Tài liệu

Đại cương - Những đặc điểm chung của Ký Sinh Trùng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 243     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Đại cương - Những đặc điểm chung của Ký Sinh Trùng - tài liệu, sách iDoc.VnĐại cương - Những đặc điểm chung của Ký Sinh Trùng,Đặc điểm về hình thể và kích thước - Hình thể và kích thước khác nhau tùy loại ký sinh trùng - Một ký sinh trùng cũng có hình thể và…
background image

Đại cương 

- Những đặc điểm chung 

 của Ký Sinh Trùng 

 

 

1. Đặc điểm về h

ình thể và kích thước 

- Hình thể và kích thước khác nhau tùy loại ký sinh trùng 

- Một ký sinh trùng cũng có hình thể và kích thước khác nhau tuỳ từng giai đoạn 

sống của ký sinh trùng. 

2. Đặc điểm về cấu tạo cơ quan 

- Tùy loại ký sinh trùng mà có cấu tạo các cơ quan khác nhau. 

- Trải qua nhiều thế hệ sống ký sinh nên cấu tạo các cơ quan phải thay đổi để thích 

nghi với đời sống ký sinh. Một số cơ quan rất phát triển còn một số cơ quan sẽ bị 

thoái hoá dần hoặc là mất đi 

3. Đặc điểm về sinh sản

 

background image

Ký sinh trùng có nhiều hình thức sinh sản phong phú, sinh sản nhanh và sinh sản 

nhiều 

3.1. Sinh sản hữu giới 

- Sinh sản hữu giới kiểu đơn giới: Có con đực và cái 

- Sinh sản hữu giới kiểu lưỡng giới: Chỉ có một sinh vật, nhưng trên cơ thể có cấu 

tạo bộ phận sinh dục đực và cái. 

3.2. Sinh sản vô giới: Là ký sinh trùng tự chia đôi cơ thể để tạo ra 2 cá thể 

3.3. Các hình thức sinh sản khác như phôi tử sinh, sinh sản đa phôi. 

4. Đặc điểm sống của ký sinh tr

ùng 

Đặc diểm sống của ký sinh trùng bị chi phối bởi 3 yếu tố là: 

- Yếu tố môi trường sống 

- Yếu tố chu kỳ 

- Yếu tố vật chủ 

4.1. Đặc điểm về yếu tố môi trường sống của ký sinh tr

ùng 

- Những đặc điểm chính 

background image

- Tất cả ký sinh trùng đều cần có môi trường sống thích hợp để tồn tại. 

- Mỗi loại ký sinh trùng có môi trường sống riêng. 

-  Môi  trường  sống  của  ký  sinh  trùng  không  phải  là  một  hằng  số  cố  định  hoặc  là 

không thay đổi,  mà nó có thể co dãn, dao động trong những  giới hạn  và biên độ 

nhất định tuỳ điều kiện hoàn cảnh. 

- Qua nghiên cứu về môi trường sống của các ký sinh trùng gây bệnh sống trong 

vật chủ, người ta xác định được môi trường tối thiểu và tối thuận. 

-  Những  ký  sinh  trùng  truyền  bệnh  sống  ở  ngoại  cảnh  thì  có  môi  trường  lớn  và 

nhỏ. Khái niệm về môi trường lớn/ nhỏ chỉ là tương đối và có tính chất so sánh, nó 

không bao hàm ý nghĩa về đơn vị hành hính hay là đơn vị diện tích. 

- Nhận xét: 

- Nếu thiếu môi trường sống thích hợp thì ký sinh trùng không tồn tại được, song 

phải lưu ý là một số ký sinh trùng có khả năng ký sinh tạm thời và thích nghi dần 

với môi trường sống không thích hợp. 

- Yếu tố môi trường sống sẽ quyết định sự có mặt và mật độ của ký sinh trùng ở 

từng vùng; do đó nó quyết định tình hình, mức độ bệnh ký sinh trùng 

- Cải tạo  môi trường sống  tốt cũng  góp phần  quan trọng để phòng chống  và tiêu 

diệt ký sinh trùng. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đại cương - Những đặc điểm chung của Ký Sinh Trùng

Đặc điểm về hình thể và kích thước - Hình thể và kích thước khác nhau tùy loại ký sinh trùng - Một ký sinh trùng cũng có hình thể và kích thước khác nhau tuỳ từng giai đoạn sống của ký sinh trùng. 2. Đặc điểm về cấu tạo cơ quan - Tùy loại ký sinh trùng mà có cấu tạo các cơ quan khác nhau. - Trải qua nhiều thế hệ sống ký sinh nên cấu tạo các cơ quan phải thay đổi để thích nghi với đời sống ký sinh. Một số cơ quan rất phát triển còn một số cơ quan sẽ bị thoái hoá dần hoặc là mất đi

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1466 Lượt xem: 115918
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 567 Lượt xem: 110776
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89885
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89885
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 246 Lượt xem: 74139
tâm lý học đại cương Lượt tải: 332 Lượt xem: 67449
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53002
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51723