Tài liệu

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 332     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá - tài liệu, sách iDoc.VnChủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá,- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. - PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. - PTNT: Nhận biết và…
background image

Website h tr ging dy và chăm sóc tr em 

www.mamnon.com 

Tr em hôm nay – Thế gii ngày mai 

 

Ch đim: Thế giđộng v

Đề tài: Làm quen ch viết i, t, c 

Nhóm lp: Lá 

 

 

 

background image

Website h tr ging dy và chăm sóc tr em 

www.mamnon.com 

Tr em hôm nay – Thế gii ngày mai 

 

I. Mđích yêu cu: 

- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. 

- PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. 

- PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi. 

- PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc. 

II. Chun b:  

- Chữ i – t – c in thường và viết thường (chữ to) của cô. 

- Tranh con voi, sư tử, con cáo và từ: con voi, sư tử, con cáo. 

- Bảng quay chữ, các thẻ chữ rời. 

- Bài soạn trên Power point 

III. Tiến Hành:  

1. Hoạt động 1: * Hát và trò chuyện:  

Cô và cháu hát bài: “ Ta đi vào rừng xanh” 

background image

Website h tr ging dy và chăm sóc tr em 

www.mamnon.com 

Tr em hôm nay – Thế gii ngày mai 

Sau  ñoù  troø  chuyeän  veà  caùc  con  vaät  vaø  cho  treû  keå  teân  caùc 

con vaät 

Chúng ta vừa đi vào rừng xanh. 

Thế các con có biết trong rừng xanh có những con vật gì không? 

Cô  cùng  trẻ  trò chuyện về những  con  vật  sống trong  rừng. (Kết hợp 

trò chuyện và quan sát trên máy tính) 

2. Hođộng 2:

 * TRẻ làm quen chữ i- t-c thông qua các giác quan và 

ngôn ngữ:  

- Chữ i:  

+ Câu đố:  

“Bốn chân trông tựa cột đình 

Vòi dài tay lớn dáng hình oai phong 

Lúc ra trận khi xiếc rong 

Thồ hàng kéo gỗ đều không quản gì?” 

(Đó là con gì?) 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. - PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. - PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi. - PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 195 Lượt xem: 62187
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 31 Lượt xem: 55575
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 566 Lượt xem: 54712
Có thể bạn quan tâm