Tài liệu

Danh muc truong duoc phe duyet

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 457     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Danh muc truong duoc phe duyet - tài liệu, sách iDoc.VnDanh muc truong duoc phe duyet,Danh muc truong duoc phe duyet
Cơ sở giáo dục Việt Nam Đối tác nƣớc ngoài Tên nƣớc Văn bằng Chuyên ngành Văn bản phê duyệt Ghi chú
1
HV Báo chí và Tuyên
truyền
HV Nam Quảng Trung Quốc Cử nhân Báo chí
8586/QĐ-BGDĐT
(25/12/2008)
2
HV Báo chí và Tuyên
truyền
HV Nam Quảng Trung Quốc Thạc sĩ Báo chí
5303/BGDĐT-ĐTVNN
(29/06/2009)
3 2
HV Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Trường ĐH Staten Island CSI/CUNU Hoa Kỳ Cử nhân Kỹ thuật máy tính
9598/BGDĐT-ĐTVNN
(30/10/2009)
4 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore Cao đẳng Kinh doanh Tài chính
6833/QĐ-BGDĐT
(28/10/2007)
5 Tập đoàn Giáo dục Tyndale Singapore Cử nhân
Quản trị lí Tài chính kinh
doanh
6833/QĐ-BGDĐT
(28/10/2007)
6 Trường ĐH Birmingham Anh Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
7355/QĐ-BGDĐT
(13/10/2009)
7 Trường ĐH Kinh tế và Luật Berlin Đức Thạc sĩ Kế toán tài chính và quản trị
1176/QĐ-BGDĐT
(25/3/2011)
8 Trường ĐH Jean Moulin 3 Pháp Thạc sĩ
Luật, Khoa học Chính trị,
Quan hệ Quốc tế, Pháp ngữ
và Toàn cầu hóa
6961/QĐ-BGDĐT
(16/10/2008)
9 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quan hệ quốc tế
4389/QĐ-BGDĐT
(26/9/2011)
10 Trường ĐH Leeds Metropolitan Anh Thạc sĩ
Tài chính và Thương mại
quốc tế
2284/QĐ-BGDĐT
(12/3/2009)
11 Trường ĐH Nam Toulon - Var Pháp
Cử nhân thực
hành
Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài
Chính
3219/QĐ-BGDĐT
(05/8/2010)
12 Viện ĐH Hồng Kông Hong Kong Diploma
Kế toán, Quản lí tài chính,
Quản trị Kinh doanh và
chiến lược
424/QĐ- BGDĐT
(27/01/2010)
13 Trường ĐH Gloucestershire Anh Cử nhân
Kế toán và Quản lí Tài
chính, Quản trị Kinh doanh
và Chiến lược
424/QĐ- BGDĐT
(27/01/2010)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƢỚC NGOÀI
TT
1
3
HV Ngân hàng
DANH SÁCH CÁC CHƢƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
ĐÃ ĐƢỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT
HV Tài chính
5
HV Ngoại giao
4
14 Trường ĐH Gloucestershire Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2868/QĐ-BGDĐT
(16/7/2010)
15 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quản trị và Thương mại
4254/QĐ-BGDĐT
(16/9/2011)
16
Trường ĐH Trung Y Dược Thiên
Tân
Trung Quốc Cử nhân Y học Cổ truyền
2087/QĐ-BGDĐT
(14/4/2008)
17
Trường ĐH Trung Y Dược Thiên
Tân
Trung Quốc
Dược sỹ
Đại học
Đông dược
8526/BGĐT- ĐTVNN
(25/9/2009)
18 7 HV Cảnh sát nhân dân Trường ĐH Maryland Hoa Kỳ Thạc sĩ
Lãnh đạo trong lĩnh vực Tư
pháp
584/QĐ-BGDĐT
(11/02/2011)
19 8
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ
thuật Hà Nội
Trường CĐ GUMI 1 Hàn Quốc Chứng chỉ Tiếng Hàn
5314/BGDĐT-ĐTVNN
(31/8/2010)
20 9
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ
thuật Sài Gòn
Úc Trung cấp
Quản trị Kinh doanh và
Công nghệ thông tin
863/QĐ-BGDĐT
(13/02/2009)
21 10
Trường CĐ Kinh tế Kỹ
thuật Công nghiệp 2
Trường CĐ Kỹ thuật Bu-đa-pét Hungary Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ
2112/QĐ-BGDĐT
(02/5/2007)
22 Trường CĐ Kỹ thuật Chisholm Úc Diploma
Quản trị Kinh doanh
Tiếp thị Kinh doanh
1748/QĐ-BGDĐT
(11/5/2010)
23
Anh Cao đẳng Quản trị Khách sạn
5882/QĐ-BGDĐT
(17/12/2010)
24 Học viện FTMSGlobal Singapore
Trung cấp
Cao đẳng
Tài chính Kế toán
2991/QĐ-BGDĐT
(22/7/2011)
25 12
Trường CĐ Sư phạm Cao
Bằng
HV Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Cao đẳng Tiếng Trung Quốc
508/BGDĐT-ĐTVNN
(30/01/2011)
26 13
Trường CĐ Sư phạm
Lạng Sơn
HV Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Cao đẳng Tiếng Trung Quốc
7267/BGDĐT-ĐTVNN
(29/10/2010)
27 Trường ĐH Staffordshire Anh Cử nhân
Quản trị Kinh doanh quốc tế
Quản lí Tiếp thị
4562/QĐ-BGDĐT
(08/10/2010)
293/QĐ-BGDĐT
(19/01/2012)
28 Trường ĐH Luân Đôn Anh Cử nhân i chính Ngân hàng
4563/QĐ-BGDĐT
(08/10/2010)
393/QĐ-BGDĐT
(20/01/2012)
Trường ĐH Nguyễn Tất
Thành
HV Tài chính
5
14
Trường ĐH Anh quốc
Việt Nam
6
HV Y - Dược học Cổ
truyền Việt Nam
11
Liên hệ quảng cáo

29 Trường ĐH Northcentral (NCU) Hoa Kỳ Cử nhân Quản trị kinh doanh
179/QĐ-BGDĐT
(09/01/2007)
30
Pháp Licence
Kinh tế và Quản lí, chuyên
ngành Quản trị Doanh
nghiệp
6189/QĐ-BGDĐT
(26/9/2007)
31
Séc Cử nhân
Hệ thống điều khiển tự
động, Vật liệu và Công
nghệ, Máy và Thiết bị
3621/QĐ-BGDĐT
(30/6/2008)
32 Trường ĐH Oklahoma City Hoa Kỳ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
3455/QĐ-BGDĐT
(12/5/2009)
33 Trường ĐH La Trobe Úc Kỹ Công nghệ thông tin
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
34
Nga Cử nhân Tin học và Kỹ thuật tính toán
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
35 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
36 Viện ĐH Bách Khoa Grenobe Pháp Kỹ Công nghệ thông tin
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
37 Trường ĐH Công nghệ Nagaoka Nhật Bản K Cơ Điện tử
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
38 Trường ĐH Leibniz Hanover Đức
Kỹ
Thạc sĩ
Cơ Điện tử
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
39 Trường ĐH Troy Hoa Kỳ Cử nhân
Khoa học máynh
Quản trị Kinh doanh
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
166/QĐ-BGDĐT
(10/01/2011)
40
Đức Kỹ Công nghệ Hóa học
3951/QĐ-BGDĐT
(28/02/2002)
41
Trường ĐH Khoa học ứng dụng
Lahti
Phần Lan Cử nhân Kinh doanh quốc tế
3043/QĐ-BGDĐT
(27/7/2010)
15
Trường ĐH Bách khoa
Hà Nội
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Danh muc truong duoc phe duyet

Danh muc truong duoc phe duyet

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 457     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hành vi tổ chức Lượt tải: 15 Lượt xem: 4441
'Đau đầu' với MC đám cưới Lượt tải: 1 Lượt xem: 1856
Có thể bạn quan tâm