Tài liệu

Đại số 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 656     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đại số 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1) - tài liệu, sách iDoc.Vn
Đại số 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1)
- Ôn tập các qui tắc cộng, trừ, nhân , chia đơn thức đồng dạng ,cộng trừ đa thức, nghiệm của đa thức - Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ đa thức.Xác định nghiệm của đa thức. B. Chuẩn bị: Bảng phụ ,thước, ... Học sinh làm câu hỏi ôn tập
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Sh64

Trần văn Hồng

ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1)

A. Mục tiêu:

- Ôn tập các qui tắc cộng, trừ, nhân , chia đơn thức đồng dạng ,cộng trừ đa

thức, nghiệm của đa thức

- Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ đa thức.Xác định nghiệm của đa thức.

B. Chuẩn bị: Bảng phụ ,thước, ...

Học sinh làm câu hỏi ôn tập

C. Tiến trình dạy - học:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh-ghi bảng

Hoạt động 1: 1. Ôn tập khái niệm biểu thức đại số,đơn thức ,đa thức (20')

Trần văn Hồng

1) biểu thức đại số.

GV biểu thức đại số là gì ?

GV cho ví dụ :

2) Đơn thức

Thế nào là đơn thức ?

Bậc của đơn thức là gì?

GV Hãy viết một đơn thức của hai biến

x,y có bậc khác nhau

2) Đa thức

Thế nào là đa thức ?

Bậc của đa thức là gì?

GV Hãy viết một đa thức của x có 4 hạng

tử

HS phát biểu

HS có thể nêu

2x2y ; 0,5x3y2;...

HS có thể viết

-2x2 +3x3-x +1;...

Hoạt động 2: 2.Luyện tập (24')

-Dạng 1: Tính giá trị biểu thức

Bài 58 trang 49SGK

-Dạng 2: th gọn đơn thức , tính tích

đơn thức

HS thực hiện

5x2yz

15x3y2z 25x4yz

=

Trần văn Hồng

Bài 54 trang 17 SBT

Bài 59 trang 49 SGK

Bài 61 trang 50 SGK

(Hoạt động nhóm)

Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (1')

Làm bài tập 62,63,65/50,51 SGK, 51,52,53/ 16 SBT.

Ôn tập qui tắc cộng trừ đơn thức , đa thức. Tiết sau Ôn tập chương IV(t2)

5xyz  = = = =

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm