Chia sẻ Download
Tài liệu Chương 1 - Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực
/16 trang
Thành viên khuugiahy

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực

- 12 tháng trước
876
Báo lỗi

• Là những con ngƣời cụ thể đảm nhận một chức vụ hay một vị trí công tác nào đó trong tổ chức.• Có các cách hiểu khác nhau nhƣng về cơ bản khái niệm về nguồn nhân lực đƣợc xác định bởi những thông tin....

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT