Tài liệu

CẤU TRÚC DỮ LIỆU RASTER VÀ VECTOR

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3077     Tải về: 12     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu CẤU TRÚC DỮ LIỆU RASTER VÀ VECTOR - tài liệu, sách iDoc.VnCẤU TRÚC DỮ LIỆU RASTER VÀ VECTOR,Các đối tượng địa lý khi được biểu diễn trên máy tính được biết đến ở 2 dạng: cấu trúc dữ liệu raster và cấu trúc dữ liệu…
background image

CẤU TRÚC DỮ LIỆU RASTER VÀ VECTOR

1        

 

CẤU TRÚC RASTER

 

                                                                                                      

 

 

.....................................................................................................

 

1  

2        

 

CẤU TRÚC VECTOR

 

                                                                                                     

 

 

....................................................................................................

 

3  

2.1

          

 

Cấu trúc Spaghetti

 

                                                                                                    

 

 

...................................................................................................

 

4  

2.2

          

 

Cấu trúc Topology

 

                                                                                                    

 

 

...................................................................................................

 

5  

3        

 

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CẤU TRÚC VECTOR VÀ RASTER

 

                                  

 

 

.................................

 

6  

Các đối tượng địa lý khi được biểu diễn trên máy tính được biết đến ở 2 dạng: cấu  

trúc dữ liệu raster và cấu trúc dữ liệu vector.

1

CẤU TRÚC RASTER

Khái niệm

Mô hình raster biểu diễn không gian như là một ma trận số nguyên, mỗi giá trị số 

nguyên đại diện cho một thuộc tính, vị trí của số nguyên chính là vị trí của đối 

tượng

Thí dụ: 

background image

Hình 1: Mô hình dữ liệu raster và vector

Hình 2: Mô hình dữ liệu raster và vector

Liên hệ với thế giới thực: mỗi pixel sẽ tương ứng với một ô nào đó trong thế giới 
thực.
Trong cấu trúc raster:

- Đường được biểu diễn bằng những pixel có cùng giá trị f(x,y) liên tiếp nhau.
- Vùng được xác định thành một mạng gồm nhiều pixel có cùng giá trị thuộc 

tính f(x,y).

background image

Hình 3: Cấu trúc dữ liệu raster

Cấu trúc lưu trữ raster cơ bản:

- Cấu trúc lưu mã chi tiết (exhaustive enumeration)
- Cấu trúc lưu mã run length (run-length encoding).

Đối với cấu trúc lưu mã chi tiết, mỗi một điểm lưới được gắn với giá trị duy nhất, 
vì vậy dữ liệu không được nén gọn. 
Cấu trúc lưu mã chạy dài có ý nghĩa như là một kỹ thuật nén dữ liệu nếu raster 
chứa các nhóm điểm lưới có cùng một giá trị. Khi đó thay vì phải lưu trữ riêng cho 
từng điểm lưới, cấu trúc này lưu trữ theo từng thành phần có một giá trị duy nhất và 
số lượng điểm lưới chứa đựng giá trị đó.

Hình : Minh họa cấu trúc mã  chi tiết

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

CẤU TRÚC DỮ LIỆU RASTER VÀ VECTOR

Các đối tượng địa lý khi được biểu diễn trên máy tính được biết đến ở 2 dạng: cấu trúc dữ liệu raster và cấu trúc dữ liệu vector.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập Cơ sở dữ liệu Lượt tải: 71 Lượt xem: 7563
hệ hỗ trợ ra quyết định Lượt tải: 82 Lượt xem: 6904
BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP Lượt tải: 5 Lượt xem: 4593
Giáo trình Microsoft Access 2007 Lượt tải: 40 Lượt xem: 4324