Tài liệu

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7755     Tải về: 47     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 170
Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Tài liệu tham khảo câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương[/color]
CÂU H I ÔN T P THI TR C NGHI M MÔN
PHÁP LU T Đ I C NG ƯƠ
Câu 1. S xu t hi n c a nhà n c c đ i nào sau đây có ướ
nguyên nhân là do mâu thu n giai c p gay g t đ n m c ế
không th đi u hòa đ c: ượ
A. Nhà n c Giéc – manhướ
B. Nhà n c Rômaướ
C. Nhà n c Atenướ
D. Các Nhà n c ph ng Đôngướ ươ
Câu 2. Theo h c thuy t Mác – Lênin, nh n đ nh nào sau ế
đây là đúng:
A. Tính ch t giai c p c a nhà n c không đ i nh ng b n ướ ư
ch t c a nhà n c thì thay đ i qua các ki u nhà n c khác ướ ướ
nhau.
B. Tính ch t giai c p và b n ch t c a nhà n c không thay ướ
đ i qua các ki u nhà n c khác nhau. ướ
C. Tính ch t giai c p và b n ch t c a nhà n c luôn luôn ướ
thay đ i qua các ki u nhà n c khác nhau. ướ
D. Tính ch t giai c p c a nhà n c luôn luôn thay đ i, còn ướ
b n ch t c a nhà n c là không đ i qua các ki u nhà ướ
n c khác nhau. ướ
Câu 3. Thành ph nào sau đây không ph i là thành ph
tr c thu c trung ng: ươ
A. Thành ph Hu ế
B. Thành ph C n Th ơ
1
C. Thành ph Đà N ng
D. Thành ph H i Phòng
Câu 4. Câu nào sau đây đúng v i quy đ nh đ c ghi trong ượ
Đi u 15 Hi n pháp Vi t Nam 1992, đã đ c s a đ i, b ế ượ
sung:
A. “…Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách phát tri nướ
n n kinh t th tr ng c ế ườ ó s qu n lý c a nhà n c theo ướ
đ nh h ng XHCN…”. ư
B. “…Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách phát tri nướ
n n kinh t th tr ng đ nh h ng XHCN…”. ế ườ ướ
C. “…Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách phát tri nướ
n n kinh t th tr ng t do c nh tranh theo đ nh h ng ế ườ ướ
XHCN…”.
D. “…Nhà n c th c hi n nh t quán chính sách phát tri nướ
n n kinh t th tr ng k t h p v i k ho ch phát tri n ế ườ ế ế
kinh t c a nhà n c theo đ nh h ng XHCN…”. ế ướ ướ
Câu 5. S t n t i c a nhà n c: ướ
A. Là k t qu t t y u c a xã h i loài ng i, đâu có xãế ế ư
h i đó t n t i nhà n c ướ
B. Là k t qu t t y u c a xã h i có giai c p ế ế
C. Là do ý chí c a các thành viên trong xã h i v i mong
mu n thành l p nên nhà n c đ b o v l i ích chung. ướ
D. C A, B và C đ u đúng
Câu 6. S l ng t nh, thành ph tr c thu c trung ng ượ ươ
hi n nay c a n c CHXHCN Vi t Nam là: ướ
A. 62 B. 63 C. 64 D. 65
Câu 7. Quy n l c và h th ng t ch c quy n l c trong xã
h i CXNT:
2
A. Hòa nh p vào xã h i và ph c v l i ích cho các thành
viên trong xã h i.
B. Đ ng trên xã h i, tách kh i xã h i và ph c v l i ích
cho H i đ ng th t c, tù tr ng, các th lĩnh tôn giáo. ưở
C. Đ ng trên xã h i, tách kh i xã h i và ph c v l i ích
cho các thành viên trong xã h i.
D. Hòa nh p vào xã h i và ph c v cho l i ích c a H i
đ ng th t c, tù tr ng, các th lĩnh tôn giáo. ưở
Câu 8. Ngoài tính ch t giai c p, ki u nhà n c nào sau đây ư
còn có vai trò xã h i:
A. Nhà n c XHCN ướ B. Nhà n cướ
XHCN; Nhà n c t s nướ ư ả
C. Nhà n c XHCN; Nhà n c t s n; Nhà n c phongướ ướ ư ả ướ
ki nế
D. Nhà n c XHCN; Nhà n c t s n; Nhà n c phongướ ướ ư ả ướ
ki n; Nhà n c ch ế ướ
Câu 9. Theo Hi n pháp Vi t Nam 1992, Th t ng Chínhế ướ
ph N c CHXHCN Vi t Nam: ướ
A. Do nhân dân b u B. Do Qu c
h i b u theo s gi i thi u c a Ch t ch n c ướ
C. Do Ch t ch n c gi i thi u ướ D. Do Chính
ph b u
Câu 10. Theo Đi u l ĐCS Vi t Nam, n u không có đ i ế
h i b t th ng, thì m y năm ĐCS Vi t Nam t ch c Đ i ườ
h i đ i bi u toàn qu c m t l n:
A. 3 năm B. 4 năm C. 5
năm D. 6 năm
3
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
[color=#000000]Tài liệu tham khảo câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương[/color]
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 20 Lượt xem: 201766
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166050
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2011 Lượt xem: 147484
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140485
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140485
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135732
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96147
tâm lý học đại cương Lượt tải: 505 Lượt xem: 83507
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66334