Tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 896     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 32
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế - tài liệu, sách iDoc.VnCâu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế,Câu 1: Loại hối phiếu mà ko cần kí hậu là: a)Hối phiếu đích danh b)Hối fiếu theo lệnh c)Hối fiếu xuất trình...
Câu 1: Loại hối phiếu mà ko cần kí hậu là:
a)Hối phiếu đích danh
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình
C. đây là loại hối fiếu danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi chỉ ghi
“trả cho người cầm fiếu” ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa
a)Thanh tóan ngay lập tức
b)Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán
c)Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn
C. CK dạng tài trợ ngắn hạn của NH cho người thụ hưởng, theo đó người thụ
hưởng chuyển nhượng giấy tờ giá chưa đáo hạn cho NH đ nhận số tiền bằng mệnh
giá trừ fần lãi hoa hồng fí. vậy khi CK chính việc kiểm tra chứng từ để xem chứng
đủ đk để Ck hay ko khi đủ đk CK thì sẽ đc CK việc đc CK chính việc thanh
toán các giấy tờ có giá trước khi đáo hạn.
Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là
ngoại tệ tự do chuyển đổi
a)Đúng
b)Sai
B. việc lựa chọn đồng tiền tính tóan đồng tiền thanh toán trog TM do 2 bên
XK và NK thỏa thuận, nó có thể là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi, nó có thể là đồng nội tệ
của nước đó or đồng tiền của 1 nước thứ 3.
Câu 4.Phương tiện thanh tóan nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn giản
linh hoạt
a)Hối fiếu
b)Lệnh fiếu
c)Séc
d)Th
D. Vì khi sử dụng thẻ thì ko fải sử dụng nhiều tiền mặt tiết kiệm đc CF in ấn, bảo quản,
vận chuyển, gửi 1 nơi thể rút đc nhiều nơi vào bất cứ thời gian nào. Mặt khác các
loại thẻ đc làm bằng công ngh cao, hóa nên rất an tòan. Khi sử dụng thẻ còn giúp
khách hàng điều chỉnh các khoản chi tiêu 1 cách hợp trong 1 khoảng thời gian nhất định
với HMTD vì vậy nó cũng rất linh hoạt
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
a)Irrevocable credit
b)Red clause credit
c)Revolving credit
d)Irrevocable transferable credit
B. Vì đây là loại tín dụng ứng trước, nó cho fép NH thông báo hay NH xác nhận ứng tiền
trước cho người thự hưởng trước khi họ xuất trình chứng từ hàng hóa thường đc sử
dụng như 1 phương tiện cấp vốn cho bên bán trước khi giao hàng
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:
a)FOB
b)FAS
c)CIF
d)CFR (C&F)
A. Vì giá FOB rẻ Người nhập khẩu tiết kiệm chi trả ngoại tệ, người nhập khẩu là người
chịu trách nhiệm thuê tầu và mua bảo hiểm: trả bằng nội tệ, mặt khác vì thuê ở trong nước
nên nơi nào thuận tiện thì mua tạo việc làm cho đối tác, mua tận gốc bán tận ngọn
B
Câu 7: Theo UCP 500, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu
là:
a)7 ngày làm việc của NH
b)7 ngày sau ngày giao hàng
c)21 ngày sau ngày giao hàng
d)21 ngày sau ngày giao hàng nhưng fải nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C đó
D
Câu 8: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:
a)Trao chứng từ cho nhà nhập khẩu
b)Khống chế chứng từ cho đến khi nhà NK trả tiền
c)Khống chế chứng từ cho đến khi nhà NKchấp nhận hối phiếu
d)Tất cả các câu trên đều ko chính xác
D. +Trong thanh toán nhờ thu kèm chứng từ, nhà nhập khẩu gửi ủy thác bộ chứng từ
cho NH phục vụ mình để thu tiền. NH nhthu chuyển chứng từ tới NH bên NK với chỉ thị
chỉ giao các chứng t này khi đã thanh toán (thanh tóan D/P) hoặc fải chấp nhận hối
phiếu đòi nợ (D/A)
+Trong thanh toán nhờ thu trơn: các chứng từ thương mại do bên xuất khẩu chuyển giao
trực tiếp cho bên NK, thông qua NH
Câu 9: Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán tín dụng chứng từ thực chất là mua
đứt bộ chứng từ hàng hóa:
a)Đúng
b)Sai
B. Vì theo nghiệp vụ này khi NH chiết khấu đã thanh toán trả tiền cho nhà XK, sau đó NH
chiết khấu vì bất cứ lí do gì nếu ko đòi tiền đc từ NH FH thì cũng ko đc đòi lại số tiền đã trả
Liên hệ quảng cáo

cho nhà XK. NH đứng ra chiết khấu chỉ là NH đc chỉ định chiết khấu, trả thay NH FH, sau
khi chiết khấu song thì có quyền đòi lại số tiền chiết khấu từ NH FH (Chứng từ fải hợp lệ)
A
Câu 10: Ngày giao hàng được hiểu là:
a)Ngày “Clean on board” trên B/L
b)Ngày FH B/L
c)Tùy theo loại B/L sử dụng
C. nếu trên vận đơn ko ghi chú riêng biệt về ngày giao hàng thì ngày fát hành vận
đơn chính là ngày giao hàng. Còn nếu trên vận đơn được fát hành sau khi hàng hóa được
bốc lên tàu thì ngày “lên tàu” được xem là ngày giao hàng.
Câu 11: Sử dụng thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm hơn séc du lịch,
a)Đúng
b)Sai
A. Vì sử dụng thẻ thanh toán có thể rút tiền mặt ở nhiều nơi, vào bất cứ thời gian nào mà
ko fải thông qua NH.Mặt khác, thẻ đc làm bằng công nghệ cao, hóa n tránh đc
mất mát hay trộm cắp, khi sử dụng thẻ KH còn được sử dụng 1 số dvụ khác miễn phí
có sự ưu đãi…
Câu 12: NH chuyển chứng từ (remitting bank) fải kiểm tra nội dung các chứng từ liệt
trên yêu cầu nhờ thu nhận đc từ người nhờ thu, là:
a)Đúng
b)Sai
B. các NH chuyển chứng từ chỉ trung tâm thanh toán, chỉ thực hiện việc chuyển
chứng từ theo đúng những chỉ thị trong nhờ thu trong nội dung hợp với quy định của
URC đc dẫn chiếu mà ko có trách nhiệm fải kiểm tra nội dung các chứng từ
Câu 13: Căn cứ xác định giao hàng từng fần trog vận tải biển
a)Số lượng con tầu, hành trình
b)Hành trình, số lượng cảng bốc, cảng dỡ
c)Số lượng con tầu, số lượng cảng bốc cảng dỡ
d)Tất cả đều ko chính xác
D. Vì trên vận đơn các thông số: con tầu hành trình chuyên chở, cảng đi, cảng đến, hàng
hóa, số hiệu chuyến tàu…
Câu 14: Người quyết định cuối cùng rằng bộ chứng từ hợp với các đk điều
khoản của L/C
a)Issuing bank
b)Applicant
c)Negotiating bank
d)Reimbursement bank
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế

Câu 1: Loại hối phiếu mà ko cần kí hậu là: a)Hối phiếu đích danh b)Hối fiếu theo lệnh c)Hối fiếu xuất trình...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 183960
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162701
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1847 Lượt xem: 140112
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 785 Lượt xem: 132071
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 785 Lượt xem: 132071
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2419 Lượt xem: 130183
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 314 Lượt xem: 90725
tâm lý học đại cương Lượt tải: 450 Lượt xem: 79256
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62177