Tài liệu

Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim"

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 26084     Tải về: 40     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim" - tài liệu, sách iDoc.VnĐề bài: Cần cù, chăm chỉ là những đức tính tốt đẹp của ngừơi VN. Đó là một giá trị truyền thống cao quý. Ông
Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim"
Đề bài: Cần cù, chăm chỉ là những đức tính tốt đẹp của ngừơi VN. Đó là một giá trị truyền thống cao quý. Ông cha ta cũng đã có nhiều câu tục ngữ ca ngợi sự chăm chỉ. Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim"
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan