Tài liệu

Chuyên đề 1: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 178282     Tải về: 968     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 13
Tài liệu Chuyên đề 1: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI. - tài liệu, sách iDoc.Vn
Chuyên đề 1: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ đảng viên ở cơ sở về âm mưu gây chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, tư tưởng cơ bản trong đường lối quân sự...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 17 Lượt xem: 180509
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162624
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1821 Lượt xem: 139780
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 773 Lượt xem: 131759
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 773 Lượt xem: 131759
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2387 Lượt xem: 129817
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 300 Lượt xem: 90262
tâm lý học đại cương Lượt tải: 428 Lượt xem: 79079
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 61985