Thành viên nguyenthithuylinh

Chuyên đề 11: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

- 11/04/2011
Chia sẻ
/11 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (11 trang)
Thành viên nguyenthithuylinh

Chuyên đề 11: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

- 11/04/2011
1,120
Báo lỗi

Bộ 20 chuyên đề LTĐH
Chuyên đề 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ  BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
Chuyên đề 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
Chuyên đề 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
Chuyên đề 4: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC
Chuyên đề 5: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG CÓ CHỨA MŨ VÀ LOGARÍT
Chuyên đề 6: HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC-MŨ VÀ LÔGARÍT
Chuyên đề 7: BẤT ĐẲNG THỨC
Chuyên đề 8: LƯỢNG GIÁC
Chuyên đề 9: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
Chuyên đề 10:CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ   
Chuyên đề 11: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM
Chuyên đề12: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN THAM SỐ
Chuyên đề 13: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
Chuyên đề 14: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG
Chuyên đề 15: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG
Chuyên đề 16: BÀI TẬP HÌNH KHÔNG GIAN
Chuyên đề 17: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘGIẢI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN
Chuyên đề 18: GIẢI TÍCH TỔ HỢP
Chuyên đề 19: ỨNG DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Chuyên đề 20: SỐ PHỨC

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang