Thành viên idoc2012

Đại cương - Những đặc điểm chung của Ký Sinh Trùng

- 10/18/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Đại cương - Những đặc điểm chung của Ký Sinh Trùng

- 10/18/2012
358
Báo lỗi

Đặc điểm về hình thể và kích thước - Hình thể và kích thước khác nhau tùy loại ký sinh trùng - Một ký sinh trùng cũng có hình thể và kích thước khác nhau tuỳ từng giai đoạn sống của ký sinh trùng. 2. Đặc điểm về cấu tạo cơ quan - Tùy loại ký sinh trùng mà có cấu tạo các cơ quan khác nhau. - Trải qua nhiều thế hệ sống ký sinh nên cấu tạo các cơ quan phải thay đổi để thích nghi với đời sống ký sinh. Một số cơ quan rất phát triển còn một số cơ quan sẽ bị thoái hoá dần hoặc là mất đi

Nội dung
Microsoft Word - 25.doc

Đại cương - Những đặc điểm chung

của Ký Sinh Trùng

1. Đặc điểm về hình thể và kích thước

- Hình thể và kích thước khác nhau tùy loại ký sinh trùng

- Một ký sinh trùng cũng có hình thể và kích thước khác nhau tuỳ từng giai đoạn

sống của ký sinh trùng.

2. Đặc điểm về cấu tạo cơ quan

- Tùy loại ký sinh trùng mà có cấu tạo các cơ quan khác nhau.

- Trải qua nhiều thế hệ sống ký sinh nên cấu tạo các cơ quan phải thay đổi để thích

nghi với đời sống ký sinh. Một số cơ quan rất phát triển còn một số cơ quan sẽ bị

thoái hoá dần hoặc là mất đi

3. Đặc điểm về sinh sản

Ký sinh trùng có nhiều hình thức sinh sản phong phú, sinh sản nhanh và sinh sản

nhiều

3.1. Sinh sản hữu giới

- Sinh sản hữu giới kiểu đơn giới: Có con đực và cái

- Sinh sản hữu giới kiểu lưỡng giới: Chỉ có một sinh vật, nhưng trên cơ thể có cấu

tạo bộ phận sinh dục đực và cái.

3.2. Sinh sản vô giới: Là ký sinh trùng tự chia đôi cơ thể để tạo ra 2 cá thể

3.3. Các hình thức sinh sản khác như phôi tử sinh, sinh sản đa phôi.

4. Đặc điểm sống của ký sinh trùng

Đặc diểm sống của ký sinh trùng bị chi phối bởi 3 yếu tố là:

- Yếu tố môi trường sống

- Yếu tố chu kỳ

- Yếu tố vật chủ

4.1. Đặc điểm về yếu tố môi trường sống của ký sinh trùng

- Những đặc điểm chính

- Tất cả ký sinh trùng đều cần có môi trường sống thích hợp để tồn tại.

- Mỗi loại ký sinh trùng có môi trường sống riêng.

- Môi trường sống của ký sinh trùng không phải là một hằng số cố định hoặc là

không thay đổi, mà nó có thể co dãn, dao động trong những giới hạn và biên độ

nhất định tuỳ điều kiện hoàn cảnh.

- Qua nghiên cứu về môi trường sống của các ký sinh trùng gây bệnh sống trong

vật chủ, người ta xác định được môi trường tối thiểu và tối thuận.

- Những ký sinh trùng truyền bệnh sống ở ngoại cảnh thì có môi trường lớn và

nhỏ. Khái niệm về môi trường lớn/ nhỏ chỉ là tương đối và có tính chất so sánh, nó

không bao hàm ý nghĩa về đơn vị hành hính hay là đơn vị diện tích.

- Nhận xét:

- Nếu thiếu môi trường sống thích hợp thì ký sinh trùng không tồn tại được, song

phải lưu ý là một số ký sinh trùng có khả năng ký sinh tạm thời và thích nghi dần

với môi trường sống không thích hợp.

- Yếu tố môi trường sống sẽ quyết định sự có mặt và mật độ của ký sinh trùng ở

từng vùng; do đó nó quyết định tình hình, mức độ bệnh ký sinh trùng

- Cải tạo môi trường sống tốt cũng góp phần quan trọng để phòng chống và tiêu

diệt ký sinh trùng.

4.2. Đặc điểm về yếu tố chu kỳ của ký sinh trùng

- Định nghĩa về chu kỳ:

Toàn bộ quá trình thay đổi, phát triển và lớn lên của ký sinh trùng trong giai đoạn

sống của nó kể từ khi là mầm sinh vật đầu tiên cho tới khi phát triển thành con

trưởng thành; con trưởng thành lại sinh ra mầm sinh vật mới và tạo một thế hệ mới

- Đó được gọi là chu kỳ hay vòng đời của ký sinh trùng: Chu kỳ là một vòng tròn

khép kín.

- Phân loại chu kỳ

+ Kiểu chu kỳ thực hiện hoàn toàn ở ngoại cảnh

+ Kiểu chu kỳ thực hiện hoàn toàn trên vật chủ

+ Kiểu chu kỳ thực hiện có giai đoạn ở ngoại cảnh và có giai đoạn trên vật chủ

+ Kiểu chu kỳ cần có vật chủ trung gian

+ Kiểu chu kỳ không cần có vật chủ trung gian

- Nhận xét:

+ Có chu kỳ đơn giản, có chu kỳ phức tạp; tính đơn giản hay phức tạp của chu kỳ

sẽ quyết định tình hình và mức độ bệnh ký sinh trùng. Chu kỳ đơn giản thì bệnh dễ

phổ biến nhưng khó phòng chống.

+ Mỗi ký sinh trùng có một tuổi thọ riêng nên bệnh ký sinh trùng cũng có thời hạn,

nhưng với điều kiện là không bị tái nhiễm. Do đó phòng chống tái nhiễm ký sinh

trùng sẽ góp phần quan trọng trong thanh toán bệnh ký sinh trùng.

+ Trong chu kỳ của ký sinh trùng thì gồm nhiều mắt xích nối với nhau tạo thành

một vòng tròn; Nhưng khi phòng chống và tiêu diệt ký sinh trùng thì chọn mắt

xích yếu nhất của ký sinh trùng song phải dễ thực hiện để tấn công.

+ Vì chu kỳ của ký sinh trùng có nhiều kiểu khác nhau, nên cũng có nhiều biện

pháp để phá vỡ chu kỳ. Tuỳ loại chu kỳ mà chọn biện pháp.

+ Để thực hiện chu kỳ, ký sinh trùng bắt buộc phải có giai đoạn chuyển vật chủ

hoặc là chuyển môi trường; do đó làm hạn chế sự chuyển vật chủ, chuyển môi

trường của ký sinh trùng cũng phá vỡ chu kỳ của ký sinh trùng.

4.3. Đặc điểm về yếu tố vật chủ của ký sinh trùng

- Tất cả các loại của ký sinh trùng, trong quá trình sống đều cần có vật chủ thích

hợp (vật chủ chính, vật chủ phụ hoặc là vật chủ trung gian).

- Nhận xét:

+ Nếu thiếu vật chủ thích hợp thì ký sinh trùng không tồn tại được, song phải lưu ý

là một số ký sinh trùng có khả năng ký sinh tạm thời vào các vật chủ không thích

hợp (gọi là ký sinh lạc chủ).

+ Yếu tố vật chủ trung gian là yếu tố quan trọng trong chu kỳ của ký sinh trùng;

yếu tố vật chủ trung gian quyết định tình hình và mức độ bệnh ký sinh trùng

(nhiều/ít)

+ Mỗi ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể vật chủ theo các đường khác nhau (da,

niêm mạc, tiêu hoá, hô hấp); Nhưng khi ký sinh trùng đã vào trong cơ thể vật chủ

thì chúng tự tìm các vị trí thích hợp cho sinh thái để ký sinh. Song đôi khi xảy ra

hiện tượng lạc chỗ.

+ Một số loài ký sinh trùng, trước khi ký sinh cố định tại chỗ thì phải chu du trong

cơ thể vật chủ.

+ Một số loài ký sinh trùng, ngoài người là vật chủ thích hợp thì còn có thể ký sinh

cố định. lâu dài trên nhiều động vật khác. Từ đó có khái niệm về ổ bệnh hoang dại

và ổ bệnh thiên nhiên.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang