Tài liệu

Đặc điểm khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13154     Tải về: 96     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 91
Tài liệu Đặc điểm khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam - tài liệu, sách iDoc.VnĐặc điểm khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam,Việt Nam nằm trọn vẹn trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu . Do vậy, khí hậu Việt Nam đặc trưng bởi nền khí hậu nhiệt đới gió…
Đ C ĐI M KHÍ H U VÀ TÀI
NGUYÊN KHÍ H U VI T NAM
Bài 5
KHÍ H U VI T
NAM
Đ c đi m
khí h u
S l c tài nguyên ơ ượ
khí h u Vi t Nam
Ch u tác đ ng m nh c a hoàn
l u gió mùaư
Đi u ki n đ a lý ph c t p
Ch u s chi ph i c a ch đ m t ế
tr i n i chí tuy n ế
1
2
3
Đi u ki n
hình thành
KHVN
Đi u ki n
hình thành
KHVN
Liên hệ quảng cáo

Lãnh th Vi t Nam kéo dài theo ph ng kinh ươ
tuy n, gi i h n trong nh ng vĩ đ t 8ế
0
30’N đ n ế
23
0
22’N và kinh đ t 102
0
10’E đ n 109ế
0
21’E.
Nh v y, Vi t Nam n m tr n v n trong vùng n i ư
chí tuy n c a B c bán c u. ế
Đ c đi m t ng quát c a KH n c ta là: Khí h u ướ
có tính ch t n i chí tuy n nóng m ế
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Đặc điểm khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam

Việt Nam nằm trọn vẹn trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu . Do vậy, khí hậu Việt Nam đặc trưng bởi nền khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, mưa nhiều. Khí hậu Việt Nam có sự phân hóa từ Đông sang Tây, từ Bắc vào Nam. Do vị trí địa lý mà hằng năm Việt Nam nhận được nhiều năng lượng bức xạ mặt trời. Cùng với đó, sự phân hóa chế độ nhiệt do tác dụng của hoàn lưu của biển của địa hình góp phần vào sự hình thành chế độ nhiệt ở địa phương và sự phân hóa các mùa khí hậu.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13154     Tải về: 96     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 230 Lượt xem: 12624
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 10820
Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam Lượt tải: 64 Lượt xem: 9906