Tài liệu

Chủ đề: Con vật sống trong rừng - Đề tài: Mình cùng tập đếm - Nhóm lớp: Mầm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 989     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Chủ đề: Con vật sống trong rừng - Đề tài: Mình cùng tập đếm - Nhóm lớp: Mầm - tài liệu, sách iDoc.VnTrẻ biết đếm đến 3, nhận biết nhóm con vật có số lượng 3, nhận biết số 3. - Biết tạo nhóm trong phạm vi 3. - Nhậ
Chủ đề: Con vt sng trong rng
Đềi: Mình cùng tập đếm
Nhóm lp: Mm
I. Mc đích yêu cầu:
- Tr biết đếm đến 3, nhn biết nhóm con vt có slượng 3, nhn biết
s 3.
- Biết to nhóm trong phm vi 3.
- Nhn biết mt s con vt sng trong rng.
- Tr kng so nh 2 nhóm đối tượng, tr li trọn câu ,nói đúng
thut ng toán hc .
- Rèn luyn kh năng vận động nhanh nhn, biết phi hp vi bn khi
chơi.
- Gíao duc tr biết động vt sng trong rừng là động vt quý hiếm .
II. Chun b:
- Bài ging trình chiếu trên phn mm PP.
- Con vt bng nhựa để tr chơi trò chơi (có thể s dng bng th
hình)
- Th hình hoc carot bng xp.
- Vòng th dc.
III. Tiến Hành:
1. Hoạt động 1: Ta đi vào rng xanh.
Cô và tr cùng hát và vận động theo i hát: Ta đio rng xanh.
Cho tr xem hình nh trên máy tính và trò chuyn cùng tr:
Đây là con gì? sng ở đâu?
đếm lần lượt s con vt.
Tr quan t thỏ, đếm lần t s con th xut hin gn vi ch s
tương ứng.
dy tr sng 3 và ch s ba.
Đếm s cà rt
So sánh 2 tp hp bng nhau.
2. Hoạt động 2: Con nào v nhóm ny.
Tr v c, ly r các con vt, chnc con vt trong r xếp thành
các nhóm các con vt cùng loài. Mi nhóm 3 con vật. Sau đó quan t trên
màn hình để kim tra kết qu.
3. Hoạt động 3: Xem ai nhanh hơn.
chia bé làm 2 đội, xếp thành hàng dc, một đội th trng mt
đội thỏ đâu.
Bạn đứng đầu hàng bt liên tiếp qua 3 vòng, chy lên ly càrt b vào
r của đội mình ri chy v cui hàng, bn tiếp theo tiếp tc cho đến hết.
Chủ đề: Con vật sống trong rừng - Đề tài: Mình cùng tập đếm - Nhóm lớp: Mầm
Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết nhóm con vật có số lượng 3, nhận biết số 3. - Biết tạo nhóm trong phạm vi 3. - Nhận biết một số con vật sống trong rừng. - Trẻ có kỹ năng so sánh 2 nhóm đối tượng, trả lời trọn câu ,nói đúng thuật ngữ toán học . - Rèn luyện khả năng vận động nhanh nhẹn, biết phối hợp với bạn khi chơi. - Gíao duc trẻ biết động vật sống trong rừng là động vật quý hiếm . II. Chuẩn bị: - Bài giảng trình chiếu trên phần mềm PP. - Con vật bằng nhựa để trẻ chơi trò chơi (có thể sử dụng bằng thẻ hình) - Thẻ hình hoặc carot bằng xốp. - Vòng thể dục.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - toanso3

Chủ đề: Con vật sống trong rừng

Đề tài: Mình cùng tập đếm

Nhóm lớp: Mầm

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết nhóm con vật có số lượng 3, nhận biết

số 3.

- Biết tạo nhóm trong phạm vi 3.

- Nhận biết một số con vật sống trong rừng.

- Trẻ có kỹ năng so sánh 2 nhóm đối tượng, trả lời trọn câu ,nói đúng

thuật ngữ toán học .

- Rèn luyện khả năng vận động nhanh nhẹn, biết phối hợp với bạn khi

chơi.

- Gíao duc trẻ biết động vật sống trong rừng là động vật quý hiếm .

II. Chuẩn bị:

- Bài giảng trình chiếu trên phần mềm PP.

- Con vật bằng nhựa để trẻ chơi trò chơi (có thể sử dụng bằng thẻ

hình)

- Thẻ hình hoặc carot bằng xốp.

- Vòng thể dục.

III. Tiến Hành:

1. Hoạt động 1: Ta đi vào rừng xanh.

Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát: Ta đi vào rừng xanh.

Cho trẻ xem hình ảnh trên máy tính và trò chuyện cùng trẻ:

Đây là con gì? sống ở đâu?

đếm lần lượt số con vật.

Trẻ quan sát thỏ, đếm lần lượt số con thỏ xuất hiện gắn với chữ số

tương ứng.

dạy trẻ số lượng 3 và chữ số ba.

Đếm số cà rốt

So sánh 2 tập hợp bằng nhau.

2. Hoạt động 2: Con nào về nhóm nấy.

Trẻ về góc, lấy rổ các con vật, chọn các con vật trong rổ và xếp thành

các nhóm các con vật cùng loài. Mỗi nhóm 3 con vật. Sau đó quan sát trên

màn hình để kiểm tra kết quả.

3. Hoạt động 3: Xem ai nhanh hơn.

Cô chia bé làm 2 đội, xếp thành hàng dọc, một đội thỏ trắng và một

đội thỏ đâu.

Bạn đứng đầu hàng bật liên tiếp qua 3 vòng, chạy lên lấy càrốt bỏ vào

rổ của đội mình rồi chạy về cuối hàng, bạn tiếp theo tiếp tục cho đến hết.

Hết thời gian, cô kiểm tra kết quả mỗi đội.

Kết thúc

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm