Tài liệu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3901     Tải về: 32     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - tài liệu, sách iDoc.VnCâu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?  a. 1858-1884  b. 1884-1896
CÂU HI TRC NGHIM LCH S ĐẢNG CNG SN VIT NAM
Câu 1: Thi gian thc dân Pháp tiến hành khai thác thuc địa ln th nht Vit Nam khi nào?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
đáp án c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong đợt khai thác thuc địa ln th nht ca thc dân Pháp nước ta có giai cp mi nào được
hình thành?
a. Giai cp tư sn
b. Giai cp tư sn và công nhân
đáp án c. Giai cp công nhân
d. Giai cp tiu tư sn
Câu 3: Trước Chiến tranh thế gii th nht, Vit Nam có nhng giai cp nào?
a) Địa ch phong kiến và nông dân
b) Địa ch phong kiến, nông dân, tư sn, tiu tư sn và công nhân
đáp án c) Địa ch phong kiến, nông dân và công nhân
d) Địa ch phong kiến, nông dân và tiu tư sn
Câu 4: Dưới chế độ thc dân phong kiến, giai cp nông dân Vit Nam có yêu cu bc thiết nht là gì?
đáp án a) Độc lp dân tc
b) Rung đất
c) Quyn bình đẳng nam, n
d) Được gim tô, gim tc
Câu 5: Mâu thun cơ bn và ch yếu Vit Nam đầu thế k XX là mâu thun nào?
a) Mâu thun gia giai cp nông dân vi giai cp địa ch phong kiến
b) Mâu thun gia giai cp công nhân vi giai cp tư sn
c) Mâu thun gia công nhân và nông dân vi đế quc và phong kiến
đáp án d) Mâu thun gia dân tc Vit Nam vi đế quc xâm lược và tay sai ca chúng
Câu 6: Đặc đim ra đời ca giai cp công nhân Vit Nam như thế nào?
a. Ra đời trước giai cp tư sn, trong cuc khai thác thuc địa ln th nht ca thc dân Pháp.
đáp án b. Phn ln xut thân t nông dân.
c. Chu s áp bc và bóc lt ca đế quc, phong kiến và tư sn
d. C a, b và c
(Đáp án gc ca thy M là b. Đáp án ca thy Hin: cp nht sau Olympic 2006 vòng loi khu vc là a.
Ra đời trước gi.cp tư sn....)
Câu 7: Nhng giai cp b tr Vit Nam dưới chế độ thuc địa ca đế quc Pháp là:
a) Công nhân và nông dân
b) Công nhân, nông dân, tiu tư sn
c) Công nhân, nông dân, tiu tư sn, tư sn dân tc
đáp án d) Công nhân, nông dân, tiu tư sn, tư sn dân tc, địa ch va và nh
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Vit Nam hoàn toàn tr thành mt phong trào t giác?
a) Năm 1920 (t chc công hi Sài Gòn được thành lp)
b) Năm 1925 (cuc bãi công Ba Son)
c) Năm 1929 (s ra đời ba t chc cng sn)
đáp án d) Năm 1930 (Đảng Cng sn Vit Nam ra đời)
Câu 9: Nguyn ái Quc la chn con đường gii phóng dân tc theo khuynh hướng chính tr vô sn vào
thi gian nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
đáp án d) 1920
Câu 10: Báo Đời sng công nhân là ca t chc nào?
a) Đảng Xã hi Pháp
b) Đảng Cng sn Pháp
đáp án c) Tng Liên đoàn Lao động Pháp
d) Hi Liên hip thuc địa
Câu 11: Hi Liên hip thuc địa được thành lp vào năm nào?
a) 1920
đáp án b) 1921
c) 1923
d) 1924
Câu 12: Nguyn ái Quc đã đọc Sơ tho ln th nht Lun cương v vn đề dân tc và vn đề thuc địa
khi nào? đâu?
a. 7/ 1920 - Liên Xô
b. 7/ 1920 - Phápđáp án
c. 7/1920 - Qung Châu (Trung Quc)
d. 8/1920 - Trung Quc
Câu13: S kin nào được Nguyn ái Quc đánh giá "như chim én nh báo hiu mùa Xuân"?
a) Cách mng tháng Mười Nga bùng n và thng li
b) S thành lp Đảng Cng sn Pháp
c) V mưu sát tên toàn quyn Méclanh ca Phm Hng Tháiđáp án
d) S thành lp Hi Vit Nam cách mng thanh niên
Câu 14: Phong trào đòi tr t do cho c Phan Bi Châu din ra sôi ni năm nào?
a. 1924
b. 1925đáp án
c. 1926
d. 1927
Câu 15: Nguyn ái Quc t Liên Xô v Qung Châu (Trung Quc) vào thi gian nào?
a. 12/1924đáp án
b. 12/1925
c. 11/1924
d. 10/1924
Câu 16: Hi Vit Nam Cách mng Thanh niên thc hin ch trương "vô sn hoá" khi nào?
a. Cui năm 1926 đầu năm 1927
b. Cui năm 1927 đầu năm 1928
c. Cui năm 1928 đầu năm 1929đáp án
d. Cui năm 1929 đầu năm 1930
Câu 17: Tên chính thc ca t chc này được đặt ti Đại hi ln th nht Qung Châu (tháng 5-1929) là
gì?
a) Vit Nam Thanh niên cách mng đồng chí Hi
b) Hi Vit Nam cách mng đồng minh
c) Hi Vit Nam độc lp đồng minh
d) Hi Vit Nam Cách mng Thanh niênđáp án
Câu 18: Vit Nam Quc dân Đảng được thành lp vào thi gian nào?
a. 12/1927đáp án
b. 11/1926
c. 8/1925
d. 7/1925
Câu 19: Ai là người đã tham gia sáng lp Vit Nam Quc dân Đảng 1927 ?
a. Tôn Quang Phit
b. Trn Huy Liu
c. Phm Tun Tàiđáp án
d. Nguyn Thái Hc
Câu 20: Khi nghĩa Yên Bái n ra vào thi gian nào?
a. 9-2-1930đáp án
b. 9-3-1930
c. 3-2-1930
d. 9-3-1931
Câu 21: T chc cng sn nào ra đời đầu tiên Vit Nam?
a. Hi Vit Nam cách mng thanh niên
b. Đông Dương cng sn Đảng đáp án
c. An Nam cng sn Đảng
d. Đông Dương cng sn liên đoàn
Câu 22: Chi b cng sn đầu tiên Vit Nam được thành lp khi nào?
a. Cui tháng 3/1929đáp án
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?  a. 1858-1884  b. 1884-1896  đáp án c. 1896-1913  d. 1914-1918 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3901     Tải về: 32     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 361 Lượt xem: 34397
đề cương ôn tập môn lịch sử lớp 7 Lượt tải: 144 Lượt xem: 26440
Vai trò của nước đối với con người Lượt tải: 30 Lượt xem: 19719
Có thể bạn quan tâm
Lịch sử văn minh trung quốc Lượt tải: 55 Lượt xem: 8963
bài giảng lịch sử văn minh thế giới Lượt tải: 36 Lượt xem: 7869
Thuyết minh về tết cổ truyền Lượt tải: 7 Lượt xem: 7450
Vùng VH Trung Bộ Lượt tải: 25 Lượt xem: 6951