Tài liệu

CÂY TRE VIỆT NAM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3174     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu CÂY TRE VIỆT NAM - tài liệu, sách iDoc.Vn1. Vài nét về tác giả, tác phẩm: Tác giả: Thép Mới (1925 – 1991) tên thật là Hà Văn Lộc, quê ở Tây Hồ (Hà Nội). Ngo
Ng vănbài 26
Ng vănbài 26
Tiết 109:
Tiết 109:
CÂY TRE VIT NAM
CÂY TRE VIT NAM
(Thép mi)
(Thép mi)
I. Đọc và tìm hiu chung.
I. Đọc và tìm hiu chung.
1. Vài nét v tác gi, tác phm:
1. Vài nét v tác gi, tác phm:
Tác gi: Thép Mi (1925 1991) tên tht là Hà Văn
Tác gi: Thép Mi (1925 1991) tên tht là Hà Văn
Lc, quê Tây H (Hà Ni). Ngoài báo chi, ông còn
Lc, quê Tây H (Hà Ni). Ngoài báo chi, ông còn
viết nhiu bút kí, thuyết minh phim.
viết nhiu bút kí, thuyết minh phim.
Tác phm: Bài cây tre Vit Nam là li bình cho b
Tác phm: Bài cây tre Vit Nam là li bình cho b
phim cùng tên ca các nhà đin nh Ba Lan. Phim
phim cùng tên ca các nhà đin nh Ba Lan. Phim
ca ngi cuc kháng chiến chng thc dân Pháp ca
ca ngi cuc kháng chiến chng thc dân Pháp ca
nhân dân ta.
nhân dân ta.
2. Đọc văn bn:
2. Đọc văn bn:
Liên hệ quảng cáo

- B cc văn bn: Gm 4 phn:
- B cc văn bn: Gm 4 phn:
Phn 1
Phn 1
: T đầu đến
: T đầu đến
“Chí khí như người
“Chí khí như người
”: Gii
”: Gii
thiu chung v cây tre Vit Nam.
thiu chung v cây tre Vit Nam.
Phn 2
Phn 2
: Tiếp t
: Tiếp t
“Tre, na, trúc, mai, vu...”
“Tre, na, trúc, mai, vu...”
đến
đến
chết có nhau chung thu:
chết có nhau chung thu:
Tre vi con người
Tre vi con người
Vit Nam trong cuc sng hàng ngày.
Vit Nam trong cuc sng hàng ngày.
Phn 3
Phn 3
: Tiếp t
: Tiếp t
“Như tre mc thng”
“Như tre mc thng”
đến
đến
“Tre,
“Tre,
anh hùng chiến đấu”:
anh hùng chiến đấu”:
Tre cùng vi con ngưi
Tre cùng vi con ngưi
trong cuc chiến đấu bo v t quc.
trong cuc chiến đấu bo v t quc.
Phn 4: Tiếp t
Phn 4: Tiếp t
“Nhc ca trúc”
“Nhc ca trúc”
đến hết: Tre vi
đến hết: Tre vi
dân tc Vit Nam trong hin ti và tương lai.
dân tc Vit Nam trong hin ti và tương lai.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CÂY TRE VIỆT NAM
1. Vài nét về tác giả, tác phẩm: Tác giả: Thép Mới (1925 – 1991) tên thật là Hà Văn Lộc, quê ở Tây Hồ (Hà Nội). Ngoài báo chi, ông còn viết nhiều bút kí, thuyết minh phim. Tác phẩm: Bài cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên của các nhà điện ảnh Ba Lan. Phim ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. 2. Đọc văn bản: - Bố cục văn bản: Gồm 4 phần: Phần 1: Từ đầu đến “Chí khí như người”: Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam. Phần 2: Tiếp từ “Tre, nứa, trúc, mai, vầu...” đến “chết có nhau chung thuỷ”: Tre với con người Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3174     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan