Thành viên okiamai2

Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing

- 04/26/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên okiamai2

Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing

- 04/26/2012
5,442
Báo lỗi

1/ Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên
ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc
tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng.
Theo Marketing Philip Kotler: Marketing là một quátrình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá
nhân và tập thể có được những gì họ cần và mongmuốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi
những sản phẩm có giá trị với những người khác  
2/ Chức năng của phòng marketing  
-            Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sựthật ngầm hiểu của khách hàng
-            Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu
-            Khảo sát hành vi  ứng sử của khách hàng

Nội dung
Microsoft Word - Chức năng nhiệm vụ của phòng marketing

Chức năng nhiệm vụ của

phòng marketing

1/ Phòng marketing là cầu nối giữa bên trong và bên

ngoài, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc

tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng.

Theo Marketing Philip Kotler: Marketing là một quá

trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá

nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong

muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi

những sản phẩm có giá trị với những người khác

2/ Chức năng của phòng marketing

- Nghiên cứu tiếp thị và thông tin, tìm hiểu sự

thật ngầm hiểu của khách hàng

- Lập hồ sơ thị trường và dự báo doanh thu

- Khảo sát hành vi ứng sử của khách hàng

tiềm năng

- Phân khúc thị trường, xác định mục tiêu,

định vị thương hiệu

- Phát triển sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm

với các thuộc tính mà thị trường mong muốn

(thực hiện trước khi sản xuất sản phẩm, xây dựng

nhà hàng,….)

- Quản trị sản phẩm (chu kỳ sống sản phẩm):

Ra đời, phát triển, bão hòa, suy thoái, và đôi khi là

hồi sinh.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược

marketing như 4P: sản phẩm, giá cả, phân phối,

chiêu thị; 4 C: Nhu cầu, mong muốn, tiện lợi và

thông tin. Đây là kỹ năng tổng hợp của toàn bộ

quá trình trên nhằm kết hợp 4P và 4C.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang