Tài liệu

Câu hỏi ôn tập : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 35246     Tải về: 648     Lượt mua: 55    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 51
Tài liệu Câu hỏi ôn tập : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - tài liệu, sách iDoc.Vn1- Thế nào là quản trị nhân lực ? Vì sao nói quản trịnguồn nhân lực vừa khó khăn vừa phức tạp?2- Trình bày kinh nghi
- 1 -
Câu hỏi ôn tập : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
( Không cho ai sao chép)
1- Thế nào quản trị nhân lực ? sao nói quản trị
nguồn nhân lực vừa khó khăn vừa phức tạp?
2- Trình bày kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của các
nước – Những bài học kinh nghiệm?
3- Những nguyên tắc bản các chức năng bản của
quản trị nguồn nhân lực? Khả năng áp dụngch tiếp
cận quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam ?
4- Vai trò của phòng tổ chức / quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
thể hiện qua những chức ng nào ? Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả
nhất các chi phí về quản trị nguồn nhân lực?
5- Thế nào phân tích công việc ? Tại sao nói phân tích công việc một
công cụ cơ bản cho các nhà quản trị nguồn nhân lực?
6- Nội dung chủ yếu của bản tả công việc bản tiêu chuẩn công việc
gì ?
7- Trình bày các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc ? Thực
hiện 1 bản mô tả công việc và tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên ?
8- Trình bày kế hoạch hóa nguồn nhân lực ? Mối quan hệ giữa chiến lược
nguồn nhân lực và chiến lược kinh doanh ?
9- Phân tích ưu nhược điểm của các nguồn ứng viên từ bên trong nội bộ
từ bên ngoài doanh nghiệp ?
10- Các hình thức thu hút ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp ? Khi quảng cáo
tuyển nhân viên cho doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề ? Những yếu tố
bản cần quan tâm khi đánh giá chất lượng của một bài quảng cao tuyển
nhân viên ?
11-Các biện pháp giải quyết tình huống thừa và thiếu nhân viên trong doanh
nghiệp?
12- Những nội dung chính của quá trình tuyển dụng nhân viên ?
13- Đặc trưng của các mô hình thu hút, phân công bố trí nguồn nhân lực cho
doanh nghiệp ?
14-Nội dung và các hình thức trắc nghiệm được sử dụng trong tuyển chọn nhân
viên ?
15- Đánh g gì v mức độ chính xác và độ tin cậy của các hình thức trắc
nghiệm tuyển nhân viên ?
16-Nội dung và ưu nhược điểm của các hình thức phỏng vấn ?
17-Nội dung bản của qtrình phỏng vấn ? Kỹ năng phỏng vấn ? Các dạng
phỏng vấn được áp dụng trong qtrình phỏng vấn ? Lấy dụ về câu hỏi
phỏng vấn tình huống.
18- Phân tích chi phí lợi ích của đào tạo như thế nào ? Quy trình đào tạo theo
tiêu chuẩn chất lượng ?
19- Đặc điểm tâm của các nhân viên chỉ số quản trị đặc trưng EC, AS,
AP, IP, EA, CF, IB. Nên bố trí các nhân viên này vào các bphận (phòng
- 2 -
ban) nào trong doanh nghiệp để họ thể phát huy tốt nhất khả năng
nhân ?
20-Quy trình các phương pháp đánh giá năng lực thực hiện công việc của
nhân viên.
21-Ý nghĩa và cách thức xác định hệ số bận việc ?
22-Ý nghĩa của lương cơ bản, thưởng, phúc lợi, phụ cấp ?
23-Các hình thức tiền lương kích thích cấp độ cá nhân, nhóm doanh
nghiệp ?
24-Những yếu tố cơ bản cần xét đến khi phân bổ quỹ lương của doanh nghiệp?
25-Sự khác biệt về th trường lao động của các công nhân, nhân viên nh
chính văn phòng, các chuyên gia các quản trị gia thhiện trong các yếu
tố nào ?
26-Những điểm quan trọng nhất trong chính sách tiền lương của doanh nghiệp
là gì ?
27-Nội dung, trình tự xây dựng bảng lương doanh nghiệp ?
28-Đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ?
29-Khái niệm đào tạo phát triển ? Các phương pháp đào tạo phát triển
nguồn nhân lực – Ưu, khuyết điển của nó?
TRẢ LỜI
Câu1.Thế nào Quản trị nguồn nhân lực ? sao nói Quản trị nguồn nhân
lực vừa khó khăn vừa phức tạp ?
1. Khái niệm :
- Nhân lực nói một cách nôm na, được hiểu là nguồn lực của mỗi con người gồm
có thể lực và trí lực.
+ Tìềm năng về thể lực của con người gồm : Sức khỏe, mức sống, thu
nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi, chế độ y tế,
tuổi tác, thời gian công tác, giới tính…
- 3 -
+ Trí lực của con người bao gồm : Tài năng, năng khiếu, quan điểm, ng
tin, nhân cách…
- Quản trị nguồn nhân lực một bộ phận quan trọng trong quản lý Doanh
nghiệp. Nhiệm vụ chủ yếu của bảo đảm đúng người với kỹ năng
trình độ phù hợp, o đúng công việc và vào đúng thời điểm thích hợp để
thực hiện các mục tiêu của công ty. Mọi nhà quản trị đều là người phụ trách
quản trị nguồn nhân lực.
Sự khác biệt giữa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực
TIÊU CHÍ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
QUẢN TRỊ NGUỒN
NHÂN LỰC
Quan điểm chung Lao động là chi phí đầu vào Nguồn nhân lực là tài sản q cần phát
triển
Mục tiêu đào tạo Giúp nhân viên thích nghi ở vị trí của
họ
Đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực
Viễn cảnh Ngắn hạn và trung hạn Dài hạn
Lợi thế cạnh tranh Thị trường và công nghệ Chất lượng nguồn nhân lực
sở của năng suất
chất lượng
Máy móc + Tổ chức Công nghệ + Tổ chức + Chất lượng
nguồn nhân lực
Các yếu tố động viên Tiền và thăng tiến nghề nghiệp Tính chất công việc + Thăng tiến + Tiền
Thái độ đối với sự thay
đổi
Nhân viên thường chống lại sự thay
đổi
Nguồn nhân lực thể thích ứng, đối mặt
với sự thách thức.
- Đặc trưng của quản trị nguồn nhân lực :
+ Quản trị nguồn nhân lực dần dần được thay thế cho quản trị nhân s
+ Con người không còn đơn thuần chỉ một yếu tố của qtrình SXKD
một nguồn tài sản quý báu của tổ chức, Doanh nghiệp. Do đó các
doanh nghiệp chuyển từ tình trạng “Tiết kiệm chi phí lao động để giảm
giá thành sang đầu tư vào nguồn nhân lực đcó lợi thế cạnh tranh cao
hơn, lợi nhuận cao hơn.
Từ quan điểm đó, quản trị nguồn nhân lực được phát triển trên sở các
nguyên tắc sau :
Nhân viên cần được đầu thỏa đáng đ phát triển các năng lực
riêng nhằm thỏa mãn các nhu cầu nhân, đồng thời tạo ra năng suất lao
động.
Các chính sách, chương trình và thực tiễn quản trị cần được thiết lập
thực hiện sao cho thể thỏa mãn cả nhu cầu vật chất tinh thần của
nhân viên.
-Đúng số lượng.
-Đúngngười.
- Đúng nơi.
-
Đúng lúc.
Câu hỏi ôn tập : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1- Thế nào là quản trị nhân lực ? Vì sao nói quản trịnguồn nhân lực vừa khó khăn vừa phức tạp?2- Trình bày kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của cácnước – Những bài học kinh nghiệm?3- Những nguyên tắc cơ bản và các chức năng cơ bản củaquản trị nguồn nhân lực là gì ? Khả năng áp dụng cách tiếpcận quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam ?4- Vai trò của phòng tổ chức / quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệpthể hiện qua những chức năng nào ? Làm thế nào để sử dụng có hiệu quảnhất các chi phí về quản trị nguồn nhân lực?5- Thế nào là phân tích công việc ? Tại sao nói phân tích công việc là mộtcông cụ cơ bản cho các nhà quản trị nguồn nhân lực?6- Nội dung chủ yếu của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc làgì ?
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 35246     Tải về: 648     Lượt mua: 55    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190346
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 62 Lượt xem: 163209
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1969 Lượt xem: 142289
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 836 Lượt xem: 133676
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2514 Lượt xem: 131675
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 340 Lượt xem: 92343
tâm lý học đại cương Lượt tải: 484 Lượt xem: 80208
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63091