Thành viên khanhhang

Chương 5: Hồi qui với biến giả

- 02/17/2012
Chia sẻ
Tải xuống miễn phí
Hệ thống đang nâng cấp. Tài liệu này chưa thể xem online
Tải xuống miễn phí (23 trang)
Thành viên khanhhang

Chương 5: Hồi qui với biến giả

- 02/17/2012
1,126
Báo lỗi

I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả
  Biến định tính thường biểu thị các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó.
Ví dụ : …
  Để lượng hoá được biến định tính, trong phân tích hồi qui người ta sử dụng kỷ thuật biến giả.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang