Tài liệu

Chủ đề : Phương tiện giao thông - Đề tài : Khám phá khoa học - Lớp : Mầm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7566     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Chủ đề : Phương tiện giao thông - Đề tài : Khám phá khoa học - Lớp : Mầm - tài liệu, sách iDoc.Vn- Trẻ biết kể tên các loại PTGT đường bộ, biết nêu đặc đểm, công dụng của chúng. - Giáo dục trẻ b
Ch đề : Phương tin giao thông
Ch đề nhánh : thích PTGT nào?
Đề tài : Khám phá khoa hc.
“ Nhn biết, gi tên và nêu đặc đim ca xe đp và xe máy”.
Lp : Mm 2
Người son : Đặng Th Thanh Tuyn
Đơn v : Nhóm 8_Lp CĐMN K9A
ĐÓN TR TRÒ CHUYN
Trò chuyn tìm hiu v các PTGT đường b.
Các b phn, công dng ca PTGT đường b.
Trò chuyn v ý thích ca bé: bé thích PTGT n
ào? T
sao?
I.
Mc đích _ Yêu cu :
-
Tr biết k tên các loi PTGT đường b, biết nêu đ
c đểm,
công dng ca chúng.
-
Giáo dc tr biết thái độ tích cc, an to
àn khi tham gia
giao thông ( ngi ngay ngn, không đùa gin). Giáo dc tr
v lut
l an toàn giao thông: khi đi b phi đi trên va bên ph
i; khi đi xe
thì đèn đỏ phi dng li, đèn xanh mi được đi tiếp.
II.
Chun b :
-
Đĩa hình mt s loi PTGT đường bo
-
Ni dung câu hi để đàm thoi.
Liên hệ quảng cáo

III.
Tiến hành:
-
đón tr tn tay ph huynh, cháu biết chào hi mi người.
-
cho tr cùng ngi trò chuyn, xem hình v
mt s loi
PTGT đường b. Cô đưa ra các câu hi:
+ Hôm nay ba m đưa các con đến trường bng phương tin gì?
+ Các con biết có nhng loi phương tin giao thông gì?
+ hình đây?( gii thiu hình mt s loi PTGT đư
ng
b).
+ Cô hi tr tên, đặc đim ca tng loi.
+ h thng li cho tr biết : các loi PTGT chy trên đường l
à
nhng loi PTGT đường b.
+ Cô hi bé thích đi loi xe nào? Ta sao?
+ Gio dc tr khi được đi trên các lo
gi trt t, không được th đầu, tay ra ngoài không được đứng trư
c
hoc sau xe để đảm bo ATGT.Khi đi b phi đi trên va hè bên ph
i; khi
đi xe thì đèn đỏ phi dng li, đèn xanh mi được đi tiếp.
TH DC BUI SÁNG
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Chủ đề : Phương tiện giao thông - Đề tài : Khám phá khoa học - Lớp : Mầm
- Trẻ biết kể tên các loại PTGT đường bộ, biết nêu đặc đểm, công dụng của chúng. - Giáo dục trẻ biết có thái độ tích cực, an toàn khi tham gia giao thông ( ngồi ngay ngắn, không đùa giỡn). Giáo dục trẻ về luật lệ an toàn giao thông: khi đi bộ phải đi trên vỉa hè bên phải; khi đi xe thì đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới được đi tiếp.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67937
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 721 Lượt xem: 65637
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64950
Có thể bạn quan tâm