Tài liệu

Dề cương tuyên truyền 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 205     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Dề cương tuyên truyền 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc - tài liệu, sách iDoc.VnDề cương tuyên truyền 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc,ĐÊ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀNKỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2010)Phần thứ nhấtTHẮNG…
ĐÊ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975
- 30/4/2010)
Phần thứ nhất
THẮNG LỢI VĨ ĐẠI
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
Ngày 30/4/1975, nhân dân ta kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ ác liệt. Đây
thắng lợi đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo;
trang sử hào hùng và chói lọi chiến công của dân tộc ta trên con đường dựng nước và giữ nước suốt hơn hàng ngàn năm
lịch sử.
35 năm đã trôi qua, loài người bướco thiên niên kỷ mới nhưng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
vẫn làm nức lòng nhân dân ta bạn tiến bộ yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do, côngtrên thế giới vẫn sức
mạnh tinh thần, vật chất cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
I. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bắt đầu từ năm 1954 kết thúc thắng lợi vào năm 1975. Sau
giai đoạn đầu (1954 - 1960), Mỹ - Diệm thực hiện chính sách khủng bố tàn bạo, cách mạng miền Nam bị dìm trong biển
máu. Trong khó khăn thử thách gay go quyết liệt, Đảng ta đã xác định ngày càng hơn nhiệm vụ cách mạng của hai
miền. Hội nghị Trung ương 13 (12/1957) đã khẳng định: Nước ta đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược ch
mạng: cách mạng dân chủ nhân dân cách mạng hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ duy t phát triển lực lượng cách
mạng ở miền Nam là nhân tố trực tiếp quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam. Nhiệm vụ củng
cố miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội có tính chất quyết định cho toàn bộ thắng lợi của cách mạng trong giai đoạn mới.
Nghị quyết Trung ương 15 (01/1959) chủ trương cách mạng miền Nam phải chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với
đấu tranh trang, dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền về tay
nhân dân. Nghị quyết Trung ương 15 phản ánh đúng nhu cầu của lịch sử, giải quyết kịp thời yêu cầu tiến lên của ch
mạng miền Nam. ngọn lửa dấy lên cao trào đồng khởi (1959 - 1960) làm xoay chuyển tình thế cách mạng miền
Nam, mở ra những chặng đường thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1. Đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1961 - 1965)
Ngày 28/01/1961, Tổng thống Mỹ Kennơđi chính thức thông qua chiến ợc “Chiến tranh đặc biệt”, thực chất cuộc
chiến tranh “dùng người Việt đánh người Việt”, với công thức: lực lượng ngụy cộng vũ khí và cố vấn Mỹ. Để thực hiện
chiến lược này, Mỹ đã tăng viện trợ, đưa thêm vũ khí và quân Mỹ vào miền Nam. Quân Mỹ ở miền Nam: Từ năm 1960
2.000 tên; năm 1962 tăng lên 11.300 tên, với 257 máy bay các loại; đến năm 1964 đã lên đến 26.200 tên cùng với
các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Mỹ viện trợ hàng tỷ đô la để tăng quân ngụy từ 15 vạn năm 1960 lên đến 56,3 vạn
năm 1964, với 983 máy bay, 418 khẩu pháo, 942 xe tăng, thiết giáp. Chúng vạch kế hoạch Stalây Taylo, hòng bình
định miền Nam trong 18 tháng, đồng thời thực hiện kế hoạch “bình định, dồn dân, lập ấp chiến lược”, coi đó “xương
sống” của “Chiến tranh đặc biệt”.
Để đối phó với chiến lược mới của địch, ngày 31/01/1961, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị về phương hướng nhiệm vụ
công tác trước mắt của cách mạng miền Nam”. Ngày 15/2/1961, các tổ chức trang miền Nam đã thống nhất thành
Quân giải phóng miền Nam Việt Nam”.
miền Bắc, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, các phong trào thi đua sôi nổi Tất cả miền Nam ruột thịt
khắp các địa phương, c cấp, các ngành đã đưa ch mạng miền Bắc trở thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng
Việt Nam, với chế độ chính trị ưu việt, với lực lượng kinh tế quốc phòng lớn mạnh. Để phục vụ cách mạng miền Nam,
miền Bắc không ngừng tăng cường chi viện sức người, sức của cho miền Nam.
- Ngày 02/01/1963, chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) đánh bại chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” của địch, với
lực lượng đông hơn ta 10 lần, làm dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.
- Năm 1964, ta tiến hành nhiều trận đánh lớn, táo bạo vào thành phố, sân bay, bến cảng của địch, như chiến dịch Bình
Giã (Bà Rịa) (02/12/1964 - 3/01/1965) diệt 1.755 tên, bắt 293 tên, bắn rơi 56 máy bay, phá 45 xe, thu hơn 1.000 súng,
chứng minh ta khả năng đánh lớn, thắng lớn, tiêu diệt các đơn vị chủ lực ngụy. Chiến dịch Đồng Xoài (11/5 -
27/5/1965) đánh vào hệ thống phòng thủ mạnh mẽ trên diện rộng của địch nhiều tỉnh Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến
đấu 4.000 tên (có 73 tên Mỹ), bắn rơi 34 máy bay, bắn cháy 33 xe tăng bọc thép, thu 1.652 súng.
- Ngày 05/8/1964, Mỹ cho không quân đánh phá miền Bắc, mở đầu cuộc chiến tranh phoại bằng không quân hải
quân ra miền Bắc hòng ngăn chặn sự chi viện của “hậu phương lớn” cho “tiền tuyến lớn”. Ngay trận đầu 8 máy bay
phản lực Mỹ bị hạ. Trong 3 tháng đầu 1965 đã 440 máy bay Mỹ bị bắn rơi, không lực Hoa Kỳ bị giáng đòn đau trên
miền Bắc.
Trước những thắng lợi vang dội của ta cả hai miền, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ đã hoàn toàn thất bại,
buộc Mỹ phảiạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam để thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” hòng cứu vãn tình
thế sụp đổ, từ đây cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới.
2. Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965 - 1968)
Để thực hiện chiếnợc “Chiến tranh cục bộ”, Mỹ đã dốc vào canh bạc chiến tranh Việt Nam một lực lượng rất lớn
trong bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ: 68% bộ binh, 60% lính thủy đánh bộ, 32% không quân chiến thuật, 50%
không quân chiến lược, 40% hải quân, chi phí 352 tỷ USD, ném gần 10 triệu tấn bom đạn xuống cả hai miền Nam - Bắc
Việt Nam. Mỹ đã đưa vào miền Nam những đơn vị tinh nhuệ nhất. Đến cuối 1968, quân Mỹ miền Nam đã lên tới
545.000 tên cùng với sự yểm trợ của 20 vạn quân Mỹ Thái Lan, Philippin, Nhật, Guam, Hạm đội 7... Mỹ cũng huy
động 72.600 lính ở các nước chư hầu trực tiếp vào miền Nam tham chiến.
Ngày 20/6/1965, Bác Hồ ra lời kêu gọi cả nước, Người khẳng định quyết tâm của nhân dân ta phải chiến đấu 5
năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.
Ngày 17/7/1966, Bác Hồ lại kêu gọi đồng bào cả nước “Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn
phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ
xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, cả hai miền Nam - Bắc sôi nổi thi đua Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến
thắng giặc Mỹ xâm lược”. Với lưới lửa tầm thấp, tầm cao dày đặc, quân dân miền Bắc đã tập tan cuộc chiến tranh
phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Từ 8/1964 đến 10/1968 đã bắn rơi 3.243 máy bay các loại; bắn
chìm, bắn cháy 143 tàu chiến và tàu biệt kích, bắt sống nhiều giặc lái sừng sỏ.
Trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta liên tiếp giáng cho địch những đòn choáng váng. Ngày 25/6/1965, trận tập
kích lính thủy đánh bộ Mỹ Núi Thành (Chu Lai) loại khỏi vòng chiến đấu 140 tên, thu toàn bộ khí. Ngày
18/8/1965, quân ta đánh tan trận hiệp đồng quân binh chủng của lính thủy đánh bộ Mỹ ở Vạn Tường (Quảng Ngãi), loại
khỏi vòng chiến đấu 400 tên, bắn cháy 22 máy bay, 13 xe bọc thép. Hai chiến thắng trên chứng minh ta có đủ khả năng
đánh bại lực ợng Mỹ tinh nhuệ số lượng đông, trang bị mạnh. Thu Đông 1965, ta mở một loạt trận đánh hiệu
suất cao như: Plâyme (Tây Nguyên), Đất Cuốc (Biên Hòa), Bầu Bàng - Dầu Tiếng. Mùa khô 1966 - 1967, ta đánh bại
cuộc phản công chiến lược hơn 1 triệu quân địch (có hơn 40 vạn quân Mỹ) với các trận thắng vang dội, điển hình
đánh bại cuộc hành quân Gianxơncity của 45.000 quân Mỹ.
3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân - 1968
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đến 1967 đã giành những thắng lợi lớn. Thế lực của ta trên
chiến trường đã đủ sức mở những chiến lược lớn, dài ngày, trên quy rộng. Tháng 12/1967, Bộ Chính trị ra nghị
quyết về tổng công kích và tổng khởi nghĩa.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân được chia làm 3 đợt:
* Đợt 1: Đêm giao thừa Tết Mậu Thân ta đồng loạt tấn công quân địch trên toàn miền Nam, đánh thẳng vào các thành
phố, thị xã, quận lỵ, sân bay, sở chỉ huy... gồm 4/6 thành phố, 37/42 thị xã, 4 bộ lệnh quân đoàn, 8 bộ lệnh
đoàn, 2 bộ lệnh biệt khu, 2 bộ lệnh chiến Mỹ, 30 sân bay, làm 20 vạn quân ngụy hoang mang đào ngũ, diệt
bắt sống 20 ngàn tên (có 70 ngàn Mỹ chư hầu), bắn rơi phá hủy 3.400 máy bay, diệt 5.000 xe quân sự, 490 khẩu
pháo, 330 tàu xuồng chiến đấu.
Thắng lợi này buộc Tổng thống Mỹ Giônxơn ngày 31/3/1968 phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ tuyến 20
trở ra cử đại biểu tới bàn đàm phán Pari. Đầu tháng 4/1968, Mỹ đưa thêm 30 ngàn quân sang Việt Nam để ứng p
với tình hình.
* Đợt 2: 0 giờ 30 phút ngày 5/5/1968 mở đầu tấn công đợt 2, quân dân ta đồng loạt đánh vào 31 thành phố, 58 thị
trấn, quận lỵ, đánh 10 bộ lệnh quân đoàn, đoàn, 30 sân bay, 20 căn cứ hành quân trung tâm huấn luyện của
địch. Trong thời gian này, tại chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, ta loại khỏi vòng chiến đấu 170 ngàn tên, 400 máy bay,
đập vỡ tuyến phòng thủ kiên cố của địch ở Đường 9.
* Đợt 3: Đêm 17/8/1968, ta mở màn tiến công đợt 3 với các trận pháo kích vào 27 thành phố, thị xã, 100 thị trấn, quận
lỵ, 47 sân bay, 3 kho lớn, 6 bộ tư lệnh sư đoàn. Đến 30/9/1968 đợt 3 cuộc tổng công kích kết thúc.
Tổng kết 3 đợt tấn công từ 29/01 đến 30/9/1968, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 630 ngàn tên địch, 13 ngàn xe quân sự,
1 ngàn tàu chiến, bức hàng, bức rút 15 ngàn đồn bốt, chi khu quân sự, phá hoại 4.200 ấp chiến lược.
Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã giáng cho Mỹ - ngụy một đòn choáng váng, chứng tỏ sự lớn mạnh
vượt bậc của lực lượng ta, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, rút dần quân Mỹ về nước.
4. Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ (1969 - 1972)
Ngày 20/1/1969, Níchxơn nhậm chức Tổng thống Mỹ đưa ra “Học thuyết Níchxơn”. Học thuyết này áp dụng vào
Việt Nam gọi chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” nhằm tránh thương vong cho lính Mỹ, tăngờng hiện đại
hóa quân ngụy để rút dần quân Mỹ về nước. Đây là thủ đoạn “dùng người Việt đánh người Việt” bằng bom đạn và đô la
của Mỹ để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Ngày 6/4/1972, Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc lần thứ 2, đánh phá ác liệt
Hà Nội và các thành phố lớn, dùng Hạm đội 7 đánh phá ven biển, thả thủy lôi phong tỏa cảng và biển miền Bắc với quy
mô và mức độ hủy diệt chưa từng thấy.
Quân và dân miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu ngoan cường, sáng tạo, giáng cho không quân và hải quân Mỹ những
đòn đích đáng. Từ 6/4/1972 - 17/01/1973 đã bắn rơi 754 máy bay (có 61 B.52, 10 F.111), bắt sống hàng trăm giặc lái,
bắn cháy 9 tàu chiến. Đặc biệt trận “Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm năm 1972 đã chôn vùi “uy thế
không lực Hoa Kỳ” tới tận bùn đen. Để chi viện cho chiến trường miền Nam, Bộ Chính trị quyết định tăng cường lực
lượng lớn củng cố các tuyến vận tải chiến lược. Đến năm 1971 đã triển khai gần 1.000 km đường ống dẫn dầu vào
Nam tăng 10 lần số xăng dầu cho chiến trường. Chúng ta đã đưa vào miền Nam gần 20 vạn tấn khí trang bị, gần
10 vạn cán bộ, chiến sĩ, điều động 6 trung đoàn với đầy đủ khí cho Khu 5 Tây Nguyên, điều động 10 tiểu đoàn,
100 đại đội và trung đội đặc công cho miền Nam.
Quân dân miền Nam đã đồng loạt tiến công địch trên khắp các chiến trường. Tháng 6/1969, Chính phủ Cách mạng
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập lập tức được 23 quốc gia công nhận, tạo thế mới cho cách mạng
miền Nam.
Liên hệ quảng cáo

Quân giải phóng phối hợp với Lào Campuchia đánh địch trên khắp các chiến trường 3 nước Đôngơng: Đập tan
cuộc hành quân “Lam Sơn 719” Đường 9 - Nam Lào; đánh bại cuộc hành quân “Toàn thắng 01/71” Campuchia;
đánh tơi tả lực lượng địch ở ngã 3 biên giới, tiêu diệt địch trong cuộc hành quân “Chen La II” ở Đông Bắc Campuchia.
11 giờ, ngày 30/3/1972, quân dân ta mở cuộc tiến công chiến ợc trên toàn miền Nam, đập tan 3 phòng tuyến lớn
nhất của địch ở Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, tiêu diệt và làm tan rã trên 30 vạn tên Mỹ - ngụy, một số lực
lượng lớn vũ khí trang bị, bức rút hơn 2.000 đồn bốt, mở rộng vùng giải phóng kéo dài từ phía Tây - Trị Thiên qua Tây
Nguyên, vùng giáp ranh Khu 5 đến đồng bằng Nam Bộ.
Những chiến thắng vang dội của quân dân ta trên cả 2 miền Nam - Bắc đã làm sụp đổ chiến lược “Việt Nam hóa
chiến tranh” và buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh. Ngày 27/01/1973, chính quyền Níchxơn buộc phải ký Hiệp định
Pari về Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, chấm dứt dính líu quân
sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước của quân dân
ta chuyển sang một giai đoạn mới.
5. Chiến dịch Trị - Thiên (30/3 đến 27/6/1972) đập tan tuyến phòng thủ kiên cố của địch
Từ 30/3/1972, quân ta mở màn tiến công vào tuyến phòng thủ kiên cố của địch tại hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên nhằm
tiêu diệt bộ phận lớn của địch ở hướng chủ yếu trên chiến trường miền Nam. Lực lượng địch có 2 sư đoàn bộ binh, 2 lữ
đoàn thủy quân lục chiến, 3 thiết đoàn, 13 tiểu đoàn 5 đại đội pháo binh (có 258 khẩu pháo). Quân địa phương địch
4 tiểu đoàn, 94 đại đội bảo an, 302 trung đội dân vệ 5 ngàn cảnh sát. Địch phòng thủ trong hàng trăm cứ điểm và
cụm cứ điểm kiên cố. Ngày 30/3/1972, ta đồng loạt tấn công vào hầu hết các căn cứ địch, phá vỡ vành ngoài tuyến
phòng thủ, giải phóng hai huyện Gio Linh và Cam Lộ. Ngày 27/4, ta tiếp tục đánh chiếm cụm cứ điểm Đông Hà, Ái Tử,
La Vang giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Trước tình hình nguy cấp, địch điều động lực lượng dự bị chiến lược ra
Huế, Mỹ dùng máy bay và pháo hạm đánh phá ác liệt hòng ngăn chặn lực lượng ta.
Ngày 20/6/1972, ta tiếp tục tiến công tuyến phòng thủ Nam sông Mỹ Chánh và kết thúc chiến dịch vào 27/6/1972.
Sau 3 đợt tiến công, chiến dịch Trị - Thiên đã giành thắng lợi lớn: loại khỏi vòng chiến đấu 27 ngàn tên, bắt sống hơn 3
ngàn tên, thu phá hủy 636 xe tăng, thiết giáp, bắn rơi p340 máy bay, thu phủy 419 khẩu pháo, 1.870 xe
quân sự, phá 19 tàu chiến, thu gần 3 ngàn súng các loại, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị.
Chiến dịch Trị - Thiên ý nghĩa chiến lược: Lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, lực lượng ta đã đủ sức tiến
hành một chiến dịch tiến công binh chủng hợp thành quy lớn, dài ngày trên diện rộng, đánh bại một đoàn nhiều
trung đoàn địch trong công sự kiên cố sự chi viện tối đa của hỏa lực máy bay pháo, đập tan cả tuyến phòng thủ
kiên cố của địch, làm thay đổi cục diện trên chiến trường Trị - Thiên, đưa nghệ thuật chiến dịch Việt Nam lên một bước
phát triển mới.
6. Đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc
Bị thua đau trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã vạch kế hoạch tiến công miền Bắc để ngăn chặn sự chi viện
của miền Bắc cho miền Nam. Đêm 4 rạng 5/8/1964, chúng dựng lên “sự kiện vịnh Bắc Bộ” vu cáo ta tiến công tàu Mỹ
trên vùng biển quốc tế. Trưa ngày 05/8/1964, đế quốc Mỹ mở cuộc tiến công, sử dụng máy bay hiện đại từ hai tàu sân
bay ném bom một số địa điểm trên miền Bắc, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân hải quân ra miền
Bắc lần thứ nhất. Ngay trận đầu, quân dân ta đã bắn rơi 8 chiếc, bắt sống giặc lái, làm nức lòng nhân dân cả nước,
chứng minh lực lượng vũ trang ta có đủ khả năng đánh thắng không quân và hải quân Mỹ.
Trong cả hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân hải quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc (lần thứ nhất từ
05/8/1964 - 01/11/1968; lần thứ hai từ 06/4/1972 - 15/01/1973), chúng đã sử dụng tất cả các loại máy bay hiện đại nhất,
gồm B.52, F.111, máy bay trinh sát gây nhiễu điện tử, máy bay tiếp dầu trên không, máy bay không người lái...
Chúng dùng thủ đoạn bắn phá ác liệt tàn bạo nhất: tập kích nhiều đợt với số lượng lớn máy bay, đánh ngày, đánh
đêm, bay thành nhiều tầng, nhiều ớng, đánh phá c trận địa, sân bay, sở kinh tế, cầu cống, đường giao thông,
công trình văn hóa lịch sử, các khu dân cư, các thành phố lớn... hòng “đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”. Chúng đã
ném hơn 2 triệu tấn bom, đạn, thả hơn 2 vạn quả thủy lôi phong tỏa cảng biển, làm 80 ngàn người chết, hơn 120 ngàn
người bị thương, tàn phá nặng nề các sở kinh tế hạ tầng sở miền Bắc, gây nên tội ác “đất không dung, trời
không tha”.
Trong khói bom bão đạn, quân và dân miền Bắc vẫn bình tĩnh hiên ngang vừa sản xuất vừa chiến đấu. Từ bộ đội phòng
không, không quân đến dân quân du kích c cụ già đều tham gia bắn máy bay, đơn vị nào cũng đánh thắng ngay
trận đầu, khắp nơi giăng lưới lửa tầm thấp, tầm cao bắn tan xác tất cả c chủng loại máy bay Mỹ. Bộ đội hải quân,
không quân và các đơn vị pháo ven biển đã trừng trị tàu chiến Mỹ những trận đích đáng. Chúng ta đã bắn rơi 4.181 máy
bay (có 68 B.52, 13 F.111), bắn cháy 271 tàu chiến, bắt sống 472 giặc lái. Chúng ta đã đập tan cuộc tập kích chiến lược
bằng máy báy B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” buộc Mỹ phải xuống thang chiến
tranh.
Trong cuộc đọ sức với không quân hải quân Mỹ, trí tuệsức mạnh Việt Nam đã vượt lên trên mọi vũ khí hiện đại
tính toán của kẻ thù, ghi dấu son trong trang sử vàng truyền thống của dân tộc, đồng thời để lại bài học quý báu cho
các thế hệ mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
7. Trận “Điện Biên Phủ trên không” đòn quyết định đập tan “uy thế không lực Hoa Kỳ”
Để ép ta ngồi vào bàn đàm phán Pari lợi cho Mỹ, tối 18/12/1972, Tổng thống Níchxơn đã ra lệnh thực hiện chiến
dịch “Lainơbếchcơ II” tấn công miền Bắc trọng điểm Nội, Hải Phòng. Mỹ đã huy động một lựcợng không
quân lớn chưa từng có, gồm 193 máy bay chiến lược B.52 (50% số B.52 của nước Mỹ); hơn 01 ngàn máy bay chiến
thuật các loại và 05 liên đội tàu sân bay yểm trợ, trong đó có máy bay F.111, máy bay tiếp dầu trên không KC-135, máy
bay trinh sát điện tử... Mỗi phi vụ, máy bay B.52 đều có hàng đàn máy bay yểm trợ tầm thấp, tầm cao để đánh chặn máy
bay ta, ném bom các trận địa pháo, tên lửa, sân bay; đồng thời cho máy bay gây nhiễu điện tử, thả những “đám mây sợi
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Dề cương tuyên truyền 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc

ĐÊ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀNKỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2010)Phần thứ nhấtTHẮNG LỢI VĨ ĐẠICỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚCNgày 30/4/1975, nhân dân ta kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ và ác liệt. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi chiến công của dân tộc ta trên con đường dựng nước và giữ nước suốt hơn hàng ngàn năm lịch sử.35 năm đã trôi qua, loài người bước vào thiên niên kỷ mới nhưng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn làm nức lòng nhân dân ta và bạn bè tiến bộ yêu chuộng hòa bình, độc lập tự do, công lý trên thế giới và vẫn là sức mạnh tinh thần, vật chất cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.I. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚCCuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bắt đầu từ năm 1954 và kết thúc thắng lợi vào năm 1975. Sau giai đoạn đầu (1954 - 1960), Mỹ - Diệm thực hiện chính sách khủng bố tàn bạo, cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu. Trong khó khăn thử thách gay go quyết liệt, Đảng ta đã xác định ngày càng rõ hơn nhiệm vụ cách mạng của hai miền. Hội nghị Trung ương 13 (12/1957) đã khẳng định: Nước ta đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: cách mạng dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ duy trì và phát triển lực lượng cách mạng ở miền Nam là nhân tố trực tiếp quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam. Nhiệm vụ củng cố miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội có tính chất quyết định cho toàn bộ thắng lợi của cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết Trung ương 15 (01/1959) chủ trương cách mạng miền Nam phải chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Nghị quyết Trung ương 15 phản ánh đúng nhu cầu của lịch sử, giải quyết kịp thời yêu cầu tiến lên của cách mạng miền Nam. Nó là ngọn lửa dấy lên cao trào đồng khởi (1959 - 1960) làm xoay chuyển tình thế cách mạng miền Nam, mở ra những chặng đường thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.1. Đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1961 - 1965)Ngày 28/01/1961, Tổng thống Mỹ Kennơđi chính thức thông qua chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, thực chất là cuộc chiến tranh “dùng người Việt đánh người Việt”, với công thức: lực lượng ngụy cộng vũ khí và cố vấn Mỹ. Để thực hiện chiến lược này, Mỹ đã tăng viện trợ, đưa thêm vũ khí và quân Mỹ vào miền Nam. Quân Mỹ ở miền Nam: Từ năm 1960 có 2.000 tên; năm 1962 tăng lên 11.300 tên, với 257 máy bay các loại; đến năm 1964 đã lên đến 26.200 tên cùng với các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Mỹ viện trợ hàng tỷ đô la để tăng quân ngụy từ 15 vạn năm 1960 lên đến 56,3 vạn năm 1964, với 983 máy bay, 418 khẩu pháo, 942 xe tăng, thiết giáp. Chúng vạch kế hoạch Stalây – Taylo, hòng bình định miền Nam trong 18 tháng, đồng thời thực hiện kế hoạch “bình định, dồn dân, lập ấp chiến lược”, coi đó là “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt”.Để đối phó với chiến lược mới của địch, ngày 31/01/1961, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị “về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam”. Ngày 15/2/1961, các tổ chức vũ trang miền Nam đã thống nhất thành “Quân giải phóng miền Nam Việt Nam”.Ở miền Bắc, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, các phong trào thi đua sôi nổi “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” ở khắp các địa phương, các cấp, các ngành đã đưa cách mạng miền Bắc trở thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng Việt Nam, với chế độ chính trị ưu việt, với lực lượng kinh tế quốc phòng lớn mạnh. Để phục vụ cách mạng miền Nam, miền Bắc không ngừng tăng cường chi viện sức người, sức của cho miền Nam.- Ngày 02/01/

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 205     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161391
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112929
Có thể bạn quan tâm