _1298265367.unknown _1298265259.unknown _1298264774.unknown _1298264793.unknown _1298264754.unknown _1298264382.unknown _1298264397.unknown _1298264253.unknown _1298261890.unknown _1298264080.unknown _1298264090.unknown _1298263428.unknown _1298261864.unknown _1298157177.unknown _1298261454.unknown _1298261737.unknown _1298261779.unknown _1298261594.unknown _1298261424.unknown _1298156755.unknown _1298156756.unknown _1298156672.unknown _1269891225.unknown _1276492130.unknown _1298156625.unknown _1269891256.unknown _1269544183.unknown _1269891204.unknown _1269891214.unknown _1269544156.unknown _1237611162.unknown
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang