Tài liệu

Đề cương ôn tập lịch sử văn minh thế giới

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11540     Tải về: 155     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 29
Tài liệu Đề cương ôn tập lịch sử văn minh thế giới - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#0000ff]Loài người ra đời cách đây hàng triệu năm, và từ đó loài người đã sáng tạo ra những giá trị vật ch
Ku_koi
www. hanhchinh.com.vn
Đ cương ôn tp
LCH S VĂN MINH TH GII
Câu 1
Cơ s hình thành và thành tu cơ bn ca văn minh Ai Cp
1. Cơ s hình thành:
Ai Cp nm Đông Bc Châu Phi, h lưu sông Nin. Sông Nin là mt con
sông dài nht thế gii, khong 6500 km chy t Trung Phi lên Bc Phi.
Hàng năm, ti mùa mưa nưc sông Nin cun cun đỏ phù sa bi đắp cho
nhng cánh đồng h lưu sông Nin. Đất đai màu m, cây c tt tươi, các
li động thc vt phong phú, nên ngay t thi nguyên thu con ngưi đã
tp trung sinh sng đây đông hơn các khu vc xung quanh.
Ti cách ngày nay khong 6000 năm, con ngưi đây đã biết s dng
nhng công c, vũ khí bng đồng. Công c bng đồng giúp con ngưi đây
chuyn sang sng ch yếu nh ngh nông, thoát khi cuc sng săn bn, hái
lưm sm bưc o hi văn minh. Chính vy cách đây hơn
2000 năm trưc, mt nhà s hc Hy Lp là Hêrôđôt ti thăm Ai Cp đã có
mt nhn t rt hay là Ai Cp tng phm ca sông Nin”.
V mt dân cư, nhng cư dân c nht lưu vc sông Nin là nhng th
dân Châu Phi hình thành trên cơ s hn hp nhiu b lc. Sau này, mt s
b tc Hamit (Hamites) t Tây Á xâm nhp h lưu sông Nin. Tri qua mt
quá trình hn hp lâu dài gia ngưi Hamit th n Châu Phi đã hình
thành ra nhng tc ngưi Ai Cp c đại.
Các thi kì lch s chính ca Ai Cp c đại : Lch s Ai Cp c đại có th
chia ra làm 5 thi chính sau :
Thi ToVương quc ( khong 3200 - 3000 năm TCN )
Thi C Vương quc ( khong 3000 - 2200 năm TCN )
Thi Trung Vương quc ( khong 2200 - 1570 năm TCN )
Thi Tân Vương quc ( khong 1570 - 1100 năm TCN )
Thi Hu Vương quc ( khong 1100 - 31 năm TCN )
2. Thành tu cơ bn:
a) Ch viết: Khong hơn 3000 nămTCN, ngưi Ai Cp c đại đã sáng to
ra ch tượng hình . Mun ch mt vt thì h v nhng nét tiêu biu ca s
vt đó. Để din t nhng khái nim tru tưng thì h mượn ý. Td đ din
t trng thái khát thì h v ba làn sóng nưc cái đầu đang cúi xung;
Ku_koi
www. hanhchinh.com.vn
để nói lên s công bng thì h v lông chim đà điu ( lông đà điu hu
như dài bng nhau ).
T ch tượng hình, sau này ngưi Ai Cp c đại đã hình thành ra h thng
24 ch cái. Vào thiên niên k II TCN, ngưi Híchxt đã hc cách viết ca
ngưi Ai Cpđ ghi li các ngôn ng ca mình. V sau y, loi ch viết y
li ít nhiu nh hưng ti ngưi Phênixi ngưi Phênixi đã sáng to ra vn
ch cái A , B ...Nhng ch tưng hình ca ngưi Ai Cp đưc khc trên đá,
viết trên da, nhưng nhiu nht là đưc viết trên v cây sy papyrus. Đây là
mt loi giy” c xưa nht, do vy ngôn ng nhiu nưc trên thế gii, giy
đưc gi là papes, papier ...Năm 1822, mt nhà ngôn ng hc ngưi Pháp là
Sampôliông ( Champollion ) đã tìm cách đọc đưc th ch này.
b) V văn hc: nhng tác phm tiêu biu còn li như Truyn hai anh em,
Nói Tht i Láo, Đối thoi ca mt ngưi tht vng vi linh hn ca
mình , Ngưi nông phu biết nói nhng điu hay ...
c) Tôn giáo : Người Ai Cp c đại theo đa thn giáo, h th rt nhiu thn.
Ban đầu, mi vùng th mi v thn rng ca mình, ch yếu là nhng v thn
t nhiên. Đến thi thng nht quc gia, bên cnh nhng v thn riêng ca
mi địa phương còn có các v thn chung như thn Mt tri ( Ra ), thn sông
Nin (Osiris ).
Ngưi Ai Cp c tin rng con ngưi có hai phn : hn c. Khi con ngưi
chết đi, linh hn thoát ra ngoài nhưng có th mt lúc nào đó li tìm v nơi
xác ( H tin rng như khi b ngt , hn thoát ra ngoài tm thi ). Vì vy
nhng ngưi giàu có tìm mi cách để gi gìn th c. Kĩ thut ướp xác
vy cũng rt phát trin.
d) Kiến trúc điêu khc : Ngưi Ai Cp c đại đã xây dng rt nhiu đền
đài, cung đin, nhưng ni bt nht phi k đến là các kim t tháp hùng vĩ,
vĩnh cu. Ngưi thiết kế ra Kim t tháp đầu tiên đ làm nơi yên ngh cho các
pharaon là Imhotép. Ngưi ta đã phát hin ra khong 70 Kim t tháp ln nh
khác nhau trong đó có 3 Kim t tháp ni tiếng nm gn th đô Cairo. Ln
nht là Kim t tháp Kêôp ( Kheops ) cao ti 146m, đáy hinh vuông , mi
cnh ti 230m. Đã my ngàn năm qua các Kim t tháp vn sng sng vi
thi gian. Vì vy ngưi Ai Cp có câu Tt c mi vt đều s thi gian,
nhưng riêng thi gian phi nghiêng mình trước Kim t tháp”. Ngoài vic xây
dng các lăng m, ngưi Ai Cp c còn để li n tưng cho đời sau qua các
công trình điêu khc. Đặc bit nht là tưng Nhân Sư (Sphinx ) hùng vĩ
gn Kim t tháp Khephren. Bc tưng mình sư t vi gương mt Khephren
cao hơn 20m y có l mun th hin Khephren là chúa t vi trí khôn ca
con ngưi và sc mnh ca sư t.
e) Khoa hc t nhiên :
Ku_koi
www. hanhchinh.com.vn
V thiên văn: ngưi Ai Cp c đã v được bn đồ sao, h đã c định 12
cung hoàng đạo sao Thu,Kim, Ho, Mc, Th. Người Ai Cp c làm ra
lch da o s quan sát sao Lang ( Sirius ). Mt năm ca h có 365 ngày,
đó là khong cách gia hai ln h thy sao Lang xut hin đúng đưng chân
tri. H chia mt năm làm 3 mùa, mi mùa có 4 tháng, mi tháng có 30
ngày. Năm ngày còn li đưc xếp vào cui năm làm ngày l. Để chia thi
gian trong ngày, h đã chế ra đồng h mt tri và đồng h nưc.
V toán hc: do u cu làm thu li và y dng nên kiến thc toán hc
ca ngưi Ai Cp c cũng sm đưc c ý phát trin. H dùng h đếm cơ s
10. H rt thành tho các phép tính cng tr, còn khi cn nhân chia thì
thc hin bng cách cng tr nhiu ln. V hình hc, h đã tính đưc din
tích ca các hình hình hc đơn gin; đã biết trong mt tam giác vuông thì
bình phương cnh huyn bng tng bình phương hai cnh góc vuông. Pi ca
h tính = 3,14 .
V Y hc: người Ai Cp c đã chia ra các chuyên khoa như khoa ni, ngoi ,
mt, răng, d y ... H đã biết gii phu cha bnh bng tho mc.
Câu 2:
Quá trình hình thành đo Hi , nh hưng ca Vit Nam?
a) Q trình hình thành Đo Hi
Hi giáo là mt tôn giáo ln đưc sang lp vào thi trung đại nhanh
chóng tr thành nim phn khích ca các đại đế chế. Đim khi đầu là ti
bán đo Arp ngưi sáng lp ra là Muhammad
Theo truyn thuyết o năm 610 Muhammad nhìn thy mt thiên s i
vi ông rng phi ng theo v thn linh duy nht là Đng Allah Đng dy
cho con ngưi nhng điu chưa biết”. T đó ông đã nhn ra s mnh ca
mình là truyn ging tư tưởng đơn thun. S ra đời ca Hi giáo đã làm
gim sút s nh hưng ca các thương gia giàu có nh quyn n nh tượng
(nh tưng các v thn trong đền thánh cca) mà ngưi dân đang tôn sung,
thế đã nhng âm mưu m hi Muhammad, biết đưc điu đó
Muhammad đã phi lánh khi Mecca năm 622. Tuy nhiên chính nh chuyến
đi y giáo thuyết ca ông đã ta rng đánh du cho s m đu c Hi
giáo, Tín đồ Hi giáo đã ly năm 622 là năm th nht ca lch Hi giáo
Cuc lánh nn ca Muhammad đã tr thành huyn thoi, ông thu phc tín đò
trên đưng lánh nn, ch trong vòng 10 năm t ngưi trn tránh k thù
nghch Muhammad tr thành lành t tôn giáo có nhiu tín đồ.
b) nh hưng ca Đạo Hi ti Vit Nam
………………….
Câu 3
Đề cương ôn tập lịch sử văn minh thế giới
[color=#0000ff]Loài người ra đời cách đây hàng triệu năm, và từ đó loài người đã sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần.Nhưng mãi đến cuối thế kỷ IV TCN, xã hội nguyên thuỷ bắt đầu tan rã ở Ai Cập, nhà nước bắt đầu ra đời,từ đó loài người mới bắt đầu bước vào thời kỳ văn minh.[/color] [color=#0000ff]Trong thời cổ đại (cuối thiên niên kỷ IV, đầu thiên kiên kỷ III TCN,đến những thế kỷ SCN), ở phương Đông (châu Á và Đông Bắc châu Phi), có bốn trung tâm văn minh lớn: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Có một tình hình chung nổi bật là cả bốn trung tâm văn minh này đều nằm trên những vùng chảy qua của những con sông lớn. Muộn hơn một tí, ở phương Tây đã xuất hiện nền văn minh Hy Lạp cổ đại.Nền văn minh Hy Lạp có cơ sở đầu tiên từ thiên niên kỷ III TCN,nhưng tiêu biểu cho nền văn minh Hy Lạp là những thành tựu từ khoảng thế kỷ VII TCN trở về sau. Đến thế kỷ VI TCN, nhà nước La Mã bắt đầu thành lập, trở thành trung tâm văn minh thứ hai ở phương Tây.Văn minh La Mã vốn chịu ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp, vốn có cùng một phong cách, giờ đây lại hoà làm một, nên hai nền văn minh này được gọi chung là văn minh Hy-La.[/color] [color=#0000ff]Như vậy, trên thế giới có hai khu vực văn minh lớn: phương Đông và phương Tây. Thời cổ đại, phương Đông có bốn trung tâm văn minh là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Thời trung đại, cả Tây Á và Ai Cập đều nằm trong bản đồ đế quốc Ả Rập nên phương Đông chỉ còn lại ba trung tâm văn mình: Ả Rập, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong các nền văn minh ấy, văn minh Ấn Độ và Trung Quốc được phát triển liên tục trong tiến trình lịch sử.[/color] [color=#0000ff]Ở phương Tây, thời cổ đại chỉ có nền văn minh Hy-La, đến thời trung đại cũng chỉ có một trung tâm văn minh mà chủ yếu là ở Tây Âu. Ngoài những nền văn minh ở lục địa Á, Âu, Phi, ở châu Mỹ trước khi bị người da trắng chinh phục, tại Mexico và Peru đã từng tồn tại nền văn minh của người Maya, Azteque và Inca.[/color] [color=#0000ff]Đến thời cận đại, do sự phát triển nhanh chóng về khoa học kỹ thuật, nhiều nước phương Tây đã trở thành những quốc gia phát triển về mặt kinh tế và hùng mạnh về quân sự. Cùng với việc biến hầu hết các nước ở Á, Phi, Mỹ La Tinh thành thuộc địa của các cường quốc châu Âu, văn minh phương Tây đã truyền bá khắp thế giới.[/color]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11540     Tải về: 155     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 370 Lượt xem: 35910
đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 7 Lượt tải: 145 Lượt xem: 26932
Vai trò của nước đối với con người Lượt tải: 30 Lượt xem: 19997
Có thể bạn quan tâm
Lịch sử văn minh trung quốc Lượt tải: 56 Lượt xem: 9181
bài giảng lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 37 Lượt xem: 7982
Thuyết minh về tết cổ truyền Lượt tải: 7 Lượt xem: 7501
Vùng VH Trung Bộ Lượt tải: 26 Lượt xem: 7124