Tài liệu

Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1067     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU - tài liệu, sách iDoc.VnChuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU,Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống…
background image

Chuyên đề: 

TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU 

ACƠ SỞ LÍ THUYẾT 

I. TỈ LỆ THỨC 

1. Định nghĩa: 

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số 

d

c

b

a

  (hoặc a : b = c : d). 

Các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức; a và d là các số hạng 

ngoài hay ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ. 

2. Tính chất: 

Tính chất 1: Nếu 

d

c

b

a

 thì 

bc

ad 

 

Tính chất 2: Nếu 

bc

ad 

 và a, b, c, d  0

 thì ta có các tỉ lệ thức sau: 

   

d

c

b

a

 ,                  

d

b

c

a

,                        

a

c

b

d

     ,                

a

b

c

d

 

Nhận xét: Từ  một trong năm đẳng thức trên ta có thể suy ra các đẳng thức 

còn lại. 

II.  TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU  

-Tính chất:  Từ 

d

c

b

a

 suy ra: 

d

b

c

a

d

b

c

a

d

c

b

a

 

background image

-Tính chất trên còn mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau:  

          

f

e

d

c

b

a

  suy ra: 

...

f

d

b

c

b

a

f

d

b

c

b

a

f

e

d

c

b

a

 

(giả thiết các tỉ số trên đều có nghĩa). 

* Chú ý: Khi có dãy tỉ số 

5

3

2

c

b

a

  ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2, 3, 

5. 

Ta cũng viết a : b : c = 2 : 3 : 5 

 

Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm