Thành viên idoc2012

Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

- 12/22/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên idoc2012

Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

- 12/22/2012
1,530
Báo lỗi

Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

Nội dung
Microsoft Word - Chuyên đ5.doc

Chuyên đề:

TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

A. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

I. TỈ LỆ THỨC

1. Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số d c

b a  (hoặc a : b = c : d).

Các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức; a và d là các số hạng

ngoài hay ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ.

2. Tính chất:

Tính chất 1: Nếu d c

b a  thì bcad 

Tính chất 2: Nếu bcad  và a, b, c, d 0 thì ta có các tỉ lệ thức sau:

d c

b a  ,

d b

c a  ,

a c

b d  ,

a b

c d 

Nhận xét: Từ một trong năm đẳng thức trên ta có thể suy ra các đẳng thức

còn lại.

II. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

-Tính chất: Từ d c

b a  suy ra:

db ca

db ca

d c

b a

 

  



-Tính chất trên còn mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau:

f e

d c

b a

 suy ra: ...  

  

 fdb cba

fdb cba

f e

d c

b a

(giả thiết các tỉ số trên đều có nghĩa).

* Chú ý: Khi có dãy tỉ số 532 cba

 ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2, 3,

5.

Ta cũng viết a : b : c = 2 : 3 : 5

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang