Tài liệu

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 991     Tải về: 1     Lượt mua: 1     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế - tài liệu, sách iDoc.VnCâu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế,1. Phân tích vai trò của Nhà nước đối với xã hội. Nêu ví dụ thực tế chứng minh vai trò này của Nhà nước (có thể của Việt Nam hoặc…
background image

 

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế 

Giảng viên: Hoàng Thị Dung 

1.  Phân tích vai trò của Nhà nước đối với xã hội. Nêu ví dụ thực tế chứng minh vai 

trò này của Nhà nước (có thể của Việt Nam hoặc của nước khác) 

 

2.  Phân tích vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Nêu thực trạng việc 

vận dụng các biện pháp nhằm phát huy ưu điểm của cơ chế thị trường và hạn chế 
nhược điểm của cơ chế thị trường. 

 

3.  Nêu khái niệm quản lý Nhà nước về kinh tế, từ đó phân tích các kết luận cần lưu ý 

về vấn chung của quản lý Nhà nước về kinh tế. 

 

4.  Nêu  những  nội  dung  cơ  bản  của quản  lý  Nhà  nước  về  kinh  tế  ở  Việt  Nam  hiện 

nay. 

 

5.  Nêu khái niệm và phân tích yêu cầu của nguyên tắc quản lý Nhà nước về kinh tế.  

6.  Nêu các đặc điểm của sự thống nhất và tác động khách quan lẫn nhau giữa chính 

trị và kinh tế. Lấy ví dụ minh họa. 

 

7.  Phân tích yêu cầu của nguyên tắc “thống nhất lãnh đạo chính trị và kinh tế”. 

 

8.  Trình bày  cơ  sở  khoa học và nội dung  cơ bản  của nguyên  tắc  tập  trung dân  chủ 

trong quản lý nhà nước về kinh tế. Cho ví dụ liên hệ thực tế việc thực hiện nguyên 

tắc này ở Việt Nam hiện nay  

 

9.  Nêu nội dung và các biện pháp thực hiện nguyên tắc kết hợp hài hòa các loại lợi 

ích xã hội. 

 

10. Nêu  cơ  sở  khoa  học,  nội  dung  và  các  biện  pháp  thực  hiện  nguyên  tắc  “kết  hợp 

quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ”. Lấy ví dụ thực 

tế minh họa. 

 

11. Vì sao phải thực hiện nguyên tắc “phân định và kết hợp tốt chức năng quản lý nhà 

nước  về kinh tế  với  chức  năng quản  lý  kinh doanh  của doanh nghiệp”?  Nêu  nội 

dung của nguyên tắc này. 

 

Câu hỏi ôn tập môn Quản lý Nhà nước về kinh tế

1. Phân tích vai trò của Nhà nước đối với xã hội. Nêu ví dụ thực tế chứng minh vai trò này của Nhà nước (có thể của Việt Nam hoặc của nước khác) 2. Phân tích vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Nêu thực trạng việc vận dụng các biện pháp nhằm phát huy ưu điểm của cơ chế thị trường và hạn chế nhược điểm của cơ chế thị trường.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm