Tài liệu

CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1374     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - tài liệu, sách iDoc.VnCHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ,CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾĐây là thời kỳ tan rã của chế độ phong kiến và là thời kỳ các nước Tây Âu…
CH NG 2ƯƠ
LÝ THUYT C ĐIN V THƯƠNG MI QUC T
N I DUNG CH NG ƯƠ
Ch nghĩa m u d ch v th ng m i Qu c t ươ ế
1
David Hume v i c ch “hàng- ti n- giá” ơ ế
2
3
David Ricardo v i lý thuy t l i th so sánh ế ế
4
Adam Smith v i lý thuy t l i th tuy t đ i ế ế
Haberler v i lý thuy t chi phí c h i ế ơ
5
L i ích đ t đ c v i ràng bu c ngu n l c ượ
6
Đây là th i kỳ tan rã c a ch đ ế
phong ki n và là th i kỳ các n c ế ướ
Tây Âu đang th c hi n quá trình
tích lũy nguyên th y t b n ư
CNMD phát tri n qua 2 th i kỳ:
tr ng kim và tr ng th ng ươ
CNMD b t đ u thoái trào vào th ế
kỳ th 18 cho đ n khi KT h c c ế
đi n đ c hình thành rõ ràng nh ượ
Adam Smith thì CNMD k t thúc ế
v m t lý lu n, tuy nhiên nh ng
nh h ng v m t chính sách KT ưở
c a nhà n c thì v n còn ướ
CH NGHĨA
MU DCH
(TK16-TK18)
Thuyết trng
thương-
Mercantilism
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾĐây là thời kỳ tan rã của chế độ phong kiến và là thời kỳ các nước Tây Âu đang thực hiện quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản CNMD phát triển qua 2 thời kỳ: trọng kim và trọng thương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1374     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP Lượt tải: 332 Lượt xem: 25000
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMILK Lượt tải: 76 Lượt xem: 21695
Quản trị học đại cương Lượt tải: 126 Lượt xem: 17945
Tâm lý học quản trị kinh doanh Lượt tải: 132 Lượt xem: 16698