Tài liệu

Đại số 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 512     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Đại số 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1) - tài liệu, sách iDoc.VnĐại số 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1),- Ôn tập các qui tắc cộng, trừ, nhân , chia đơn thức đồng dạng ,cộng trừ đa thức, nghiệm của đa thức - Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ…
background image

  

Trần văn Hồng 

  

ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1)              

 

A. Mục tiêu: 

 

- Ôn tập các qui tắc cộng, trừ, nhân , chia đơn thức đồng dạng ,cộng trừ đa 

thức, nghiệm của đa thức 

- Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ đa thức.Xác định nghiệm của đa thức. 

B. Chuẩn bị:

  Bảng phụ ,thước, ... 

                     Học sinh làm câu hỏi ôn tập 

C. Tiến trình dạy - học: 

Hoạt động của giáo viên 

Hoạt động của học sinh-ghi bảng 

Hoạt động 1:              1. Ôn tập khái niệm biểu thức đại số,đơn thức ,đa thức (20') 

background image

  

Trần văn Hồng 

 1) biểu thức đại số. 

 GV biểu thức đại số là gì ? 

 

 

GV cho ví dụ :  

2) Đơn thức  

Thế nào là đơn thức ? 

Bậc của đơn thức là gì? 

GV  Hãy  viết  một  đơn  thức  của  hai  biến 

x,y có bậc khác nhau 

 

2) Đa thức  

Thế nào là đa thức ? 

Bậc của đa thức là gì? 

GV Hãy viết một đa thức của x có 4 hạng 

tử 

HS phát biểu 

 

 

 

HS có thể nêu  

2x

2y  ; 0,5x3y2;... 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS có thể viết  

-2x

2 +3x3-x +1;... 

Hoạt động 2:       2.Luyện tập

 (24') 

-Dạng 1: Tính giá trị biểu thức 

 

Bài 58 trang 49SGK 

 

-Dạng 2: th gọn đơn thức , tính tích 

đơn thức  

HS thực hiện 

 

 

 

 

 

5x

2yz 

15x

3y2z 

25x

4yz 

 

 

 

background image

  

Trần văn Hồng 

 

 

Bài 54 trang 17 SBT 

 

 

Bài 59 trang 49 SGK 

 

Bài 61 trang 50 SGK 

           (Hoạt động nhóm) 

 

 

Hoạt động 5:             

Hướ

ng dẫn về nhà  (1') 

Làm bài tập  62,63,65/50,51 SGK, 51,52,53/ 16 SBT. 

Ôn tập qui tắc cộng trừ đơn thức , đa thức. Tiết sau Ôn tập chương IV(t2) 

 

 

5xyz   

Đại số 11 - ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiết 1)

- Ôn tập các qui tắc cộng, trừ, nhân , chia đơn thức đồng dạng ,cộng trừ đa thức, nghiệm của đa thức - Rèn luyện kỹ năng cộng, trừ đa thức.Xác định nghiệm của đa thức. B. Chuẩn bị: Bảng phụ ,thước, ... Học sinh làm câu hỏi ôn tập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 512     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm