Tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1822     Tải về: 17     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 104
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô - tài liệu, sách iDoc.VnCâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô,1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?a. Để biết cách thức ng-ời ta phân bổ các tài nguyên khan…
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?a. Để biết cách thức ng-ời ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm đểsản xuất ra các hàng hoá.b. Để biết cách đánh đổi số l-ợng hàng hoá lấy chất l-ợng cuộcsống.c. Để biết một mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểubiết toàn diện thực tế.d. Để tránh những nhầm lẫn trong phân tích các chính sách côngcộng.e. Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinhtế học.2. Kinh tế học có thể định nghĩa là:a. Nghiên cứu những hoạt động gắn với tiền và những giao dịch traođổi giữa mọi ng-ờib. Nghiên cứu sự phân bổ các tài nguyên khan hiếm cho sản xuất vàviệc phân phối các hàng hoá dịch vụ.c. Nghiên cứu của cải.d. Nghiên cứu con ng-ời trong cuộc sống kinh doanh th-ờng ngày,kiếm tiền và h-ởng thụ cuộc sống.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1822     Tải về: 17     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 49 Lượt xem: 161232
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 6 Lượt xem: 152126
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1714 Lượt xem: 131953
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 711 Lượt xem: 125947
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 711 Lượt xem: 125947
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2109 Lượt xem: 117603
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 289 Lượt xem: 85172
tâm lý học đại cương Lượt tải: 404 Lượt xem: 76380
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 283 Lượt xem: 59127