Thành viên idoc2012

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

- 12/01/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Chủ điểm: Thế giới động vật - Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c - Nhóm lớp: Lá

- 12/01/2012
477
Báo lỗi

- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. - PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. - PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi. - PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc.

Nội dung
Microsoft Word - lam quen chu viet.doc

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Chủ điểm: Thế giới động vật

Đề tài: Làm quen chữ viết i, t, c

Nhóm lớp: Lá

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

I. Mục đích yêu cầu:

- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh.

- PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn.

- PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi.

- PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc.

II. Chuẩn bị:

- Chữ i – t – c in thường và viết thường (chữ to) của cô.

- Tranh con voi, sư tử, con cáo và từ: con voi, sư tử, con cáo.

- Bảng quay chữ, các thẻ chữ rời.

- Bài soạn trên Power point

III. Tiến Hành:

1. Hoạt động 1: * Hát và trò chuyện:

Cô và cháu hát bài: “ Ta đi vào rừng xanh”

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Sau ñoù troø chuyeän veà caùc con vaät vaø cho treû keå teân caùc

con vaät

Chúng ta vừa đi vào rừng xanh.

Thế các con có biết trong rừng xanh có những con vật gì không?

Cô cùng trẻ trò chuyện về những con vật sống trong rừng. (Kết hợp

trò chuyện và quan sát trên máy tính)

2. Hoạt động 2: * TRẻ làm quen chữ i- t-c thông qua các giác quan và

ngôn ngữ:

- Chữ i:

+ Câu đố:

“Bốn chân trông tựa cột đình

Vòi dài tay lớn dáng hình oai phong

Lúc ra trận khi xiếc rong

Thồ hàng kéo gỗ đều không quản gì?”

(Đó là con gì?)

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

+ Cháu xem tranh (trên máy tính) con voi và từ con voi.

+ Cháu tìm chữ đã học.

+ Giới thiệu chữ i (đọc mẫu)

- Phân tích: Chữ i gồm 1 nét thẳng và 1 chấm phía trên.

+ Lớp, cá nhân đọc chữ i.

+ Cô giới thiệu i in thường, I in hoa và i viết thường.

- Chữ t

+ Cô giới thiệu tranh sư tử và từ sư tử. (Tranh trên máy tính)

+ Cháu tìm chữ giống nhau.

+ Giới thiệu chữ t (đọc mẫu)

- Phân tích: Chữ t gồm 1 nét sổ thẳng và 1 nét gạch ngang nằm gần

phía trên ta được chữ t.

+ Lớp, cá nhân đọc (t)

+ Cô giới thiệu t in thường, T in hoa và t viết thường

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

- Chữ c

+ Cô giới thiệu tranh con cáo và từ con cáo. (Tranh trên máy tính)

+ Cháu tìm chữ chưa học giống nhau.

+ Giới thiệu chữ c (đọc mẫu)

- Phân tích: Chữ c gồm 1 nét cong hở bên phải.

+ Lớp, cá nhân đọc (c)

+ Cô giới thiệu c in thường, c viết thường, C in hoa.

* So sánh chữ i- t- c.

3. Hoạt động 3: Trò chơi:

- Cháu tìm chữ i qua các thẻ rời.

- Tìm các con vật có tên mang chữ cái i- t- c.

Kết hợp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, bảo vệ con vật.

4. Kết thúc: nhận xét giờ học.

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang