Tài liệu

Dân số và sự gia tăng dân số

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1018     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Dân số và sự gia tăng dân số - tài liệu, sách iDoc.Vn[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/dan-so-va-su-gia-tang-dan-so.844366.html]Dân số và sự gia tăng dân số[/url]Sau khi học xong bài học
Dân số và sgia tăng dân số
A. Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần:
- Biết được quy dân số, tình hình biến động dân số thế giới và giải thích được
nguyên nhân.
- Hiểu được các thuật ngữ: tỉ suất sinh thô và tsuất tử thô. Phân biệt được gia
tăng dân số tự nhiên, gia tăng dân só cơ học và gia tăng dân số.
- Phân tích được hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí.
- Biết tính tỉ suất sinh, tỉ suất tử, tỉ suất gia tăng dân số tnhiên tsuất gia tăng
dân số.
- Nhận xét, phân tích biểu đồ, lược đồ, bảng sliệu về tỉ suất sinh, tử và tỉ suất gia
tăng tự nhiên.
B. Thiết bị dạy học:
- Bản đồ địa dân cư thế giới.
- Biểu đồ tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô.
C. Hoạt động dạy học:
Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học.
Mbài: Dân sthế giới luôn sbiến động, quy n số các nước,
các vùng lãnh th không giống nhau, vì sao? Sgia tăng dân số không hợp lí
ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế- xã hội?...
Bài mới:
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
HĐ 1: HS làm việc cá nhân.
Bước 1: HS đọc mục 1 trong SGK và rút ra
nhận xét về quy dân số thế giới. Cho
dẫn chứng chứng min.
- HS dựa vào bảng số liệu dân số thế giới từ
năm 1804 đến m 2005, nhận xét về tình
hình phát triển dân số thế giới.
- GV gợi ý: Tính s năm n số tăng thêm
1 t ngưi, dân số tăng gấp đôi rồi rút ra
nhận xét.
Bước 2: HS trình bày kết quả, GV chuẩn
kiến thức và nhấn mạnh: Quy dân số
schênh lệch giữa 2 nhóm nước phát triển
và đang phát triển (dẫn chứng).
I. Dân svà tình hình phát trin dân
số thế giới.
1. Dân sthế giới.
- Dân số thế giới: 6.4777 triệu người
(năm 2005).
- Quy mô dân số giữa các nước, các
vùng lãnh thổ rất khác nhau.
2. Tình hình phát triển dân số trên thế
giới.
- Thời gian dân số tăng thêm 1 tni
thời gian dân số ng gấp đôi ngày
càng rút ngắn:
+ Tăng thêm 1 tỉ người rút ngắn từ 123
năm (giai đoạn 1804- 1927) xuống 12
Liên hệ quảng cáo

HĐ 2: HS làm việc theo cặp.
Bước 1:
- GV giao nhim vụ: Đọc mục 1 (phần
a,b,c) dựa vào biểu đồ 22.1, 22.2, c
đồ 22.3 hãy:
+ Cho biết tỉ suất sinh thô, tỉ suất tthô và
tỉ suất gia tăng tự nhiên là gì?
+ Nhận xét vxu hướng biến động tỉ suất
sinh thô t suất tthô của thế giới, của
các nước phát triển các nước đang phát
triển giai đoạn 1950- 2005.
+ Nhận xét tình hình gia tăng dân số tự
nhiên hàng năm trên thế giới giai đoạn
1950 - 2005.
năm (giai đoạn 1987- 1999).
+ Tăng gấp đôi rút ngắn từ 123 năm
xuống 47 năm.
- Nhận xét: Tốc độ gia tăng dân số
nhanh; quy mô dân số thế giới ngày
càng ln và tốc độ tăng dân số gày càng
nhanh.
II. Gia tăng dân số.
1. Gia tăng tự nhiên
- Tsuất sinh thô (SGK).
- Tsuất tử thô (SGK).
- Tsuất gia tăng tự nhiên (SGK_.
- Nhận xét:
+ T suất sinh thô xu hướng giảm
mạnh, nhưng c ớc phát triển giảm
nhanh hơn.
+ T suất t thô xu hướng giảm rõ
rệt.
+ Gia tăng tự nhiên: 4 nhóm có mắc
GTTN khác nhau:
- GT bằng 0 và âm: LB Nga, một số
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Dân số và sự gia tăng dân số
[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/dan-so-va-su-gia-tang-dan-so.844366.html]Dân số và sự gia tăng dân số[/url]Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Biết được quy mô dân số, tình hình biến động dân số thế giới và giải thích được nguyên nhân. - Hiểu được các thuật ngữ: tỉ suất sinh thô và tử suất tử thô. Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng dân só...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1018     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 244 Lượt xem: 12886
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 11188
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân… Lượt tải: 7 Lượt xem: 10774