Tài liệu

CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1573     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - tài liệu, sách iDoc.VnCHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾĐây là thời kỳ tan rã của chế độ phong kiến và là thời kỳ c
CH NG 2ƯƠ
LÝ THUYT C ĐIN V THƯƠNG MI QUC T
N I DUNG CH NG ƯƠ
Ch nghĩa m u d ch v th ng m i Qu c t ươ ế
1
David Hume v i c ch “hàng- ti n- giá” ơ ế
2
3
David Ricardo v i lý thuy t l i th so sánh ế ế
4
Adam Smith v i lý thuy t l i th tuy t đ i ế ế
Haberler v i lý thuy t chi phí c h i ế ơ
5
L i ích đ t đ c v i ràng bu c ngu n l c ượ
6
Liên hệ quảng cáo

Đây là th i kỳ tan rã c a ch đ ế
phong ki n và là th i kỳ các n c ế ướ
Tây Âu đang th c hi n quá trình
tích lũy nguyên th y t b n ư
CNMD phát tri n qua 2 th i kỳ:
tr ng kim và tr ng th ng ươ
CNMD b t đ u thoái trào vào th ế
kỳ th 18 cho đ n khi KT h c c ế
đi n đ c hình thành rõ ràng nh ượ
Adam Smith thì CNMD k t thúc ế
v m t lý lu n, tuy nhiên nh ng
nh h ng v m t chính sách KT ưở
c a nhà n c thì v n còn ướ
CH NGHĨA
MU DCH
(TK16-TK18)
Thuyết trng
thương-
Mercantilism
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
CHƯƠNG 2 LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾĐây là thời kỳ tan rã của chế độ phong kiến và là thời kỳ các nước Tây Âu đang thực hiện quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản CNMD phát triển qua 2 thời kỳ: trọng kim và trọng thương
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1573     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm