Thành viên zerockx9

Danh muc truong duoc phe duyet

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/13 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (13 trang)
Thành viên zerockx9

Danh muc truong duoc phe duyet

- 12 tháng trước
521
Báo lỗi

Danh muc truong duoc phe duyet

Nội dung

Cơ sở giáo dục Việt Nam Đối tác nƣớc ngoài Tên nƣớc Văn bằng Chuyên ngành Văn bản phê duyệt Ghi chú

1 HV Báo chí và Tuyên

truyền HV Nam Quảng Trung Quốc Cử nhân Báo chí

8586/QĐ-BGDĐT

(25/12/2008)

2 HV Báo chí và Tuyên

truyền HV Nam Quảng Trung Quốc Thạc sĩ Báo chí

5303/BGDĐT-ĐTVNN

(29/06/2009)

3 2 HV Công nghệ Bưu

chính Viễn thông Trường ĐH Staten Island CSI/CUNU Hoa Kỳ Cử nhân Kỹ thuật máy tính

9598/BGDĐT-ĐTVNN

(30/10/2009)

4 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore Cao đẳng Kinh doanh Tài chính 6833/QĐ-BGDĐT

(28/10/2007)

5 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore Cử nhân Quản trị lí Tài chính kinh

doanh

6833/QĐ-BGDĐT

(28/10/2007)

6 Trường ĐH Birmingham Anh Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7355/QĐ-BGDĐT

(13/10/2009)

7 Trường ĐH Kinh tế và Luật Berlin Đức Thạc sĩ Kế toán tài chính và quản trị 1176/QĐ-BGDĐT

(25/3/2011)

8 Trường ĐH Jean Moulin 3 Pháp Thạc sĩ

Luật, Khoa học Chính trị,

Quan hệ Quốc tế, Pháp ngữ

và Toàn cầu hóa

6961/QĐ-BGDĐT

(16/10/2008)

9 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quan hệ quốc tế 4389/QĐ-BGDĐT

(26/9/2011)

10 Trường ĐH Leeds Metropolitan Anh Thạc sĩ Tài chính và Thương mại

quốc tế

2284/QĐ-BGDĐT

(12/3/2009)

11 Trường ĐH Nam Toulon - Var Pháp Cử nhân thực

hành

Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài

Chính

3219/QĐ-BGDĐT

(05/8/2010)

12 Viện ĐH Hồng Kông Hong Kong Diploma

Kế toán, Quản lí tài chính,

Quản trị Kinh doanh và

chiến lược

424/QĐ- BGDĐT

(27/01/2010)

13 Trường ĐH Gloucestershire Anh Cử nhân

Kế toán và Quản lí Tài

chính, Quản trị Kinh doanh

và Chiến lược

424/QĐ- BGDĐT

(27/01/2010)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƢỚC NGOÀI

TT

1

3 HV Ngân hàng

DANH SÁCH CÁC CHƢƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

ĐÃ ĐƢỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT

HV Tài chính5

HV Ngoại giao4

14 Trường ĐH Gloucestershire Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2868/QĐ-BGDĐT

(16/7/2010)

15 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quản trị và Thương mại 4254/QĐ-BGDĐT

(16/9/2011)

16 Trường ĐH Trung Y Dược Thiên

Tân Trung Quốc Cử nhân Y học Cổ truyền

2087/QĐ-BGDĐT

(14/4/2008)

17 Trường ĐH Trung Y Dược Thiên

Tân Trung Quốc

Dược sỹ

Đại học Đông dược

8526/BGĐT- ĐTVNN

(25/9/2009)

18 7 HV Cảnh sát nhân dân Trường ĐH Maryland Hoa Kỳ Thạc sĩ Lãnh đạo trong lĩnh vực Tư

pháp

584/QĐ-BGDĐT

(11/02/2011)

19 8 Trường CĐ Kinh tế - Kỹ

thuật Hà Nội Trường CĐ GUMI 1 Hàn Quốc Chứng chỉ Tiếng Hàn

5314/BGDĐT-ĐTVNN

(31/8/2010)

20 9 Trường CĐ Kinh tế - Kỹ

thuật Sài Gòn

Học viện TAFE NSW South

Western Sydney Úc Trung cấp

Quản trị Kinh doanh và

Công nghệ thông tin

863/QĐ-BGDĐT

(13/02/2009)

21 10 Trường CĐ Kinh tế Kỹ

thuật Công nghiệp 2 Trường CĐ Kỹ thuật Bu-đa-pét Hungary Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ

2112/QĐ-BGDĐT

(02/5/2007)

22 Trường CĐ Kỹ thuật Chisholm Úc Diploma

Quản trị Kinh doanh

Tiếp thị Kinh doanh

1748/QĐ-BGDĐT

(11/5/2010)

23 Tổ chức Edexcel (Văn phòng Nam Á

tại Malaysia) Anh Cao đẳng Quản trị Khách sạn

5882/QĐ-BGDĐT

(17/12/2010)

24 Học viện FTMSGlobal Singapore

Trung cấp

Cao đẳng

Tài chính Kế toán 2991/QĐ-BGDĐT

(22/7/2011)

25 12 Trường CĐ Sư phạm Cao

Bằng HV Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Cao đẳng Tiếng Trung Quốc

508/BGDĐT-ĐTVNN

(30/01/2011)

26 13 Trường CĐ Sư phạm

Lạng Sơn HV Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Cao đẳng Tiếng Trung Quốc

7267/BGDĐT-ĐTVNN

(29/10/2010)

27 Trường ĐH Staffordshire Anh Cử nhân Quản trị Kinh doanh quốc tế

Quản lí Tiếp thị

4562/QĐ-BGDĐT

(08/10/2010)

293/QĐ-BGDĐT

(19/01/2012)

28 Trường ĐH Luân Đôn Anh Cử nhân Tài chính Ngân hàng

4563/QĐ-BGDĐT

(08/10/2010)

393/QĐ-BGDĐT

(20/01/2012)

Trường ĐH Nguyễn Tất

Thành

HV Tài chính5

14 Trường ĐH Anh quốc

Việt Nam

6 HV Y - Dược học Cổ

truyền Việt Nam

11

29 Trường ĐH Northcentral (NCU) Hoa Kỳ Cử nhân Quản trị kinh doanh 179/QĐ-BGDĐT

(09/01/2007)

30 Trường ĐH Pierre Mendes France -

Grenoble Pháp Licence

Kinh tế và Quản lí, chuyên

ngành Quản trị Doanh

nghiệp

6189/QĐ-BGDĐT

(26/9/2007)

31 Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật

Liberec Séc Cử nhân

Hệ thống điều khiển tự

động, Vật liệu và Công

nghệ, Máy và Thiết bị

3621/QĐ-BGDĐT

(30/6/2008)

32 Trường ĐH Oklahoma City Hoa Kỳ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 3455/QĐ-BGDĐT

(12/5/2009)

33 Trường ĐH La Trobe Úc Kỹ sư Công nghệ thông tin 3951/QĐ-BGDĐT

(28/02/2002)

34 Trường ĐH Kỹ thuật Điện St.

Petecbua Nga Cử nhân Tin học và Kỹ thuật tính toán

3951/QĐ-BGDĐT

(28/02/2002)

35 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp 3951/QĐ-BGDĐT

(28/02/2002)

36 Viện ĐH Bách Khoa Grenobe Pháp Kỹ sư Công nghệ thông tin 3951/QĐ-BGDĐT

(28/02/2002)

37 Trường ĐH Công nghệ Nagaoka Nhật Bản Kỹ sư Cơ Điện tử 3951/QĐ-BGDĐT

(28/02/2002)

38 Trường ĐH Leibniz Hanover Đức

Kỹ sư

Thạc sĩ

Cơ Điện tử 3951/QĐ-BGDĐT

(28/02/2002)

39 Trường ĐH Troy Hoa Kỳ Cử nhân

Khoa học máy tính

Quản trị Kinh doanh

3951/QĐ-BGDĐT

(28/02/2002)

166/QĐ-BGDĐT

(10/01/2011)

40 ĐH Otto-von-Guericke Magdeburg

(OvGU) Đức Kỹ sư Công nghệ Hóa học

3951/QĐ-BGDĐT

(28/02/2002)

41 Trường ĐH Khoa học ứng dụng

Lahti Phần Lan Cử nhân Kinh doanh quốc tế

3043/QĐ-BGDĐT

(27/7/2010)

15 Trường ĐH Bách khoa

Hà Nội

42 Trường ĐH Khoa học ứng dụng

Saxion Hà Lan Cử nhân Kế toán- Tài chính

7546/QĐ-BGDĐT

(27/11/2007)

43 Trường ĐH Khoa học ứng dụng

Saxion Hà Lan Kỹ sư Kỹ thuật Điện-Điện tử

7546/QĐ-BGDĐT

(27/11/2007)

44 Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Cử nhân Hán ngữ văn học 4015/QĐ-BGDĐT

(03/8/2007)

45 Trrường ĐH Khoa học và Công

nghệ Long Hoa Đài Loan Cử nhân

Điện tử viễn thông

Khoa học máy tính

Kỹ thuật điện

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

Tiếng Anh

4858/QĐ-BGDĐT

(30/10/2011)

46 Trường ĐH Benedictine Hoa Kỳ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 5141/QĐ-BGDĐT

(17/8/2009)

47 Trường ĐH Assumption Thái Lan Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 3326/QĐ-BGDĐT

(10/8/2011)

48 Trường ĐH Assumption Thái Lan Cử nhân

Quản trị kinh doanh

Quản trị tiếp thị

3327/QĐ-BGDĐT

(10/8/2011)

49 Trường ĐH Hồ Nam Trung Quốc Cử nhân

Cơ khí, Điện, Điện tử, Công

nghệ thông tin, Quản trị

Kinh doanh

9071/BGDĐT- ĐTVNN

(12/10/2009)

50 HV Công nghệ Nam Úc Úc Cao đẳng Công nghệ thông tin &

Quản trị Kinh doanh

2845/BGDĐT-HTQT

(12/4/2000)

51 Viện Khoa học Công nghệ ứng dụng

Saskatchewan Canada Diploma Quản trị kinh doanh

2993/QĐ-BGDĐT

(22/7/2011)

52 Trường ĐH Soongsil Hàn Quốc Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 3557/QĐ-BGDĐT

(19/8/2011)

53 20 Trường ĐH Công nghệ

Sài Gòn Trường ĐH Troy Hoa Kỳ Cử nhân

Khoa học máy tính

Quản trị kinh doanh

5759/QĐ-BGDĐT

(14/10/2006)

2187/QĐ-BGDĐT

(25/5/2011)

54 21 Trường ĐH Cửu Long Trường ĐH Thomas Hoa Kỳ Cử nhân Quản trị kinh doanh 5236/QĐ-BGDĐT

(21/10/2011)

55 22 Trường ĐH Dân lập

Phương Đông Humanagers Úc Diploma

Quản trị kinh doanh và

Công nghệ thông tin

8231/QĐ- BGDĐT

(27/12/2007)

Trường ĐH Tôn Đức

Thắng 16

17 Trường ĐH Bình Dương

18 Trường ĐH Công nghiệp

Hà Nội

19 Trường ĐH Công nghiệp

TP.HCM

56 23 Trường ĐH Điện lực Học viện Chisholm Úc Cao đẳng

Hệ thống điện, Kỹ thuật

điện, Điện tử, Kỹ thuật cơ

khí, Công nghệ thông tin

7672/QĐ-BGDĐT

(26/12/2006)

57 Trường CĐ Guillford

Trường ĐH Surrey Anh

Cao đẳng

Cử nhân

Kinh doanh

4309/QĐ-BGDĐT

(25/6/2009)

6082/BGDĐT-ĐTVNN

(23/9/2010)

58 Trường CĐ Guillford Anh Cao đẳng Công trình 6056/QĐ-BGD ĐT

(31/11/2011)

59 Trường ĐH Victoria Úc Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy

Tiếng Anh

2946/QHQT

(18/4/1998)

60 Trường ĐH La Trobe Úc Cử nhân Quản trị Kinh doanh 796/VPCP

(21/02/2003)

61 Trường ĐH La Trobe Úc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 4657/QHQT

(25/6/2003)

62 Trường ĐH Louvain Bỉ Thạc sĩ Pháp ngữ 5062/QĐ-BGDĐT

(12/8/2009)

63 Trường ĐH Central Lancashire Anh Thạc sĩ Thiết kế Hệ thống thông tin 947/QĐ-BGDĐT

(09/3/2010)

64 Trường ĐH Claude Bernard Lyon I Pháp Cử nhân Khoa học và Công nghệ,

ngành Toán học

5197/QĐ-BGDĐT

(13/8/2008)

Hết hạn

hoạt động

65 Trường ĐH Claude Bernard Lyon I Pháp Thạc sĩ Thực

hành Khoa học, Công nghệ, Y tế

5197/QĐ-BGDĐT

(13/8/2008)

66 ĐH Paris 12 - Val De Marne Pháp Cử nhân Kinh doanh Quốc tế 7759/QĐ-BGDĐT

(22/10/2009)

67 Trường CĐ Manchester Anh Cao đẳng Kinh doanh 5030/QĐ-BGDĐT

(05/11/2010)

68 Trường ĐH Công nghệ Swinburne Úc Trung cấp Thiết kế mỹ thuật 2707/QĐ-BGDĐT

(01/4/2009)

69 Trường ĐH Công nghệ Swinburne Úc Cử nhân Thiết kế mỹ thuật công

nghiệp

2707/QĐ-BGDĐT

(01/4/2009)

70 Trường ĐH Công nghệ Swinburne Úc Trung cấp Xây dựng 2708/QĐ-BGĐT

(01/4/2009)

71 Trường ĐH Công nghệ Swinburne Úc Kỹ sư Xây dựng dân dụng 2708/QĐ-BGĐT

(01/4/2009)

25 Trường ĐH Hà Nội

24 Trường ĐH Giao thông

vận tải TP. HCM

26 Trường ĐH Hoa Sen

27 Trường ĐH Kiến trúc TP.

HCM

72 Trường ĐH Khoa học Ứng dụng

Saxion Hà Lan Cử nhân Tài chính Kế toán

3039/QĐ-BGDĐT

(26/7/2011)

73 Trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Điện

tử Quế Lâm Trung Quốc Cử nhân

Quản trị kinh doanh

Tài chính

3040/QĐ-BGDĐT

(26/7/2011)

74 Trường ĐH KHKT Triều Dương Đài Loan Cử nhân Quản trị kinh doanh

Tài chính

4826/QĐ-BGDĐT

(29/9/2011)

75 Trường ĐH Nghĩa Thủ Đài Loan Cử nhân Tài chính 4827/QĐ-BGDĐT

(29/9/2011)

76 Trường ĐH Á Châu Đài Loan Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên

ngành Tài chính

4828/QĐ-BGDĐT

(29/9/2011)

77 Trường ĐH Trung Nguyên Đài Loan Cử nhân Quản trị kinh doanh 4829/QĐ-BGDĐT

(29/9/2011)

78 Trường Đại học Minh Truyền Đài Loan Cử nhân

Quản trị kinh doanh chuyên

ngành Kinh doanh Quốc tế

và Quản lí

4830/QĐ-BGDĐT

(29/9/2011)

79 Trường ĐH KHUD Cao Hùng Đài Loan Cử nhân Quản trị kinh doanh 4831/QĐ-BGDĐT

(29/9/2011)

80 Trường ĐH Tây Anh Quốc Anh Cử nhân

Kinh tế

Tài chính - Kế toán

3456/QĐ-BGDĐT

(18/8/2010)

81 Trường ĐH Tổng hợp Claude

Bernard Lyon 1 Pháp Cử nhân

Khoa học và Công nghệ

ngành Toán học

2857/QĐ-BGDĐT

(01/6/2007)

Hết hạn

hoạt động

82 Trường ĐH Tổng hợp Claude

Bernard Lyon 1 Pháp Thạc sĩ

Thực hành Khoa học, Công

nghệ, Y tế ngành Định phí

Bảo hiểm và Tài chính

2857/QĐ-BGDĐT

(01/6/2007)

Hết hạn

hoạt động

83 Trường ĐH Tự do Bruxelles Bỉ Thạc sĩ Kinh tế và Quản lí công 2440/QĐ-BGDĐT

(28/4/2008)

84 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore Cao đẳng Kinh doanh 4148/QĐ-BGDĐT

(25/7/2008)

85 Trường ĐH Sunderland Singapore Cử nhân Quản trị Kinh doanh

4148/QĐ-BGDĐT

(25/7/2008)

664/QĐ-BGD ĐT

(17/02/2012)

86 Trường ĐH Công nghệ Swinburne Úc Thạc sĩ Kế toán Quốc tế 9926/QHQT

(13/11/1998)

29 Trường ĐH Kinh tế quốc

dân

28 Trường ĐH Kinh doanh

và Công nghệ Hà Nội

87 Trường ĐH Victoria, Wellington New Zealand Cử nhân Quản trị và Thương mại 2992/QĐ-BGDĐT

(22/07/2011)

88 Nhóm các trường đối tác Pháp Pháp Tiến sĩ Quản lí 20/QĐ-BGDĐT

(05/01/2010)

89 Phòng Thương mại và Công nghiệp

Paris Pháp Thạc sĩ

Kinh tế Ngân hàng và Tài

chính

8312/QĐ-BGDĐT

(31/12/2007)

90 Trường ĐH Tổng hợp Paris 1

Pantheon - Sorborne Pháp Thạc sĩ

Marketing, Bán hàng và

Dịch vụ

4218/QĐ-BGDĐT

(24/9/2010)

91 30 Trường ĐH Kinh tế- Tài

chính TP. Hồ Chí Minh Trường ĐH Missouri-St Louis Hoa Kỳ Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

Khoa học máy tính

486/BGDĐT-ĐTVNN

(29/01/2010)

92 Trường ĐH Curtin Úc Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

7470/QHQT

(30/07/2001)

1707/VPCP-QHQT

(05/4/2005)

93 Trường ĐH Victoria, Wellington New Zealand Cử nhân Quản trị và Thương mại 5062/QĐ-BGDĐT

(13/10/2011)

94 Trường ĐH Paris 1 Panthéon-

Sorbonne Pháp Thạc sĩ

Marketing, Bán hàng và

Dịch vụ

6047/QĐ-BGDĐT

(25/10/2006)

4128/QĐ-BGDĐT

(24/9/2010)

95 Trường Kinh doanh, ĐH Houston

Clear Lake Hoa Kỳ Cử nhân Kinh tế

2370/QĐ-BGDĐT

(11/6/2010)

96 Trường ĐH Massey New Zealand Thạc sĩ Quản trị chuyên ngành Tài

chính

1080/QĐ-BGDĐT

(18/3/2011)

97 Trường ĐH Quebéc à Montréal Canada Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 5354/QĐ-BGDĐT

(25/10/2011)

98 Trường ĐH Lincoln Hoa Kỳ Cử nhân Quản trị kinh doanh

863/QĐ-BGDĐT

(28/02/2008)

485/BGDĐT-ĐTVNN

(29/01/2010)

99 Trường Kinh tế và Quản trị Solvay

Brussels - ĐH Libre de Bruxelles Bỉ Chứng chỉ Điều hành doanh nghiệp

6546/BGDĐT-ĐTVNN

(12/10/2010)

29 Trường ĐH Kinh tế quốc

dân

31

32

Trường ĐH Kỹ thuật

Công nghệ TP. Hồ Chí

Minh

Trường ĐH Kinh tế

TP.Hồ Chí Minh

100 Trường ĐH Utica Hoa Kỳ

Cao đẳng

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh 3871/QĐ-BGDĐT

(29/5/2009)

101 Trường ĐH Lincoln Hoa Kỳ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 5132/QĐ-BGDĐT

(11/11/2010)

102 Trường Marie Victorin Canada Diploma Quản trị và Kế toán 635/QĐ-BGDĐT

(15/02/2011)

103 Trường ĐH Mở Malaysia Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 3196/QĐ-BGDĐT

(05/8/2011)

104 33 Trường ĐH Lạc Hồng Trường Cao đẳng Guildhall Anh Cao đẳng

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Quản trị khách sạn - Du lịch

4018/QĐ-BGDĐT

(23/7/2008)

105 34 Trường ĐH Lao động -

Xã hội Trường ĐH Phụ nữ Philippines Philippines Thạc sĩ Công tác xã hội

5131/QĐ-BGDĐT

(11/11/2010)

3344/BGDĐT-ĐTVNN

(20/5/2011)

106 Trường ĐH Tây Anh quốc Anh Thạc sĩ Luật học 8003/QĐ-BGDĐT

(27/11/2008)

107 Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc Cử nhân Luật học 1014/QĐ-BGDĐT

(15/3/2012)

108 Trường ĐH Tây Anh quốc Anh Thạc sĩ

Luật, chuyên ngành Luật

Quốc tế, Luật Kinh tế Quốc

tế

4363/QĐ-BGDĐT

(20/8/2007)

109 Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 Pháp Thạc sĩ Luật chuyên ngành Tư pháp

Quốc tế và So sánh

344/QĐ-BGDĐT

(17/01/2011)

110 37 Trường ĐH Lương Thế

Vinh Trường ĐH Lincoln Hoa Kỳ Cử nhân Quản trị Kinh doanh

7185/QĐ-BGDĐT

(27/10/2008)

111 38 Trường ĐH Mỏ - Địa chất Trường ĐH Twente Hà Lan Thạc sĩ Địa Thông tin

Quan trắc trái đất

536/QĐ-BGDĐT

(29/01/2011)

112 Đại học Tự do Bruxelles Bỉ Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh, Tiếp

thị và Quảng cáo, Quản trị

chất lượng, Hiệu quả kinh

doanh

21/QĐ-BGDĐT

(03/01/2008)

2228/QĐ-BGDĐT

(04/6/2010)

2989/QĐ-BGDĐT

(22/7/2011)

113 Trường ĐH Nam Toulon Var Pháp Thạc sĩ Quản trị chất lượng 2947/BGD&ĐT-HTQT

(13/4/2006)

Trường ĐH Luật TP. Hồ

Chí Minh

32

Trường ĐH Kỹ thuật

Công nghệ TP. Hồ Chí

Minh

36

Trường ĐH Luật Hà Nội35

39 Trường ĐH Mở TP. HCM

114 Trường ĐH Kinh tế và Luật Berlin Đức Thạc sĩ Kế toán tài chính và quản trị 947/QĐ-BGDĐT

(09/3/2011)

115 Trường ĐH Thương mại Toulon Pháp Thạc sĩ Quản lí công nghiệp 7562/QĐ-BGDĐT

(14/10/2009)

116 Trường ĐH Công nghệ Swinburne Úc Thạc sĩ Quản trị nhân sự 1257/QĐ-BGDĐT

(05/4/2010)

117 Trường ĐH Công nghệ Swinburne Úc Cử nhân Kinh doanh, Công nghệ

thông tin

6366/QĐ-BGDĐT

(22/9/2008)

118 Trường ĐH Ballarat Úc Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 3304/QĐ-BGD ĐT

(09/8/2011)

119 Trường ĐH Southern Queensland Australia Thạc sĩ

Giáo dục chuyên ngành

Phương pháp giảng dạy

tiếng Anh

3996/QĐ-BGDĐT

(06/9/2011)

120 Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Tây

Bắc Thụy Sĩ Thụy Sĩ Cử nhân Quản trị Quốc tế

10879/BGDĐT-ĐTVNN

(21/12/2009)

121 Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Tây

Bắc Thụy Sĩ Thụy Sĩ Thạc sĩ

Hệ thống thông tin kinh

doanh

425/QĐ-BGDĐT

(27/01/2010)

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng Tây

Bắc Thụy Sĩ Thụy Sĩ Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

579/VPCP-QHQT

(30/01/2007)

122 Trường ĐH Bolton Anh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 3592/HTQT

(10/5/2005)

123 Trường ĐH Bolton Anh Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

Kế toán

3592/HTQT

(10/5/2005)

124 Trường ĐH Fraincois Rabelais de

Tours Pháp Licence Général Luật, Kinh tế và Quản lí

1351/QHQT

5784/QĐ-BGDĐT

(12/10/2006)

125 Trường ĐH Nantes Pháp Thạc sĩ Thực

hành

Khoa học Pháp lí, chính trị,

Kinh tế và Quản lí

3401/QĐ-BGDĐT

(29/6/2007)

536/QĐ-BGD ĐT

(10/02/2012)

126 Trường ĐH Bedfordshire Anh Thạc sĩ Quản trị và Kinh doanh 5364/QĐ-BGDĐT

(20/8/2008)

127 Trường ĐH Bedfordshire Anh Cử nhân Kinh doanh 5365/QĐ-BGDĐT

(20/8/2008)

39 Trường ĐH Mở TP. HCM

41

40 Trường ĐH Ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh

Trường ĐH Ngoại thương

128 Trường Quản lý BI Na Uy Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 8458/QĐ-BGDĐT

(26/11/2009)

129 Trường ĐH Shute Đài Loan Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 1256/QĐ-BGDĐT

(05/4/2010)

130 Trường ĐH La Trobe Úc Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế 205/QĐ-BGDĐT

(09/01/2007)

131 Trường ĐH Rennes 2 Pháp Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế: Châu

Âu và Châu Á

4726/QĐ-BGDĐT

(23/7/2009)

132 Trường Kinh doanh Brock

Copenhagen Đan Mạch

Cử nhân thực

hành Quản lí Tài chính và Dịch vụ

4398/QĐ-BGDĐT

(01/10/2010)

133 Trường ĐH Rennes 1 Pháp Thạc sĩ Tài chính - Quản lí Ngân quỹ 3118/QĐ-BGDĐT

(01/8/2011)

134 Trường ĐH Stirling Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên

ngành Tài chính

3900/QĐ-BGDĐT

(31/8/2011)

135 Trường ĐH Meiho Đài Loan Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 4929/QĐ-BGDĐT

(05/10/2011)

136 Trường Kinh doanh Shidler thuộc

Trường ĐH Hawaii tại Manoa Hoa Kỳ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

4891/QĐ-BGDĐT

(03/10/2011)

137 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore Cử nhân Quản trị kinh doanh 423/QĐ-BGDĐT

(27/01/2010)

138 Trường ĐH Khoa học Ứng dụng các

doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế

238/QĐ-BGDĐT

(12/01/2011)

139 43 Trường ĐH Nha Trang Trường ĐH Tromso Na Uy Thạc sĩ Kinh tế quản lí thủy sản và

nuôi trồng

3890/QĐ-BGDĐT

(27/7/2007)

3488/BGDĐT-ĐTVNN

(18/6/2010)

140 Trường ĐH Newcastle Úc Cử nhân

Công nghệ thông tin

Công nghệ sinh học

Khoa học và Quản lí Môi

trường

167/QĐ-BGDĐT

(10/01/2011)

141 Trường ĐH Newcastle Úc Cử nhân

Kinh doanh

Thương mại

3046/QĐ-BGDĐT

(26/7/2011)

142 Trường ĐH Khoa học Ứng dụng

Van Hall Larenstein Hà Lan Cử nhân

Quản lí và Kinh doanh nông

nghiệp

3091/QĐ-BGDĐT

(29/7/2011)

Trường ĐH Nông Lâm

TP. Hồ Chí Minh

41

42 Trường ĐH Nguyễn Trãi

Trường ĐH Ngoại thương

44

143 Trường ĐH Vân Nam Trung Quốc Cử nhân Nông nghiệp 5302/BGDĐT- ĐTVNN

(29/6/2009)

144 Hội đồng Liên ĐH Cộng đồng Pháp

ngữ Bỉ Bỉ Thạc sĩ

Kinh tế và xã hội học nông

thôn

5725/BGDĐT- ĐTVNN

(09/7/2009)

145 46 Trường ĐH Quốc tế Bắc

Hà Trường ĐH Griffith Úc Cử nhân

Kinh tế

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật máy tính

Công nghệ thông tin

9596/BGDĐT-ĐTVNN

(30/10/2009)

146 47 Trường ĐH Quốc tế

Hồng Bàng Trường ĐH Nghĩa Thủ Đài Loan Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

1081/QĐ-BGDĐT

(18/3/2011)

147 48 Trường ĐH Sài Gòn HV Giáo dục đại học Kaplan Singapore Diploma Quản trị kinh doanh 1357/QĐ-BGDĐT

(06/4/2011)

148 49 Trường ĐH Sư phạm Kỹ

thuật Hưng Yên

Trường ĐH Khoa học Ứng dụng

Fontys Hà Lan Kỹ sư

Công nghệ thông tin

Điện - Điện tử

10707/BGDĐT-ĐTVNN

(11/12/2009)

149 50 Trường ĐH Tài chính -

Marketing Trường ĐH HELP Malaysia Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

3899/QĐ-BGDĐT

(31/8/2011)

150 Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc Cử nhân Quản trị kinh doanh

2414/QĐ-BGDĐT

(14/5/2007)

931/QĐ-BGDĐT

(06/3/2012)

151 Trường ĐH Nam Toulon Var Pháp Thạc sĩ thực

hành Kinh tế tri thức và lãnh thổ

3841/QĐ-BGDĐT

(24/7/2007)

Hết hạn

hoạt động

152 Trường ĐH Nam Toulon Var Pháp Licence

Professionelle Quản trị chất lượng

170/QĐ-BGDĐT

(12/01/2006)

153 Trường ĐH Nam Toulon Var Pháp Licence

Professionelle Quản trị các tổ chức

8246/QĐ-BGDĐT

(14/8/2007)

3360/QĐ-BGDĐT

(11/8/2011)

154 Trường ĐH Nam Toulon Var Pháp Licence Bảo hiểm, Ngân hàng, Tài

chính

3022/QĐ-BGDĐT

(20/4/2009)

155 Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 Pháp Thạc sĩ Thực

hành Tài chính và Kiểm soát

6207/QĐ-BGDĐT

(17/9/2008)

156 Trường ĐH Jean Moulin Lyon 3 Pháp Licence

Professionelle Thương mại 4198/QĐ-BGDĐT (13/8/2007)

157 Trường ĐH Nice Sophia Antipolis Pháp Cử nhân

Kinh tế - Quản trị

Kinh tế

2205/QĐ-BGDĐT

(05/3/2009)

45 Trường ĐH Nông nghiệp

Hà Nội

51 Trường ĐH Thương mại

158 Trường ĐH Khoa học Ứng dụng

IMC, Krems Áo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

669/QĐ-BGDĐT

(10/02/2010)

159 Trường ĐH Paul Cezanne (Aix

Marseille 3) Pháp

Licence

Professionelle Thương mại

4352/QĐ-BGDĐT

(17/8/2007)

160 Trường ĐH Montpellier I Pháp Cử nhân Quản trị kinh doanh 2990/QĐ-BGDĐT

(22/7/2011)

161 Trường ĐH Montpellier I Pháp Thạc sĩ Chiến lược kinh doanh 3092/QĐ-BGDĐT

(29/7/2011)

162 Trường ĐH Dđịa Trung Hải Aix -

Marseille Pháp

Licence

Professionelle Ngân hàng - Bảo hiểm

3865/QĐ-BGDĐT

(31/7/2006)

Hết hạn

hoạt động

163 52 Trường ĐH Thủy lợi Trường ĐH Liege Bỉ Thạc sĩ thực

hành Công trình thủy bền vững

5044/QĐ-BGDĐT

(08/11/2010)

164 Trường ĐH Vancouver Island Canada Cử nhân Quản trị kinh doanh 8334/BGDĐT-ĐTVNN

(22/9/2009)

165 Trường Southern Leyte State

University of Sogod Philippines Thạc sĩ Quản lí

2075/QĐ-BGDĐT

(20/5/2011)

166 54 Trường ĐH Xây dựng Hà

Nội

Trường Quản lý HEC - Ulg (ĐH

Leige) Bỉ Thạc sĩ

Quản lí công nghiệp

Quản lí

Kỹ thuật Quản lí

3974/QĐ-BGDĐT

(11/9/2010)

167 55 Trường ĐH Yersin Đà Lạt Trường ĐH Assumption Thái Lan Cử nhân

Điều dưỡng

Quản trị Kinh doanh -

Khách sạn & Du lịch

Khoa học máy tính

8842/BGDĐT-ĐTVNN

(05/10/2009)

168 56 Trường Trung cấp Đa

ngành Vạn Xuân Học viện Gordon TAFE Úc Trung cấp Kỹ thuật Hệ thống máy tính

6768/QĐ-BGDĐT

(08/10/2008)

169 SEAMEO RELC Singapore Post graduate Giảng dạy Tiếng Anh 7869/SĐH

(14/9/1998)

170 Trường ĐH Công nghệ Curtin Úc Thạc sĩ Ngôn ngữ ứng dụng 3539/QĐ-BGDĐT

(13/07/2006)

51 Trường ĐH Thương mại

53 Trường ĐH Trà Vinh

57 TT SEAMEO RETRAC

HCM

171 Trường ĐH Camosun Canada Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh 3309/QĐ-BGDĐT

(07/5/2009)

172 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Box Hill Úc Cao đẳng

Điện tử - Viễn thông, Kỹ

thuật Máy tính, Kế toán

danh nghiệp

5390/QHQT

(19/6/2000)

173 Trường ĐH Công nghệ quốc gia

MATI Nga Cử nhân Công nghệ thông tin

2555/QĐ-BGDĐT

(23/5/2006)

Hết hạn

hoạt động

174 Trường Máy tính Genetic Singapore Cử nhân Tin học ứng dụng 963/QĐ-BGDĐT

(10/3/2008)

175 Trường Máy tính Genetic Singapore Diploma Computer Studies 963/QĐ-BGDĐT

(10/3/2008)

176 Trường Máy tính Genetic Singapore Higher Diploma Computer Studies 963/QĐ-BGDĐT

(10/3/2008)

177 59 Viện Khoa học Thuỷ lợi

(Bộ NNPTNT) ĐH Khoa học ứng dụng Cologne Đức Thạc sĩ

Quản lí Công nghệ và Tài

nguyên khu vực nhiệt đới

3090/QĐ-BGDĐT

(29/7/2011)

178 60 Học viện Hành chính Trường ĐH Tampere Phần Lan Thạc sĩ Chính sách công và Quản lý

tài chính

50/QĐ-BGDĐT

(05/01/2012)

58 Viện ĐH Mở Hà Nội

(Dữ liệu được cập nhật đến ngày 29/3/2012)

57 TT SEAMEO RETRAC

HCM

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang