Tài liệu

Đáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1319     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 12
Tài liệu Đáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM - tài liệu, sách iDoc.VnĐáp án cho tài liệu 500 câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM
500 câu h i tr c nghi m (có đáp án) tìm hi u v cu c đ i và s
nghi p Ch t ch H Chí Minh.
www.hanhchinh.com.vn
1 b
2 c
3 c
4 b
5 d
6 b
7 c
8 d
9 a
10 b
11 c
12 b
13 b
14 c
15 b
16 c
17 b
18 b
19 d
20 d
21 c
22 b
23 c
24 b
25 b
26 d
27 d
28 c
29 c
30 c
31 d
32 c
33 b
34 c
35 a
36 c
37 a
38 c
39 c
40 c
41 a
42 c
43 b
44 a
45 d
46 d
47 c
48 b
49 c
50 c
51 c
52 b
53 b
54 c
55 d
56 b
57 d
58 c
59 c
60 b
61 b
62 b
63 d
64 b
65 c
66 b
67 c
68 b
69 c
70 d
71 c
72 d
73 b
74 a
75 c
76 a
77 b
78 b
79 d
80 b
81 b
82 c
83 b
84 d
85 d
86 c
87 d
88 c
89 b
90 d
91 a
92 c
93 c
94 d
95 c
96 b
97 b
98 c
99 b
100 d
101 b
102 c
103 b
104 c
105
106 b
107 c
108 b
109 b
110 c
111 b
112 b
113 b
114 b
115 b
116 d
117 a
118 b
119 c
120 b
121 c
122 a
123 c
124 b
125 b
126 b
Đáp án 500 câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM
Đáp án cho tài liệu 500 câu hỏi trắc nghiệm môn TT HCM
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1319     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus