Thành viên nganbv

Danh mục luận văn thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống
Thành viên nganbv

Danh mục luận văn thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán

- 12 tháng trước
230
Báo lỗi

CSDL luận văn, luận án của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tập hợp những luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục, lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn (Toán, Vật lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử), sách tham khảo các chuyên ngành đào tạo.
Chúng tôi chia sẻ nguồn lực thông tin với các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu.
Thông tin liên hệ: M.A. Bùi Văn Ngân. Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
ĐC: Phòng 503, nhà C0, số 182 Lương Thế Vinh. Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
DĐ: 0988 079 766. email: nganbv@gmail.com

Nội dung

STT Tên đề tài Người thực hiện Cán bộ hướng dẫn Mã Tư liệu

1 Phương pháp dạy học các bài toán giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất ở lớp 9 Trung học cơ sở Đặng Tuấn Anh PGS.TS. Nguyễn Vũ Lương

LV-PP/T 01/2013

2 Phát triển năng lực giải toán cho học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học giải phương trình lượng giác lớp 11 - chương trình nâng cao

Lê Quang Chung PGS.TS. Nguyễn Nhụy LV-PP/T 02/2013

3 Rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp hàm số để giải phương trình và hệ phương trình cho học sinh ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Công PGS.TS. Nguyễn Nhụy

LV-PP/T 03/2013

4 Thiết kế và sử dụng bộ câu hỏi định hướng bài học trong dạy học nội dung "Giới hạn" theo chuẩn kiến thức kỹ năng Phạm Thị Dung GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

LV-PP/T 04/2013

Số 182 Lương Thế Vinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) Liên hệ: Bùi Văn Ngân. Email: nganbv@vnu.edu.vn nganbv@gmail.com DĐ: 0988 079766

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp giảng dạy (bộ môn Toán) - Khoá 7 (2011-2013)

Phòng Tư liệu Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN (P 503, nhà C0, Trường Đại học Giáo dục, Tài liệu có thể được tham khảo tại địa chỉ sau:

Page 1

STT Tên đề tài Người thực hiện Cán bộ hướng dẫn Mã Tư liệu

5 Phát triển năng lực giải toán về phương pháp tọa độ trong không gian cho học sinh Trung học phổ thông Nguyễn Thị Hồng Hạnh GS.TS. Bùi Văn Nghị

LV-PP/T 05/2013

6 Rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỷ cho học sinh khá giỏi Trung học phổ thông Đinh Công Huấn PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

LV-PP/T 06/2013

7 Dạy học "phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng" với câu hỏi hiệu quả để tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh Phạm Thị Huệ GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

LV-PP/T 07/2013

8 Phát triển năng lực toán học của học sinh bằng phương pháp dạy học tích cực đối với chủ đề đạo hàm và ứng dụng trong trường trung học phổ thông

Chu Thị Hương PGS.TSKH. Vũ Đình Hòa LV-PP/T 08/2013

9 Dạy học phân hóa nội dung phương trình và bất phương trình vô tỷ cho học sinh Trung học phổ thông Lưu Quang Hưởng PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

LV-PP/T 09/2013

10 Phát triển năng lực giải toán hệ phương trình đại số cho học sinh khá, giỏi ở trường Trung học phổ thông Trần Đức Khánh GS.TS. Bùi Văn Nghị

LV-PP/T 10/2013

11 Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán đếm cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tổ hợp trong trường Trung học phổ thông Nguyễn Viết Khoa PGS.TSKH. Vũ Đình Hòa

LV-PP/T 11/2013

12 Dạy học chủ đề thể tích khối đa diện, khối tròn xoay theo tinh thần dạy học giải quyết vấn đề Nguyễn Thị Mỹ Lệ TS. Lê Anh Vinh

LV-PP/T 12/2013

13 Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học chuyên đề "Ứng dụng vecto vào giải các bài toán cực trị" Vũ Thị Ngọc Linh PGS.TSKH. Vũ Đình Hòa

LV-PP/T 13/2013

Page 2

STT Tên đề tài Người thực hiện Cán bộ hướng dẫn Mã Tư liệu

14 Dạy giải bài tập hình học bằng phương pháp tọa độ để phát triển năng lực tự học cho học sinh Trung học phổ thông Bùi Văn Lượng PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

LV-PP/T 14/2013

15 Phát triển năng lực toán học của học sinh Trung học cơ sở thông qua việc dạy các bài toán thực tiễn Nguyễn Tiến Lượng GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

LV-PP/T 15/2013

16 Một số biện pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Nguyễn Huỳnh Minh PGS.TS. Nguyễn Thành Văn LV-PP/T 16/2013

17 Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học phương trình và hệ phương trình lớp 10 trung học phổ thông Đặng Thị Mơ PGS.TS. Nguyễn Nhụy

LV-PP/T 17/2013

18 Dạy "số phức" theo hướng "phát hiện và giải quyết vấn đề" Nguyễn Thị Ngà PGS.TS. Nguyễn Vũ Lương LV-PP/T 18/2013

19 Xây dựng các bài giảng nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 12 ban cơ bản thông qua nội dung phương trình mũ và logarit Hoàng Thị Bích Ngọc PGS.TS. Nguyễn Vũ Lương

LV-PP/T 19/2013

20 Phát triển năng lực giải toán của học sinh bằng phương pháp dạy học tích cực chương "phương pháp tọa độ trong mặt phẳng" lớp 10 Ban nâng cao

Nguyễn Thị Nhàn PGS.TSKH.Vũ Đình Hòa LV-PP/T 20/2013

21 Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông thông qua dạy học nội dung đại số tổ hợp Bùi Thị Phin PGS.TS. Nguyễn Thành Văn

LV-PP/T 21/2013

22 Tổ chức hoạt động của học sinh trong khi dạy học khảo sát hàm số ở lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Phong TS. Vương Dương Minh

LV-PP/T 22/2013

23 Rèn luyện kỹ năng giải toán tổ hợp cho học sinh Trần Văn Phong PGS.TS. Nguyễn Nhụy LV-PP/T 23/2013

Page 3

STT Tên đề tài Người thực hiện Cán bộ hướng dẫn Mã Tư liệu

24 Bồi dưỡng một số yếu tố năng lực toán học cho học sinh thông qua dạy học nguyên hàm - tích phân ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Phu TS. Trần Trung

LV-PP/T 24/2013

25 Xây dựng các đề kiểm tra - đánh giá theo tiếp cận năng lực trong dạy học nội dung đại số và giải tích lớp 11, Ban nâng cao Lê Thị Hoài Phương PGS.TS. Nguyễn Chí Thành

LV-PP/T 25/2013

26 Phát triển năng lực giải toán hình học không gian cho học sinh lớp 11 Trung học phổ thông Phạm Viết Sơn TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

LV-PP/T 26/2013

27 Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập chủ đề Tổ hợp - Xác suất của học sinh Trung học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kỹ năng Đoàn Bá Thanh TS. Trần Trung

LV-PP/T 27/2013

28 Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học quan hệ vuông góc trong không gian Nguyễn Phú Thành TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

LV-PP/T 28/2013

29 Sử dụng dạy học khám phá rèn luyện năng lực giải toán về quan hệ vuông góc trong không gian

Đào Minh Thu TS. Lê Anh Vinh LV-PP/T 29/2013

30 Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi lớp 8 thông qua dạy học chuyên đề giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Nguyễn Minh Thu PGS.TS.Bùi Văn Nghị

LV-PP/T 30/2013

31 Rèn luyện khả năng tự học cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học chủ đề " Đẳng thức và bất đẳng thức" Nguyễn Thị Thu PGS.TS. Nguyễn Vũ Lương

LV-PP/T 31/2013

32 Rèn luyện năng lực tự học thông qua dạy học nội dung đường thẳng và mặt phẳng song song trong không gian. Dương Thị Thuý TS. Lê Anh Vinh

LV-PP/T 32/2013

Page 4

STT Tên đề tài Người thực hiện Cán bộ hướng dẫn Mã Tư liệu

33 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học nội dung đạo hàm chương trình toán Trung học phổ thông, Ban nâng cao Quách Thị Phương Thuý PGS.TS. Nguyễn Chí Thành

LV-PP/T 33/2013

34 Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hóa khi dạy học phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ở trường Trung học phổ thông Trần Văn Tỏ TS. Vương Dương Minh

LV-PP/T 34/2013

Page 5

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang