Tài liệu

Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 882     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 24
Tài liệu Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Câu hỏi ôn tập Công pháp quốc tế - 2

Cơ sở để công nhận chính phủ Defacto (chính phủ thực tế đó) là hợp pháp Công nhận trong luật quốc tế hiện đại được hiểu là hành vi pháp lí mang tính chính trị của quốc gia công nhận, dựa trên ý chí độc lập của các bên công nhận nhằm thể hiện thái độ của mình đối với đường lối chủ trương chính sách, chế độ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của quốc gia được công nhận, tạo tiền đề cho việc thiết lập các quan hệ pháp lí quốc tế, mong muốn thiết lập quan hệ bình thường với quốc gia được công nhận. Hình thức công nhận chính phủ Defacto: là hình thức công nhận chính thức nhưng ở mức độ không đầy đủ & toàn diện có nghĩa là quan hệ với nhau ở một vài lĩnh vực nào đó.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 182536
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162675
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1847 Lượt xem: 140020
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 785 Lượt xem: 131987
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 785 Lượt xem: 131987
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2397 Lượt xem: 130061
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90517
tâm lý học đại cương Lượt tải: 450 Lượt xem: 79211
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62096