Tài liệu

ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8556     Tải về: 111     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ - tài liệu, sách iDoc.VnĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ,   ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng: Thuế quan là một hình thức phân phối lại…
background image

 

 

            ĐÁP ÁN BÀI THI TR C NGHI M

background image

 

 

 Câu 1: Phát bi u nào d

i đây không đúng:

ướ

a)N u ch  có s  khác bi t v  th  hi u TD gi a các qu c gia 

ế

ế

thì TM v n x y ra và các bên cùng có l i.

b) Khi ch a có TM x y ra, tiêu dùng cao nh t đ t t i nh ng 

ư

ạ ớ

đ

ng bàng quan n m ngoài PPF.

ườ

c) Theo mô hình H-O, cung y u t  SX quy t đ nh mô hình 

ế

ế

TM c a qu c gia.

d) Theo mô hình H-O-S(S-S), giá lao đ ng   Nh t b n s  

gi m xu ng khi giao th

ng v i VN.

ươ

Đáp án đúng:b
Câu 2: T   l  TM (m u d ch) c a qu c gia tăng 40%, thì t  l  

ỷ ệ

ỷ ệ

TM c a qu c gia đ i tác:

a) Tăng 40%  b) gi m 40%  c) gi m g n 25%, d) a,b,c sai

Đáp án: c

background image

 

 

Câu 3: Ng

i lao đ ng   các n

c TB đ u tranh ch ng xu 

ườ

ướ

h

ng đ u t  ra n

c ngoài vì:

ướ

ư

ướ

a) Giá c  lao đ ng gi m  b) Có nhi u nguy c  th t nghi p

ơ

c) Thu nh p c a ch  s  h u v n tăng  d) a,b,c đúng

ủ ở ữ

Đáp án: d
Câu 4: Môn KTQT nghiên c u:

a) L ch s  KT các n

c b) Các lý thuy t v  TMQT

ướ

ế

c) Gi i quy t tranh ch p TMQT  d) a,b,c đúng

ế

Đáp án: b
Câu 5: Ng

i tiêu dùng M  thích TD hàng c a NB n thì t i 

ườ

M :

a) Giá tr  USD gi m b) giá tr  USD tăng c) Giá tr  JPY gi m

d) a,b,c đúng
Đáp án: a

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ

   ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ
Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng: Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng là người phải trả giá cao sang người sản xuất là người nhận được giá cao.Bộ đề gồm:
- 20 đề thi trắc nghiệm (có đáp án) môn Kinh tế quốc tế của Học viện tài chính (Tài liệu này sử dụng Font .VN (abc))
- 105 câu hỏi trắc nghiệm của Đại học Ngoại thương (đa số có đáp án)
- 80 câu hỏi trắc nghiệm KTQT (không có đáp án)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8556     Tải về: 111     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm