Tài liệu

Câu hỏi thảo luận triết học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 824     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 22
Tài liệu Câu hỏi thảo luận triết học - tài liệu, sách iDoc.Vn
Câu hỏi thảo luận triết học

Tìm hiểu vai trò của chủ nghĩa Mác- Lênin với thực tiễn CM Việt Nam? Vì sao trong công cuộc đổi mới hiện nay chúng ta cần phải kiên trì chủ nghĩa Mác- Lê nin Đối với Cách mạng Việt Nam, Chủ nghĩa Mác- Lê nin là kim chỉ nam, là nền tảng của tư tưởng, hành động của Đảng, là ngọn đèn soi sáng cho con đường dẫn đến thắng lợi của dân tộc ta. Trước khi chủ nghĩa Mác- Lênin xuất hiện ở Việt Nam. những phong trào giải phóng dân tộc như: phong trào Cần Vương, khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, các cuộc vận động của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... đều thất bại. Nhưng kể từ khi HCM đem chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam, phong trào đấu tranh giành độc lập của nước.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 184050
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162711
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1847 Lượt xem: 140165
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 791 Lượt xem: 132188
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 791 Lượt xem: 132188
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2435 Lượt xem: 130343
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 314 Lượt xem: 90833
tâm lý học đại cương Lượt tải: 450 Lượt xem: 79284
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62209