Tài liệu

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 853     Tải về: 13     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Chương 1 - Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực - tài liệu, sách iDoc.VnChương 1 - Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực,• Là những con ngƣời cụ thể đảm nhận một chức vụ hay một vị trí công tác nào đó trong tổ chức.• Có các cách hiểu khác nhau nhƣng…
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC
I. KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN LỰC
Liên hệ quảng cáo

NGUN
NHÂN LC
GÌ?
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực

• Là những con ngƣời cụ thể đảm nhận một chức vụ hay một vị trí công tác nào đó trong tổ chức.• Có các cách hiểu khác nhau nhƣng về cơ bản khái niệm về nguồn nhân lực đƣợc xác định bởi những thông tin....

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 853     Tải về: 13     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Báo cáo thực tâp về quản trị nhân sự Lượt tải: 353 Lượt xem: 33946
Đề cương môn Quản trị nguồn nhân lực Lượt tải: 130 Lượt xem: 16266
Giáo trình quản trị nhân sự toàn tập Lượt tải: 158 Lượt xem: 12542
Giáo trình TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ Lượt tải: 123 Lượt xem: 8160
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình TÂM LÝ HỌC QUẢN TRỊ Lượt tải: 123 Lượt xem: 8160
trắc nghiệm quản trị chiến lược Lượt tải: 87 Lượt xem: 7622
CHƯƠNG 6 - ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH Lượt tải: 32 Lượt xem: 4327
Quy chế công tác phí, tiếp khách. Lượt tải: 46 Lượt xem: 4256