Tài liệu

Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 906     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 24
Tài liệu Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2
Cơ sở để công nhận chính phủ Defacto (chính phủ thực tế đó) là hợp pháp Công nhận trong luật quốc tế hiện đại được hiểu là hành vi pháp lí mang tính chính trị của quốc gia công nhận, dựa trên ý chí độc lập của các bên công nhận nhằm thể hiện thái độ của mình đối với đường lối chủ trương chính sách, chế độ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của quốc gia được công nhận, tạo tiền đề cho việc thiết lập các quan hệ pháp lí quốc tế, mong muốn thiết lập quan hệ bình thường với quốc gia được công nhận. Hình thức công nhận chính phủ Defacto: là hình thức công nhận chính thức nhưng ở mức độ không đầy đủ & toàn diện có nghĩa là quan hệ với nhau ở một vài lĩnh vực nào đó.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 193937
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 164254
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1993 Lượt xem: 144783
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 855 Lượt xem: 136371
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 855 Lượt xem: 136371
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2544 Lượt xem: 133452
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 341 Lượt xem: 93974
tâm lý học đại cương Lượt tải: 495 Lượt xem: 81459
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 314 Lượt xem: 64375