Tài liệu

Computer-aided engineering (CAE)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 364     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Computer-aided engineering (CAE) - tài liệu, sách iDoc.Vn
Computer-aided engineering (CAE)

Computer-aided engineering (CAE) is the broad usage of computer software to aid in engineering tasks.[1][2][3] It includes computer-aided design (CAD), computer-aided analysis (CAA), computer-integrated manufacturing (CIM), computer-aided

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
tìm hiểu hệ điều hành Android Lượt tải: 171 Lượt xem: 8426
Giáo trình môn công nghệ phần mềm Lượt tải: 112 Lượt xem: 7643
Câu hỏi trắc nghiệm hệ điều hành Lượt tải: 52 Lượt xem: 4944
Đề cương Nguyên lý hệ điều hành Lượt tải: 37 Lượt xem: 4912