Thành viên idoc2012

Cơ học ứng dụng_Phần bài tập có đáp án

- 08/14/2012
Chia sẻ
/284 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (284 trang)
Thành viên idoc2012

Cơ học ứng dụng_Phần bài tập có đáp án

- 08/14/2012
958
Báo lỗi

Chuyển động và cơ học Chuyển động là sự biến đổi trạng thái của một đối tượng nào đó theo thời gian. Chuyển động đơn giản nhất là sự biến đổi theo thời gian về vị trí không gian của một tập hợp điểm nào đó dưới tác dụng của môi trường. Khoa học nghiên cứu quy luật chuyển động đó gọi là cơ học. Cơ học ứng dụng là một lĩnh vực của cơ học.

Nội dung

LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC Chương 1 CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM Chương 2 CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH Chương 3 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN Chương 4 HỢP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM Chương 5 HỢP CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH CÁC TRỤC Chương 6 CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC PHẲNG Chương 7 CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN CÁC BÀI TẬP ÔN THI KỲ I Chương 8 ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Chương 10 NGUYÊN LÝ DI CHUYỂN KHẢ DĨ NGUYÊN LÝ ĐALĂMBE Chương 11 CÁC ĐỊNH LÝ TỔNG QUÁT CỦA ĐỘNG LỰC HỌC Chương 12 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN VÀ CƠ HỆ Chương 13 HÉO NẾN ĐÚNG TÂM Chương 14 XOẮN THUẦN TÚY THANH THẲNG Chương 15 UỐN PHẲNG Chương 16 TÍNH THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP CÁC BÀI TẬP ÔN THI KÌ II TRẢ LỜI CÁC BÀI TẬP Untitled

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang