Thành viên levanbuuit

cau hoi trac nghiem kinh te chinh tri mac lenin

- 02/23/2012
Chia sẻ
/122 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (122 trang)
Thành viên levanbuuit

cau hoi trac nghiem kinh te chinh tri mac lenin

- 02/23/2012
1,199
Báo lỗi

Phần IIkinh tế chính trị Mác - lênin
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_E07A04E5-764C-4A14-9C47-75E5627F4661.0/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif 

A- Câu hỏi trắc nghiệm
                  
Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?a. 1610
b. 1612c. 1615
d. 1618Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?a. Antoine Montchretiên
b. Francois Quesneyc. Tomas Mun
d. William PettyCâu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?a. A. Smith
b. D. Ricardoc. W.Petty
d. R.T.MathusCâu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?a. W. Petty
b. A. Smithc. D.Ricardo
d. R.T.MathusCâu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN
b. Thời kỳ hiệp tác giản đơnc. Thời kỳ công trường thủ công
d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang