Tài liệu

Đánh giá năng suất, phẩm chất thịt bò vàng tại các lò mổ Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 320     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:      
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 46
Tài liệu Đánh giá năng suất, phẩm chất thịt bò vàng tại các lò mổ Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - tài liệu, sách iDoc.VnĐánh giá năng suất, phẩm chất thịt bò vàng tại các lò mổ Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk,DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii MỤC LỤC iii PHẦN 1. 1 MỞ ĐẦU 1 PHẦN 2.…
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ
1 MAI THỊ XOAN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
2 NGUYỄN THỊ RÍ THÀNH VIÊN
3 LÒ MỔ KHÁNH XUÂN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
4 DNTN DV – TM MINH LONG ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
i
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Phân bố bò vàng theo vùng sinh thái
Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu sản xuất của bò Vàng Việt Nam
Bảng 3.1: Số lượng mẫu nghiên cứu tại phòng thí nghiệm
Bảng 3.2: Chỉ tiêu và thời điểm đánh giá chất lượng thịt
Bảng 4.1: Năng suất thịt bò vàng tại lò mổ
Bảng 4.2: Một số chỉ tiêu lý tính của thịt bò vàng tại các thời điểm nghiên cứu
Bảng 4.3: Chất lượng thịt bò theo các lứa tuổi và tính biệt
ii
Liên hệ quảng cáo

DANH MỤC VIẾT TẮT
Thứ tự Các chữ viết tắt Tên tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1
2
3
4
5
6
7
Ash
CP
DM
EF
L*
a*
b*
Ash
Crude protein
Dry matter
Ether extract
Lightness
Redness
yellowness
Tro
Protein thô
Vật chất khô
Mỡ thô
Độ sang
Độ đỏ
Độ vàng
iii
Đánh giá năng suất, phẩm chất thịt bò vàng tại các lò mổ Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
MỤC LỤC iii
PHẦN 1. 1
MỞ ĐẦU 1
PHẦN 2. 3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
2.1. Đặc điểm chung của bò vàng Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam 3
2.1.1. Xuất xứ. 3
2.1.2. Phân bố. 4
2.1.3. Khả năng sản xuất 5
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 6
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước. 6
2.2.1.1. Công tác giống và các kết quả nghiên cứu về cải thiện năng suất và chất lượng thịt bò tại Việt Nam 6
2.2.1.1. Khảo sát, đánh giá chất lượng thịt bò Việt Nam 9
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước. 9
2.2.2.1. Ảnh hưởng của giống. 10
2.2.2.2. Ảnh hưởng của mật độ protein thô (CP) và năng lượng trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng thịt 11
2.2.2.3. Ảnh hưởng của giới tính, tốc độ tăng trọng và tuổi lúc giết thịt đến chất lượng thịt bò. 12
2.2.2.4. Ảnh hưởng của chế độ nuôi dưỡng trước khi đưa vào vỗ béo và giai đoạn nuôi vỗ béo đến năng suất và chất lượng thịt 13
2.2.2.5. Ảnh hưởng của thiến. 15
2.2.2.6. Ảnh hưởng của cách quản lý tại lò mổ và phương pháp bảo quản sản phẩm đến chất lượng thịt 15
PHẦN 3. 17
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
3.1. Đối tượng nghiên cứu. 17
3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. 17
3.2.1. Nội dung nghiên cứu. 17
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu. 17
3.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu cho Nội dung 1. 17
3.2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cho Nội dung 2. 17
3.2.2.2.1. Phương pháp xác định tuổi bò. 18
3.2.2.2.2. Phương pháp xác định khả năng cho thịt (năng suất thịt) 18
3.2.2.2.3. Phương pháp phân tích thành phần hóa họcLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Hóa Học thịt bò. 19
3.2.2.2.4. Chất lượng thịt bò. 20
3.3. Phương pháp xử lý số liệu. 22
PHẦN 4. 23
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23
4.1. Tình hình chăn nuôi bò thịt tại ĐăkLăk. 23
4.2. Năng suất thịt bò vàng tại các lò mổ TP. Buôn Ma Thuột 24
4.3. Phẩm chất thịt bò. 25
4.3.1. Độ pH cơ thăn. 25
4.3.2. Tỷ lệ mất nước của thịt trong bảo quản và chế biến. 26
PHẤN 5. 30
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 30
5.1. Kết luận. 30
5.2. Đề nghị 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31Trích từ: http://www.kilobooks.com

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 320     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:      
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo trình khuyến nông Lượt tải: 184 Lượt xem: 19474
Kỹ thuật trồng Ớt Sừng Vàng - Châu Phi Lượt tải: 27 Lượt xem: 19065
Có thể bạn quan tâm