Tài liệu

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 467     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá - tài liệu, sách iDoc.Vn- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. - PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. - PTN
Website h tr ging dy và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Tr em hôm nay – Thế gii ngày mai
Ch đim: Thế gii động vt
Đề tài: Làm quen ch viết i, t, c
Nhóm lp: Lá
Website h tr ging dy và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Tr em hôm nay – Thế gii ngày mai
I. Mc đích yêu cu:
- PTTC: Có kh năng quan sát và tìm tòi qua tranh nh.
- PTNN: Có kh năng nghe hiu và din đạt ch, phát âm chun.
- PTNT: Nhn biết và phát âm đúng ch i – t – c qua các trò chơi.
- PTTM: Yêu thích cnh, tranh và t v màu sc.
II. Chun b:
- Ch i – t – c in thường và viết thường (ch to) ca cô.
- Tranh con voi, sư t, con cáo và t: con voi, sư t, con cáo.
- Bng quay ch, các th ch ri.
- Bài son trên Power point
III. Tiến Hành:
1. Hot động 1: * Hát và trò chuyn:
Cô và cháu hát bài: “ Ta đi vào rng xanh”
Website h tr ging dy và chăm sóc tr em
www.mamnon.com
Tr em hôm nay – Thế gii ngày mai
Sau ñoù troø chuyeän veà caùc con vaät vaø cho treû keå teân caùc
con vaät
Chúng ta va đi vào rng xanh.
Thế các con có biết trong rng xanh có nhng con vt gì không?
cùng tr trò chuyn v nhng con vt sng trong rng. (Kết hp
trò chuyn và quan sát trên máy tính)
2. Hot động 2: * TR làm quen ch i- t-c thông qua các giác quan
ngôn ng:
- Ch i:
+ Câu đố:
“Bn chân trông ta ct đình
Vòi dài tay ln dáng hình oai phong
Lúc ra trn khi xiếc rong
Th hàng kéo g đều không qun gì?”
(Đó là con gì?)
Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá
- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. - PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. - PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi. - PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - lam quen chu viet.doc

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Chủ điểm: Thế giới động vật

Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c

Nhóm lớp: Lá

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

I. Mục đích yêu cầu:

- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh.

- PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn.

- PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi.

- PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc.

II. Chuẩn bị:

- Chữ i – t – c in thường và viết thường (chữ to) của cô.

- Tranh con voi, sư tử, con cáo và từ: con voi, sư tử, con cáo.

- Bảng quay chữ, các thẻ chữ rời.

- Bài soạn trên Power point

III. Tiến Hành:

1. Hoạt động 1: * Hát và trò chuyện:

Cô và cháu hát bài: “ Ta đi vào rừng xanh”

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Sau ñoù troø chuyeän veà caùc con vaät vaø cho treû keå teân caùc

con vaät

Chúng ta vừa đi vào rừng xanh.

Thế các con có biết trong rừng xanh có những con vật gì không?

Cô cùng trẻ trò chuyện về những con vật sống trong rừng. (Kết hợp

trò chuyện và quan sát trên máy tính)

2. Hoạt động 2: * TRẻ làm quen chữ i- t-c thông qua các giác quan và

ngôn ngữ:

- Chữ i:

+ Câu đố:

“Bốn chân trông tựa cột đình

Vòi dài tay lớn dáng hình oai phong

Lúc ra trận khi xiếc rong

Thồ hàng kéo gỗ đều không quản gì?”

(Đó là con gì?)

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

+ Cháu xem tranh (trên máy tính) con voi và từ con voi.

+ Cháu tìm chữ đã học.

+ Giới thiệu chữ i (đọc mẫu)

- Phân tích: Chữ i gồm 1 nét thẳng và 1 chấm phía trên.

+ Lớp, cá nhân đọc chữ i.

+ Cô giới thiệu i in thường, I in hoa và i viết thường.

- Chữ t

+ Cô giới thiệu tranh sư tử và từ sư tử. (Tranh trên máy tính)

+ Cháu tìm chữ giống nhau.

+ Giới thiệu chữ t (đọc mẫu)

- Phân tích: Chữ t gồm 1 nét sổ thẳng và 1 nét gạch ngang nằm gần

phía trên ta được chữ t.

+ Lớp, cá nhân đọc (t)

+ Cô giới thiệu t in thường, T in hoa và t viết thường

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

- Chữ c

+ Cô giới thiệu tranh con cáo và từ con cáo. (Tranh trên máy tính)

+ Cháu tìm chữ chưa học giống nhau.

+ Giới thiệu chữ c (đọc mẫu)

- Phân tích: Chữ c gồm 1 nét cong hở bên phải.

+ Lớp, cá nhân đọc (c)

+ Cô giới thiệu c in thường, c viết thường, C in hoa.

* So sánh chữ i- t- c.

3. Hoạt động 3: Trò chơi:

- Cháu tìm chữ i qua các thẻ rời.

- Tìm các con vật có tên mang chữ cái i- t- c.

Kết hợp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, bảo vệ con vật.

4. Kết thúc: nhận xét giờ học.

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm