Tài liệu

Đề cương ôn tập Hóa 8 kì 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3986     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Đề cương ôn tập Hóa 8 kì 2 - tài liệu, sách iDoc.VnĐây là đề cương ôn tập hóa 8 kì 2. Đề cương này đầy đủ các chương trong học kì 2. Đề cương này là các đề t
ĐỀ THI HC KÌ II MÔN HÓA HC LP 8 ( Đề 1)
I.Trc nghim (2,0 đim) Ghi li ch cái A hoc B, C, D trước đáp án đúng
Câu 1: Cp cht nào sau đây được dùng để điu chế oxi trong phòng thí nghim?
A. KMnO
4
, KClO
3
B. H
2
O, KClO
3
C. K
2
MnO
4
, KClO D. KMnO
4
, H
2
O
Câu 2: Nhóm cht nào sau đây đều là oxit:
A. CaCO
3
, CaO, MgO B. ZnO, K
2
O, CO
2
, SO
3
C. HCl, MnO
2
, BaO, P
2
O
5
D. FeO,
Fe
2
O
3
, NO
2
, HNO
3
Câu 3: Thành phn không khí theo t l th tích là :
A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí
oxi.
C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí
nitơ.
Câu 4: Nhóm cht nào sau đây đều là axit:
A: HCl, H
2
SO
4
, KOH, B. Na
2
O , HNO
3
, HCl, H
2
SO
4
C: HNO
3
, HBr, H
3
PO
4
D. HNO
3
, NaCl, HBr.
Câu 5 . Phn ng nào dưới đây thuc loi phn ng thế ?
A. CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+ H
2
O B. CaO + H
2
O
Ca(OH)
2
C. 2KMnO
4
0
t

K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
D. CuO + H
2
0
t

Cu + H
2
O
Câu 6 . Công thc hóa hc ca mui Natrisunphat là:
A: Na
2
SO
3
B: NaSO
4
C: Na
2
SO
4
D: Na(SO
4
)
2
Câu 7 . Nng ñ phn trăm ca dung dch cho biết
A. S gam cht tan trong 1 lít dung dch B. S gam cht tan trong 100gam dung dch.
C. S gam cht tan trong 100gam dung môi. D. S gam cht tan trong 1 lít nưc.
Câu 8 . Nng đñ mol ca dung dch coù cha 10 gam NaOH trong 500 ml dung dch laø:
A. 0,5 M B. 1M C. 0,25M D. 0,1M.
II> T lun: ( 8,0đim)
Câu 1: ( 2,0 đim) S cháy là gì? S oxi hóa chm là gì? Ly ví d cho mi loi.
Câu 2: ( 1,0 đim) Hãy viết phương trình hóa hc thc hin chui sau:
K K
2
O KOH.
Câu 3: ( 1,0 đim) Kí hiu sau đây cho biết điu gì?
S
3
KNO
(20
0
C)
= 31,6g
Câu 4: ( 1,0 đim) T mui NaCl, nước ct và nhng dng c cn thiết hãy tính toán và gii thiu
cách pha chế 200g dung dch NaCl 20%.
Câu 5: ( 3,0 đim) Cho 6,5g Zn phn ng hoàn toàn vi dung dch HCl 1M .
a/ Viết phương trình hóa hc xy ra.
b/ Tính th tích khí H
2
thu được điu kin tiêu chun.
c/Tính th tích dung dch HCl 1M đã dùng
( Zn = 65; H = 1; Cl= 35,5; O =16; Na = 23)
Đề cương ôn tập Hóa 8 kì 2
Đây là đề cương ôn tập hóa 8 kì 2. Đề cương này đầy đủ các chương trong học kì 2. Đề cương này là các đề tự luyện thi học kì 2 hóa 8. Mỗi đề thi  gồm hai phần: phần trắc nghiệm mỗi câu có số điểm là 0,25 đ, phần tự luận tùy vào từng câu. Các đề tương đối đẫy đủ nội dung của chương trình học kì 2. Chúc các em thi tốt
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3986     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan