Tài liệu

Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1323     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU - tài liệu, sách iDoc.Vn
Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Chuyên đ5.doc

Chuyên đề:

TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

A. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

I. TỈ LỆ THỨC

1. Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số d c

b a  (hoặc a : b = c : d).

Các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức; a và d là các số hạng

ngoài hay ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ.

2. Tính chất:

Tính chất 1: Nếu d c

b a  thì bcad 

Tính chất 2: Nếu bcad  và a, b, c, d 0 thì ta có các tỉ lệ thức sau:

d c

b a  ,

d b

c a  ,

a c

b d  ,

a b

c d 

Nhận xét: Từ một trong năm đẳng thức trên ta có thể suy ra các đẳng thức

còn lại.

II. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

-Tính chất: Từ d c

b a  suy ra:

db ca

db ca

d c

b a

 

  



-Tính chất trên còn mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau:

f e

d c

b a

 suy ra: ...  

  

 fdb cba

fdb cba

f e

d c

b a

(giả thiết các tỉ số trên đều có nghĩa).

* Chú ý: Khi có dãy tỉ số 532 cba

 ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2, 3,

5.

Ta cũng viết a : b : c = 2 : 3 : 5

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm