Tài liệu

Dân số và sự gia tăng dân số

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 952     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Dân số và sự gia tăng dân số - tài liệu, sách iDoc.VnDân số và sự gia tăng dân số,Dân số và sự gia tăng dân sốSau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Biết được quy mô dân số, tình hình biến động dân số thế…
Dân số và sgia tăng dân số
A. Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần:
- Biết được quy dân số, tình hình biến động dân số thế giới và giải thích được
nguyên nhân.
- Hiểu được các thuật ngữ: tỉ suất sinh thô và tsuất tử thô. Phân biệt được gia
tăng dân số tự nhiên, gia tăng dân só cơ học và gia tăng dân số.
- Phân tích được hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí.
- Biết tính tỉ suất sinh, tỉ suất tử, tỉ suất gia tăng dân số tnhiên tsuất gia tăng
dân số.
- Nhận xét, phân tích biểu đồ, lược đồ, bảng sliệu về tỉ suất sinh, tử và tỉ suất gia
tăng tự nhiên.
B. Thiết bị dạy học:
- Bản đồ địa dân cư thế giới.
- Biểu đồ tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô.
C. Hoạt động dạy học:
Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học.
Mbài: Dân sthế giới luôn sbiến động, quy n số các nước,
các vùng lãnh th không giống nhau, vì sao? Sgia tăng dân số không hợp lí
ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế- xã hội?...
Bài mới:
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
HĐ 1: HS làm việc cá nhân.
Bước 1: HS đọc mục 1 trong SGK và rút ra
nhận xét về quy dân số thế giới. Cho
dẫn chứng chứng min.
- HS dựa vào bảng số liệu dân số thế giới từ
năm 1804 đến m 2005, nhận xét về tình
hình phát triển dân số thế giới.
- GV gợi ý: Tính s năm n số tăng thêm
1 t ngưi, dân số tăng gấp đôi rồi rút ra
nhận xét.
Bước 2: HS trình bày kết quả, GV chuẩn
kiến thức và nhấn mạnh: Quy dân số
schênh lệch giữa 2 nhóm nước phát triển
và đang phát triển (dẫn chứng).
I. Dân svà tình hình phát trin dân
số thế giới.
1. Dân sthế giới.
- Dân số thế giới: 6.4777 triệu người
(năm 2005).
- Quy mô dân số giữa các nước, các
vùng lãnh thổ rất khác nhau.
2. Tình hình phát triển dân số trên thế
giới.
- Thời gian dân số tăng thêm 1 tni
thời gian dân số ng gấp đôi ngày
càng rút ngắn:
+ Tăng thêm 1 tỉ người rút ngắn từ 123
năm (giai đoạn 1804- 1927) xuống 12
Liên hệ quảng cáo

HĐ 2: HS làm việc theo cặp.
Bước 1:
- GV giao nhim vụ: Đọc mục 1 (phần
a,b,c) dựa vào biểu đồ 22.1, 22.2, c
đồ 22.3 hãy:
+ Cho biết tỉ suất sinh thô, tỉ suất tthô và
tỉ suất gia tăng tự nhiên là gì?
+ Nhận xét vxu hướng biến động tỉ suất
sinh thô t suất tthô của thế giới, của
các nước phát triển các nước đang phát
triển giai đoạn 1950- 2005.
+ Nhận xét tình hình gia tăng dân số tự
nhiên hàng năm trên thế giới giai đoạn
1950 - 2005.
năm (giai đoạn 1987- 1999).
+ Tăng gấp đôi rút ngắn từ 123 năm
xuống 47 năm.
- Nhận xét: Tốc độ gia tăng dân số
nhanh; quy mô dân số thế giới ngày
càng ln và tốc độ tăng dân số gày càng
nhanh.
II. Gia tăng dân số.
1. Gia tăng tự nhiên
- Tsuất sinh thô (SGK).
- Tsuất tử thô (SGK).
- Tsuất gia tăng tự nhiên (SGK_.
- Nhận xét:
+ T suất sinh thô xu hướng giảm
mạnh, nhưng c ớc phát triển giảm
nhanh hơn.
+ T suất t thô xu hướng giảm rõ
rệt.
+ Gia tăng tự nhiên: 4 nhóm có mắc
GTTN khác nhau:
- GT bằng 0 và âm: LB Nga, một số
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Dân số và sự gia tăng dân số

Dân số và sự gia tăng dân sốSau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Biết được quy mô dân số, tình hình biến động dân số thế giới và giải thích được nguyên nhân. - Hiểu được các thuật ngữ: tỉ suất sinh thô và tử suất tử thô. Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng dân só...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 952     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 230 Lượt xem: 12592
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 10803
Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam Lượt tải: 64 Lượt xem: 9892